• Večierok

      Do galérie Večierok boli pridané fotografie.

      Dňa 18.12.2018 sa v SOŠ Hotelovej uskutočnil VIANOČNÝ VEČIEROK s americkou tématikou. Organizovaný bol pre celú I.A triedu, pre obe jazykové skupiny v počte 31 študentov. Majster Miroslav Michaľák spolu s dvoma žiakmi z tretieho ročníka pripravili pre daných študentov hamburgery z hovädzieho mäsa, podávané s chipsami a barbecue omáčkou. Pán majster interaktívne zapojil aj pozvaných prvákov do prípravy, predviedol názornú ukážku spracovania mäsa ako aj omáčky, na ktorú bolo použitých 17 ingrediencií. Neoddeliteľnou súčasťou večierka bolo aj zapálenie vianočného pudingu, ktorý sme si objednali z Anglicka. Doba zrenia tohto pudingu je viac ako tri mesiace a zaujímavosťou tiež ostáva, že sa vyrába z 50 prísad, ktoré sú naložené v Brandy a tesne pred podaním sa zapáli a skaramelizuje. Žiakom bol ponúknutý kardamonový čaj z čerstvých prísad, ktoré vreli viac ako hodinu, aby sa dosiahlo uvoľnenie potrebnej arómy a účinných látok. Žiaci taktiež ochutnali kaučukové žuvačky z dažďového pralesa, ktoré sú známe svojou nevyžuvateľnosťou.Celý večierok sa niesol v znamení americkej hymny a pesničiek, ktoré sme so žiakmi nacvičovali na hodinách anglického jazyka. Záštitu nad večierkom mala Mgr.Iveta Jurčíková, triedny učiteľ I.A triedy.

     • Stretnutie rodičov -duálne vzdelávanie

      Vážení rodičia

      Pozývame Vás na stretnutie s regionálnou koordinátorkou pre duálne vzdelávanie s pani Ing. Andreou Ondovou, ktoré sa uskutoční dňa 17. 10. 2018 o 15.30 v hornej budove SOŠ hotelovej v učebni č. 1. Pozvaní sú aj riaditelia hotelov:

                                                                      Hotel Slovan v Tatranskej Lomnici

                                                                      Hotel Poprad v Poprade

                                                                     Hotel Kukučka v Tatranskej Lomnici

                                                                     Grand Hotel Starý  Smokovec

                                                                     Grand Hotel Bellevue v Hornom Smokovci

       

      Tešíme sa na Vašu účasť.

                                                                    

     • Ochrana človeka a prírody

      Dnešné slnečné počasie sme využili na účelové cvičenie zamerané na ochranu človeka a prírody. Teplo a slnečné lúče nás sprevádzali počas celej cesty v našich krásnych Vysokých Tatrách, kde stále je, čo spoznávať. 

     • Oznam k otvoreniu školského roka 2018/2019

      Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 v SOŠH Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry bude pre prijatých žiakov do I. ročníkov dňa

      3. 9. 2018 (pondelok) o 9.00 hod. v KONGRESOVOM CENTRE KÚPEĽOV NOVÝ SMOKOVEC v Novom Smokovci .

      Žiaci vyšších ročníkov si, zistia dňa 3. 9. 2018 (pondelok) pri hlavnom vchode školy, alebo TU, kde majú nastúpiť od 4. 9. 2018 (na odborný výcvik alebo do školy) podľa organizácie začiatku  školského roka.

      Vedenie školy si vyhradzuje právo na prípadné nutné zmeny v organizácii otvorenia, začiatku a chodu školského roka 2018/2019.                                                         

      vedenie SOŠH Horný Smokovec

    • Hurá prázdniny...
     • Hurá prázdniny...

      Taaaaak a je to tu :) Skončil sa ruch na chodbách školy a žiaci s nadšením a úsmevom vkročili do dvojmesačnej prestávky a začali si užívať prázdniny. Niektorí ich budú tráviť pri mori, v horách, na brigádach a poniektorí skúsili šťastie za hranicami. Aj keď sme všetci iní, cieľ sme mali rovnaký, prežiť školský rok čo najúspešnejšie, dobrými známkami, dosiahnúť, čo najlepšie výsledky v súťažiach, získať nové vedomostí a skúsenosti, nájsť si nových kamarátov a zažiť nové nezabudnuteľné zážitky počas roka. Namáhavá práca bola nakoniec odmenená úspechom.

