• Ponuka štúdia

    • 6323 K hotelová akadémia 5 ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou
     6445 K kuchár/ kuchárka 4 ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou
     6444 K čašník/ servírka 4 ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou
     6444 H čašník/ servírka 3 ročné štúdium učebný odbor
     6445 H kuchár/ kuchárka 3 ročné štúdium učebný odbor
    • Dlhoročná tradícia kvality školy,
     odborná prax v špičkových hoteloch
     - Grand hotel Belevue
     - Grand hotel Starý Smokovec
     - Atrium hotel Nový Smokovec
     - Kúpele Palace Nový Smokovec
     - Aqua City hotel Poprad
     - Hotel Poprad
     bohaté uplatnenie na trhu práce po skončení štúdia
    • -osvojenie si pracovných návykov a upevňovanie zručností pod vedením majstrov odbornej výchovy priamo v gastronomických prevádzkach,
     -účasť na prestížnych gastronomických súťažiach doma aj v zahraničí,
     -možnosť absolvovania certifikovaných odborných kurzov,
    • Zastávka Tatranskej elektrickej železnice sa nachádza neďaleko našej školy
  • Novinky

     • Čo sa udialo v marci 2018 na úseku teoretického vyučovania

      8.3. 2018 - príprava žiačok na okresné kolo vo florbale

      12.3. 2018 - kontrola priestorov školy z hygieny Poprad

      13.3. 2018 - EČ a PFIČ zo SJL

      14.3. 2018 - EČ a PFIČ z CJ

      15.3. 2018 - sústredenie žiačok na okresné kolo vo florbale

      16.3. 2018 - nahlásenie žiakov na NT EČ a PFIČ MS 2018

      20.3. 2018 - okresné kolo vo florbale D - 3. miesto

     • Duálne vzdelávanie

      Národný projekt Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy

      V školskom roku 2017/2018 sme zaviedli na SOŠ v Hornom Smokovci systém duálneho vzdelávania v učebných odboroch 6445 H kuchár a 6444 H čašník, servírka.

      V školskom roku 2018/2019 majú žiaci možnosť od 1. ročníka študovať nielen v trojročných učebných odboroch ale aj vo štvorročných študijných odboroch kuchár a čašník, servírka a tak využívať všetky výhody, ktoré im táto forma štúdia poskytuje.

     • MATURITA 2018

      Milí naši študenti - maturanti,

      blíži sa 1. tretina skúšok dospelosti v rámci MS 2018, na ktorú čakáte v našej škole 4 resp. 5 rokov. Aby ste nezablúdili v sieťach informáciíí, vedenie školy na tomto mieste pripomína ako tú 1. tretinu začať.

      Vo svojej škole začínate 13.3. 2018 (utorok) EČ a PFIČ z vyučovacieho jazyka (SJL) a 14.3. 2018 (streda) pokračujete EČ a PFIČ z cudzieho jazyka, ktorý ste si vybrali podpísaním prihlášky ešte v septembri 2017.

     • Čo sa udialo vo februári 2018 na úseku teoretického vyučovania

      8.2. 2018 - triedne ZR

      12.2. 2018 - prezentácia školy v ZŠ Dostojevského Poprad

      13.2. 2018 - DOD na Ekonomickej fakulte UMB v Poprade, V. HA (hotelová akadémia)

      14.2. 2018 - návšteva a informácie rodičom o chode školy z dôvodu záujmu detí o štúdium u nás

      15.2. 2018 - okresné kolo v basketbale chlapcov

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Zvonenia

   Piatok 23. 3. 2018
  • Fotogaléria

   • Projektový deň -Cudzie kuchyne /trieda 3.C
   • "Xpert v umení čapovať-SOŠ Nové Zámky
   • Workshop Slovenský Grob 2018
   • Someliérský kurz 2018
   • Junior Barista Cup 2018- Danubius Gastro 2018 Bratiaslava
   • Gastro Junior Brno 2018 Bidfood Cup
   • Vianočná akadémia
   • Futsal
   • Baristický kurz