      Poďakovanie patrí všetkým učiteľom teoretického aj praktického vyučovania, rodičom, žiakom, ktorí prispeli k úspechu žiakov na rôznych súťažiach a tiež za skvelú reprezentáciu školy. Je čas, aby sme si oddýchli od školských povinnosti, načerpali nové sily a s radosťou a optimizmom sa stretli 3.septembra v novom školskom roku 2018/2019. :) Užite si prázdniny naplno.

       

       

       

       

     • OZNAM K TRIEDNYM ZR

      Predseda ZR pri SOŠ v Hornom Smokovci oznamuje rodičom resp. zákonnym zástupcom žiakov, že dňa 5.6. 2018 (utorok) o 15.30 hod. sa uskutočnia triedne ZR v hlavnej budove školy v týchto učebniach a kabinetoch:

      SOŠ Horný Smokovec, Vysoké Tatry

      Rozpis tried do učební na triedne ZR

      dňa 5.6. 2018, utorok o 15.30 hod.

      Trieda                Tr. uč.                              Učebňa                   Miesto                            Poznámka

      I.HA                     Hurajtová                         učebňa č. 7 (IT)       Hlavná budova SOŠ        2 .poschodie

      I.A                       Endresz                            učebňa č. 1             Hlavná budova SOŠ        prízemie

      I.B                       Kiššová                             učebňa č. 8             Hlavná budova SOŠ        2. poschodie

      II.HA                    Jatiová                              učebňa č. 6             Hlavná budova SOŠ        2. poschodie

      II.A                       Doláková                         učebňa č. 2 (IT)       Hlavná budova SOŠ         prízemie

      II.B                       Kiššová                            učebňa č. 8             Hlavná budova SOŠ         2. poschodie

      III.HA                    Andraš                             učebňa č. 4             Hlavná budova SOŠ         1. poschodie

      III.A                       Benko Bachledová          učebňa č. 9             Hlavná budova SOŠ         2. poschodie

      III.C                       Ivanko                             kabinet TEV            Hlavná budova SOŠ         1. poschodie

      IV.HA                    Vaľko                               učebňa č. 5             Hlavná budova SOŠ         1. poschodie

      V uč. č. 3(INF) v hlavnej budove SOŠ budú majstri odborného výcviku    

     • Čo sa udialo v máji 2018 na úseku teoretického vyučovania

      4.5 2018 - OČAP, KOČAP 1. - 3. ročníky

      7.5. 2018 - Kladenie vencov ku Dňu víťazstva nad fašizmom v Starom Smokovci

      11.5. 2018 - OČAP, KOČAP 1. - 3. ročníky

      16.5. 2018 - Pg rada pre maturitné ročníky

      18.5. 2018 - Obhajoba projektov IV. HA

      21.-25. 2018 - Maturitný akademický týždeň

      23.5. 2018 - Keramické dielne pre I.HA, 1. časť

      25.5. 2018 - Písomné záverečné skúšky III.C

      28.5. - 1.6. - Ústne maturitné skúšky

      28.5. - 1.6. 2018 - Exkurzie a školské výlety

     • OZNAM k prijímacím skúškam na školský rok 2018/2019

      Prijímacie skúšky 2018 (PS 2018) sa konajú v našej škole (termíny sú stanovené MŠ SR) v dňoch 14.5. a 17.5 2018 o 8.00 hod. Žiaci budú u nás robiť PS 2018 v hlavnej budove školy (na hore uvedenej adrese). Zoznamy žiakov, v ktorej učebni budú vykonávať PS 2018 budú zverejnené pri hlavnom vchode školy. Rodičom resp. zákonným zástupcom nebude vstup do budovy školy UMOŽNENÝ !!! Ukončenie PS 2018 je 10.15 hod.

      Na vyplnenie času počas konania PS 2018 Vás naša škola pozýva  na malé občerstvenie v budove na Popradskej ceste, kde si môžete pozrieť naše odborné učebne, pozrieť si krátke praktické ukážky našich žiakov, posedieť si s inými rodičmi a vypočuť informácie o škole od výchovnej poradkyne a členov vedenia školy, prípadne starších žiakov našej školy.

      Bližšie budete informovaní a nasmerovaní na miesto, kde sa toto uskutoční pred hlavnou budovou školy o 8.00 hod.

      Pozvánky na PS boli odoslané, prosíme Vás nezabudnite si ich, v prihláške majú žiaci napísaný KÓD.

       

       

                                                                                                                              Vedenie školy   

       

     • Duálne vzdelávanie

      Národný projekt Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity  a kvality odborného vzdelávania a prípravy 

       

       

       

      V školskom roku 2017/2018 sme zaviedli na SOŠ v Hornom Smokovci systém duálneho vzdelávania v učebných odboroch 6445 H  kuchár a 6444 H  čašník, servírka.

       

      V školskom roku 2018/2019  majú žiaci možnosť od 1. ročníka študovať nielen v trojročných učebných odboroch ale aj vo štvorročných  študijných odboroch kuchár a čašník, servírka  a tak využívať všetky výhody, ktoré im táto forma štúdia poskytuje.

       

      SOŠ v Hornom Smokovci má uzatvorené zmluvy o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľmi:

      Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina

      Kontakt:  PhDr. Václav Hudeček : 0904 972 223, hudecek@tmr.sk

      Učebné,  3 - ročné odbory ukončené výučným listom:

      6445 H kuchár 8 žiakov

      6444 H čašník, servírka  8 žiakov

      Praktické vyučovanie bude prebiehať v prevádzkach:

      Hotel FIS***, K Vodopádom 4028/6, 059 85 Štrbské Pleso
      Samoobslužná reštaurácia Skalnaté Pleso, Tatranská Lomnica 7, 059 60 Vysoké Tatry
      Grandhotel****, Starý Smokovec 38, 062 01 Vysoké Tatry
      Grandhotel Praha****, Tatranská Lomnica 6, 059 60 Vysoké Tatry
      Humno reštaurácia & Music Pub, Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry
      Hotel Kukučka****, Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry

      Viac info:

      SOREA spol. s.r.o. Bratislava

      Kontakt: Janka Buganová - poverená zastupovaním riaditeľa hotela
      mobil: 0918 665 454

      Študijné, 4 - ročné odbory ukončené matur. vysvedčením:

      6445 K kuchár 8 žiakov

      6444 K čašník, servírka  8 žiakov

      Učebné,  3 - ročné odbory ukončené výučným listom:

      6445 H kuchár 8 žiakov

      6444 H čašník, servírka  8 žiakov

      Praktické vyučovanie bude prebiehať v prevádzkach:

      Hotel SOREA ĽUBOVŇA**, Ľubovnianské kúpele, 064 01 Stará Ľubovňa
      Hotel SOREA TITRIS***, Tatranská Lomnica 266, 059 60 Vysoké Tatry
      Hotel SOREA TRIGAN***,  059 58 Štrbské Pleso
      Hotel SOREA URÁN***, Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry
      Hotel SOREA  HUTNÍK***, Tatranské Matliare, 059 60 Vysoké Tatry

     • Čo sa udialo v apríli 2018 na úseku teoretického vyučovania

      4.-7.4. 2018 - DOD VŠH Praha + historická exkurzia v Prahe IV. HA a III.A

      5.4. 2018 - Okresné kolo vo florbale CH

      9.4. 2018 - 3/4 ročná PG rada

      9.4. 2018 - Brigádnická výpomoc Vysokým Tatrám

      11.4. 2018 - Okresné kolo vo futbale CH

      11.4. 2018 - Brigádnická výpomoc Vysokým Tatrám

      12.4 2018 - Brigádnická výpomoc Vysokým Tatrám

      13.4. 2018 - Beseda so spisovateľmi – Vila Ilona Starý Smokovec

      17.4. 2018 - Medzinárodné testovanie PISA

       

       

       

       

       

     • MATURITA 2018

      Milí naši študenti - maturanti,

      blíži sa 1. tretina skúšok dospelosti v rámci MS 2018, na ktorú čakáte v našej škole 4 resp. 5 rokov. 

      Aby ste nezablúdili v sieťach informáciíí, vedenie školy na tomto mieste pripomína ako tú 1. tretinu začať.

      Vo svojej škole začínate 13.3. 2018 (utorok) EČ a PFIČ z vyučovacieho jazyka (SJL) a 14.3. 2018 (streda) pokračujete EČ a PFIČ z cudzieho jazyka, ktorý ste si vybrali podpísaním prihlášky ešte v septembri 2017.

      Do školy príďte v utorok a v stredu tak, aby ste najneskôr o 9.00 hod. boli v budove SOŠ. Budova bude potom uzamknutá.

       

      Na pripomenutie, kde budete vykonávať (veríme, že úspešne) túto časť MS 2018 pozrite si toto:

      SOŠ H o r n ý   S m o k o v e c, V. Tatry Maturita 2018

      Z O Z N A M   Ž I A K O V   N A   13. 3.  2018

      Kód skupiny : 04, učebňa č. 4    Administrátor : .....................

      Maturitný predmet : EČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry 

      Kód školy : 673029  

      1. Bekešová Lívia V.HA

      2. Budzák Blažej V.HA  

      3. Cintula Kristián V.HA  

      4. Hudáčeková Mária V.HA  

      5. Jaš Patrik V.HA  

      6. Jerdonek Kristián V.HA  

      7. Kačurová Helena V.HA  

      8. Komarová Karmen V.HA  

      9. Koščaková Simona V.HA  

      10. Koššárová Bibiána V.HA  

      11. Kovalčíková Andrea V.HA

          

      SOŠ H o r n ý   S m o k o v e c, Vysoké Tatry Maturita 2018

      Z O Z N A M   Ž I A K O V   N A   13. 3.  2018

      Kód skupiny : 05, učebňa č. 5    Administrátor : ...................

      Maturitný predmet : EČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry 

      Kód školy : 673029   

      1. Kručay Andrej V.HA  

      2. Kruljac Stanislav V.HA  

      3. Kruppová Miroslava V.HA  

      4. Lešková Júlia V.HA  

      5. Maniková Nikola V.HA  

      6. Paračková Barbora V.HA  

      7. Pavličková Tímea V.HA  

      8. Regecová Monika V.HA  

      9. Schostok Alex V.HA  

      10. Suchanovská Klaudia V.HA  

      11. Tomala Tomáš V.HA

       

      SOŠ H o r n ý   S m o k o v e c, Vysoké Tatry Maturita 2018

      Z O Z N A M   Ž I A K O V   N A   13. 3.  2018

      Kód skupiny : 06, učebňa č. 6    Administrátor : .....................

      Maturitný predmet : EČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry 

      Kód školy : 673029

      1. Badžo Stanislav IV

      2. Bednarčíková SáraIV.A  

      3. Brondoš Samuel IV.A  

      4. Budzák Michal IV.A  

      5. Cvanciger Richard IV.A  

      6. Gvoždiaková Kristína IV.A  

      7. Húska Dominik IV.A  

      8. Jerdonek Matúš IV.A  

      9. Károlyi Kristián IV.A  

      10. Kasterková Anna IV.A  

      11. Kicová Silvia IV.A  

      12. Kovaľová Miriam IV.A

          

      SOŠ H o r n ý   S m o k o v e c, Vysoké Tatry Maturita 2018

      Z O Z N A M   Ž I A K O V   N A   13. 3. 2018

      Kód skupiny : 08, učebňa č. 8    Administrátor : ......................

      Maturitný predmet : EČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry 

      Kód školy : 673029   

      1. Kriššáková Simona IV.A  

      2. Leščák ErikIV.A  

      3. Lizák Roman IV.A  

      4. Neupauer Patrik IV.A  

      5. Neupauerová Marianna IV.A  

      6. Regitková Zuzana IV.A  

      7. Solárová Annamária IV.A  

      8. Bachledová Mária IV.B  

      9. Kratochvílová Veronika IV.B  

      10. Lazaráková Slavomíra IV.B  

      11. Leszkó Lukáš IV.B  

      12. Lúčanský Marián IV.B

       

      SOŠ H o r n ý   S m o k o v e c, Vysoké Tatry Maturita 2018

      Z O Z N A M   Ž I A K O V   N A   13. 3. 2018

      Kód skupiny : 09, učebňa č. 9    Administrátor : ......................

      Maturitný predmet : EČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry 

      Kód školy : 673029    

      1. Mačák Adrián IV.B  

      2. Mačok Dominik IV.B  

      3. Majerčák Peter IV.B  

      4. Makovský Martin IV.B  

      5. Mešár Marco IV.B  

      6. Neupauer František IV.B  

      7. Noga Martin IV.B  

      8. Rečičárová Simona IV.B  

      9. Šavelová Slávka IV.B  

      10. Šoltésová Michaela IV.B  

      11. Šugarek Jakub IV.B  

      12. Zavacká Anna Mária IV.B

       

      SOŠ H o r n ý   S m o k o v e c, Vysoké Tatry Maturita 2018

      Z O Z N A M   Ž I A K O V   N A   14. 3.  2018

      Kód skupiny : 02, učebňa č. 2 Administrátor : ........................

      Maturitný predmet : EČ a PFIČ z anglického jazyka - úroveň B1 

      Kód školy : 673029   

      1. Badžo Stanislav IV.A B1 

      2. Brondoš Samuel IV.A B1 

      3. Budzák Michal IV.A B1 

      4. Cvanciger Richard IV.A B1 

      5. Húska Dominik IV.A B1 

      6. Jerdonek Matúš IV.A B1 

      7. Károlyi Kristián IV.A B1 

      8. Kasterková Anna IV.A B1 

      9. Kriššáková Simona IV.A B1 

      10. Leščák ErikIV.A B1 

      11. Regitková Zuzana IV.A B1 

      12. Solárová Annamária IV.A B1

       

      SOŠ H o r n ý   S m o k o v e c, Vysoké Tatry Maturita 2018

      Z O Z N A M   Ž I A K O V   N A   14. 3.  2018

      Kód skupiny : 05, učebňa č. 5 Administrátor : ........................

      Maturitný predmet : EČ a PFIČ z anglického jazyka - úroveň B1 

      Kód školy : 673029    

      1. Bekešová Lívia V.HA B1 

      2. Budzák Blažej V.HA B1 

      3. Jaš Patrik V.HA B1 

      4. Jerdonek Kristián V.HA B1 

      5. Pavličková Tímea V.HA B1 

      6. Schostok Alex V.HA B1 

      7. Tomala Tomáš V.HA B1 

      8. Bachledová Mária IV.B B1 

      9. Lúčanský Marián IV.B B1 

      10. Mačok Dominik IV.B B1 

      11. Mešár Marco IV.B B1 

      12. Rečičárová Simona IV.B B1 

      13. Šavelová Slávka IV.B B1 

      14. Šoltésová Michaela IV.B B1 

      15. Šugarek Jakub IV.B B1

       

      SOŠ H o r n ý   S m o k o v e c, Vysoké Tatry Maturita 2018

      Z O Z N A M   Ž I A K O V   N A   14. 3.  2018

      Kód skupiny : 07, učebňa č. 7 Administrátor : ........................

      Maturitný predmet : EČ a PFIČ z anglického jazyka - úroveň B2 

      Kód školy : 673029    

      1.Cintula KristiánV.HA B2 

      2.Kruljac StanislavV.HA B2 

       

      SOŠ H o r n ý   S m o k o v e c, Vysoké Tatry Maturita 2018

      Z O Z N A M   Ž I A K O V   N A   14. 3.  2018

      Kód skupiny : 01, učebňa č. 1 Administrátor : ........................

      Maturitný predmet : EČ a PFIČ z nemeckého jazyka - úroveň B1 

      Kód školy : 673029   

      1. Bednarčíková SáraIV.A B1 

      2. Gvoždiaková Kristína IV.A B1 

      3. Kicová Silvia IV.A B1 

      4. Kovaľová Miriam IV.A B1 

      5. Lizák Roman IV.A B1 

      6. Neupauer Patrik IV.A B1 

      7. Neupauerová Marianna IV.A B1 

      8. Kratochvílová Veronika IV.B B1 

      9. Lazaráková Slavomíra IV.B B1 

      10. Leszkó Lukáš IV.B B1 

      11. Mačák Adrián IV.B B1 

      12. Majerčák Peter IV.B B1 

      13. Makovský Martin IV.B B1 

      14. Neupauer František IV.B B1 

      15. Noga Martin IV.B B1 

      16. Zavacká Anna Mária IV.B B1 

       

      SOŠ H o r n ý   S m o k o v e c, Vysoké Tatry Maturita 2018

      Z O Z N A M   Ž I A K O V   N A   14. 3.  2018

      Kód skupiny : 06, učebňa č. 6 Administrátor : ........................

      Maturitný predmet : EČ a PFIČ z nemeckého jazyka - úroveň B1 

      Kód školy : 673029    

      1. Hudáčeková Mária V.HA B1 

      2. Kačurová Helena V.HA B1 

      3. Komarová Karmen V.HA B1 

      4. Koščaková Simona V.HA B1 

      5. Koššárová Bibiána V.HA B1 

      6. Kovalčíková Andrea V.HA B1 

      7. Kručay Andrej V.HA B1 

      8. Kruppová Miroslava V.HA B1 

      9. Lešková Júlia V.HA B1 

      10. Maniková Nikola V.HA B1 

      11. Paračková Barbora V.HA B1 

      12. Regecová Monika V.HA B1 

      13. Suchanovská Klaudia V.HA B1 

       

           

       

           

           

           

       

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

         

           

           

           

        

           

     • Čo sa udialo vo februári 2018 na úseku teoretického vyučovania

      8.2. 2018 - triedne ZR

      12.2. 2018 - prezentácia školy v ZŠ Dostojevského Poprad

      13.2. 2018 - DOD na Ekonomickej fakulte UMB v Poprade, V. HA (hotelová akadémia)

      14.2. 2018 - návšteva a informácie rodičom o chode školy z dôvodu záujmu detí o štúdium u nás

      15.2. 2018 - okresné kolo v basketbale chlapcov

      20.2. 2018 - okresné kolo v basketbale dievčat

      22.2. 2018 - okresné kolo v stolnom tenise dievčat

      23.2. 2018 - prezentovanie súkromnej Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy z Bratislavy - kvestor doc. Ing. Ľuboš CIBÁK, PhD., MBA, ako aj prvý prorektor a (zároveň) prorektor pre zahraničné vzťahy a PR doc. Ing. Stanislav FILIP, PhD.

      Okresné kolo v basketbale dievčat

     • OZNAM O TRIEDNYCH ZDRUŽENIACH RODIČOV

      Predseda Združenia rodičov (ZR) pri SOŠ Horný Smokovec oznamuje rodičom resp. zákonným zástupcom žiakov, že dňa 8.2. 2018 o 15.30 hod. budú triedne ZR v budovách školy. Rozpis do učební na triedne ZR bude pri hlavných vchodoch do budov školy, rozpis je tiež k nahliadnutiu Čítať viac. Prípadné zmeny budú aktualizované.

      vedenie SOŠ

       

      SOŠ Horný Smokovec, Vysoké Tatry

      Rozpis tried do učební na triedne ZR dňa 8.2. 2018, štvrtok o 15.30 hod. 

       

      Trieda  Triedny učiteľ             Učebňa                       Miesto                            Poznámka

      I.HA       Hurajtová                      č.7 (INF)                       Hlavná budova SOŠ        2. poschodie

      I.A         Endresz                           č.1                                 Hlavná budova SOŠ       prízemie

      I.B         Kiššová                            č.11                               Budova na PC                prízemie

      II.HA      Jatiová                             č.6                                Hlavná budova SOŠ       2. poschodie    

      II.A        Doláková                         č.2 (IT)                          Hlavná budova SOŠ       prízemie   

      II.B        Kiššová                            č.11                               Budova na PC                prízemie

      III.HA     Andraš                            č.13                               Budova na PC               1. poschodie    

      III.A       Benko Bachledová         č. 9                                  Hlavná budova SOŠ     2. poschodie

      III.C       Ivanko                              č.10                               Budova na PC                prízemie

      IV.HA    Vaľko                                č. 5                                Hlavná budova SOŠ      1. poschodie   

      IV.A      Jurčíková                             -                                                 -                          iný termín                    

      IV.B      Jakubčová                        č.8                                 Hlavná budova SOŠ       2. poschodie    

      V.HA     Pitoňáková                      č.4                                 Hlavná budova SOŠ       1. poschodie  

      V uč. č. 3 (INF) v hlavnej budove SOŠ budú majstri odborného výcviku            1. poschodie

     • OZNAM PRE ŽIAKOV K NÁSTUPU PO JARNÝCH PRÁZDNINÁCH

      Vedenie SOŠ v Hornom Smokovci oznamuje svojim žiakom, že po ukončení jarných prázdnin nastupujú do pedagogického procesu nasledovne:

      - nabiehame na DOLNÝ TÝŽDEŇ dňa 5.3. 2018,

      - v pondelok 5.3.2018 prídu do školy triedy - I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, IV.HA, IV.A, V,HA,

      - ostatné triedy idú na OVY.

     • Čo sa udialo v januári 2018 na úseku teoretického vyučovania

      8.1.2018 - prihlásenie žiačky Barbory Kocúrovej (IV.HA) do súťaže o najlepšieho športovca roka PSK za úspechy vo florbale, ktoré vyvrcholili reprezentáciou SR na MS 2017 v Bratislave ziskom 5. miesta

      11.1. 2018 - inštalácia 2 nových interaktívnych tabúľ pre potreby teoretického i praktického vyučovania

      11.1. 2018 - obhajoby prác IV.HA v cudzom jazyku - 1. časť

      12.1. 2018 - obhajoby prác IV.HA v cudzom jazyku - 2. časť

      23.1. 2018 - školské kolo v stolnom tenise dievčat

      26.1. 2018 - veľtrh gastronómie DANUBIUS GASTRO – Bratislava, exkurzia tried z HA

      31.1. 2018 - exkurzia V.HA v rámci predmetu Geografia cestovného ruchu na  Hrebienok - ľadové výtvory

      31.1. 2018 - v tento deň sa uskutočnila prednáška o KRITICKOM MYSLENÍ - HOA x, lektorom bol

      p. Ondrej Gažovič. Organizátorom  a garantom akcie bola Mg. Darina Jatiová.

                                                                                                                                                                                mh

      Prednáška o KRITICKOM MYSLENÍ - HOA x

      Exkurzia V.HA v rámci predmetu Geografia cestovného ruchu na  Hrebienok - ľadové výtvory

    • Vianočná akadémia
     • Vianočná akadémia

      Čas vianočný, čas sviatočný, čas výnimočný, čas rozdávania radosti a lásky, čas stretnutí. Tieto slová sa stali realitou v Hornom Smokovci, kde to Vianocami skutočne žilo.

       Čítať viac

     • Aktivity v decembri 2017 na úseku teoretického vyučovania

      1. 12. 2017 - školenie IT- čkárov k medzinárodnému testovaniu PISA v Košiciach

      4. 12. 2017 - okresné kolo vo futsale dievčatá - 2. miesto

      12. a 13. 12. 2017 - Deň zdravej výživy v ZŠ Tatranská Lomnica

      13. 12. 2017 - exkurzia v rodinnej firme KARLOFF v Kežmarku - likérka

      14. 12. 2017 - prednáška riaditeľa protidrogovej prevencie z BA p. Ľ. Okrúhlicu v našej škole

      15. 12. 2017 - výchovné poradenstvo v PP 

                                                                                                                                                                             mh

      Exkurzia v likérke v rodinnej firme KARLOFF v Kežmarku - triedy III.HA a IV.A

       

       

       

       

       

       

     • Futsal

      4.12. 2017 sme získali v Poprade 2. miesto na okresnom kole vo futsale dievčat

     • Aktivity v novembri 2017 na úseku teoretického vyučovania

      6. a 7. 11. 2017 - zapojenie žiakov do súťaže iBobor v rámci IT. V pondelok 20.11. 2017 prišli výsledky, v silnej konkurencii SOŠ a gymnázií sa medzi úspešných riešiteľov zaradili aj žiaci našej školy. V kat. JUNIOR študent Andrej Nahalka z II.HA dosiahol percentil 92 (súťažilo 7775 študentov), v kat. SENIOR boli najúspešnejší Kristián Cintula z V.HA - percentil 80 a Andrea Friedmanská z IV.HA - percentil 76 (súťažilo 4716 študentov). Menovaným za reprezentáciu školy ďakujeme a blahoželáme.

      10. 11. 2017 - účasť hostesiek z tried našich HA na akcii v Grandhoteli Bellevue v Hornom Smokovci, kongres Slovenskej lekárnickej komory - 230 účastníkov

      14. 11. 2017 - prezentácia školy v ZŠ Pod lesom, D. Smokovec (výchovná poradkyňa a zást. riaditeľa)

      15. 11. 2017 - výchovný koncert agentúry Valentín Čekovský v Poprade (zúčastnilo sa 95 žiakov)

      15. 11. 2017 - okresné kolo v stolnom tenise CH (v skupine 2. miesto)

      18. 11. 2017 - stužková slávnosť triedy V. HA

    • Carving kurz 2017
     • Carving kurz 2017

      V odbornej učebni stolovania  SOŠ Horný Smokovec  sa v dňoch 17.10. až 19.10.2017    realizoval Carving kurz - vykrajovanie do ovocia a zeleniny. Kurzu sa zúčastnilo 11 žiakov odboru kuchár pod vedením pána lektora Jána Vdovjaka.

     • Aktivity v októbri 2017 na úseku teoretického vyučovania

      3.10. 2017- okresné kolo v cezpoľnom behu, družstvo dievčat 3. miesto

      7. a 21. 10. 2017 - stretnutie absolventov po 40. rokoch

      16. 10. 2017 - okresné kolo vo futsale CH

      17. 10. 2017 - divadelné predstavenie MAŠKARÁDA v Košiciach

      19. 10. 2017 - divadelné predstavenie v anglickom jazyku v Poprade

      20. 10. 2017 - beseda so spisovateľmi vo vile ILONA v S. Smokovci

      25.10. 2017 - divácka účasť na barmanskej súťaži Eurocap v Prešove

    • Svetový deň zdravej výživy 2017
     • Svetový deň zdravej výživy 2017

      Pri príležitosti ,, Svetového dňa  zdravej výživy “  v  dňoch 16.10. a 17.10. 2017  sa zúčastnili žiaci  SOŠ Horný Smokovec  akcie v  ZŠ a MŠ Tajovského  v Poprade. 

    • Barmanský kurz
     • Barmanský kurz

      Barmanský kurz

      V dňoch  09. 10. až 13. 10. 2017 sa v priestoroch Strednej odbornej školy Horný Smokovec, v odbornej učebni stolovania uskutočnil barmanský kurz pod vedením pána Milana Ševca z Barmanskej asociácie SR. 

    • Baristický kurz
     • Baristický kurz

      .Kedy? 07.11.- 10.11.2017,     21.11.- 24.11.2017

      Kde? Odborná učebňa stolovania                

      Dlžka kurzu: 4 dni (celkom 24-30 hodin)

      Kontaktná osoba: PaedDr.Pavol Hudáček

    • Oznam k otvoreniu školského roka 2017/2018
     • Oznam k otvoreniu školského roka 2017/2018

      Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 v SOŠ Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry bude pre prijatých žiakov do I. ročníkov dňa

      4. 9. 2017 (pondelok) o 9.00 hod. v KONGRESOVOM CENTRE KÚPEĽOV NOVÝ SMOKOVEC v Novom Smokovci .

      Žiaci vyšších ročníkov si zistia dňa 4. 9. 2017 (pondelok) pri hlavnom vchode do školy alebo na stránke školy www.sos-smokovec.sk , kde majú nastúpiť od 5. 9. 2017 (na odborný výcvik alebo do školy) podľa tejto organizácie začiatku  školského roka:

      http://194.160.191.125/drupal/files/orgzacskroka2017_18arozddouceb.pdf

       

      Vedenie školy si vyhradzuje právo na prípadné nutné zmeny v organizácii otvorenia, začiatku a chodu školského roka 2017/2018.

      .                                                                                   vedenie SOŠ Horný Smokovec

    • Mobilní používatelia
     • Mobilní používatelia

      Milí mobilní používatelia,

      Váš rozvrh si môžete skontrolovať aj na Vašom mobilnom zariadení. Ak máte iPad, iPhone alebo Android zariadenie, môžete si stiahnuť natívnu aplikáciu pre Vaše zariadenie.

      Pre viac informácii, pozrite prosím mobile.edupage.org

    • Rozvrhy a suplovanie
     • Rozvrhy a suplovanie

      Milí učitelia a študenti,

      môžete si skontrolovať Váš rozvrh a aktuálne suplovanie. Stačí kliknúť na odkaz v hornej časti stránky.

    • Vznik tejto www stránky
     • Vznik tejto www stránky

      Stránka našej školy je konečne na internete. Nájdete tu množstvo rôznych funkcií a zaujímavostí. Zoznamy žiakov, tried, učiteľov, rozvrhy, aktuálne suplovania a množstvo iných údajov.