• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Prijímacie skúšky 2020
    • 31. 3. 2020
    • Vážení rodičia, milí deviataci

     V zmysle pokynov ministra školstva a zriadovateľa VUC Prešov, vás informujeme, že termín podania prihlášok na stredné školy je predĺžený do 15. mája 2020.

     K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

     Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa § 65 školského zákona (ako napríklad počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium) do 28. apríla 2020, kritéria 2020/2021.

    • Čítať viac
    • Oznam k maturitám 2020
    • 31. 3. 2020
    • Vážení rodičia, milí žiaci,

     vzhľadom na vzniknutú situáciu si Vás dovoľujem informovať, že na základe rozhodnutia ministra školstva:

     V školách a školských zariadeniach je vyučovanie prerušené od 30. 03. 2020 až do odvolania.

     EČ a PF IČ MS sa v šk. roku 2019/2020 nebudú konať.

     Ústne maturitné skúšky sa budú realizovať do 2 týždňov po nástupe do školy, najneskôr do 30. júna 2020. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky a praktická časť záverečnej skúšky sa vykoná vo forme a s obsahom, ktoré určí podľa aktuálných možností riaditeľ školy.

    • Čítať viac
    • Pokyny k dištančnému vzdelávaniu
    • 13. 3. 2020
    • Vážení rodičia a žiaci!

     Počas nasledujúcich dvoch týždňov je prerušená prevádzka škôl. Neznamená to však, že máte prázdniny. Žiadame Vás, aby ste sa zdržiavali doma a pristúpili k situácií zodpovedne. Výučba bude prebiehať naďalej dištančnou formou. Učitelia Vám budú zadávať úlohy prostredníctvom elektronických médií – edupage, email, facebook, messenger. Vypracované úlohy budete posielať spätne učiteľom. Po návrate do školských lavíc budú Vaše vedomosti preverené písomnou alebo ústnou formou. Ak nemáte heslo do edupage, kontaktujte v priebehu dňa svojho triedneho učiteľa.

    • Čítať viac
    • Dôležitý oznam
    • 12. 3. 2020
    • Vážení rodičia, milí žiaci

     Podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytujem dňa 13.3.2020 (piatok) riaditeľské voľno žiakom SOŠ hotelová Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry.

     Riaditeľské voľno udeľujem z dôvodu celoštátnej situácie ohľadom koronavírusu.

    • Čítať viac
    • Vážení rodičia,
    • 10. 3. 2020
    • informujeme Vás, ako zákonných zástupcov žiakov našej školy, že po zvážení celoštátnej situácie ohľadom koronavírusu a mimoriadnej veľkej migrácii rodinných príslušníkov žiakov, cez jarné prázdniny, či kontakt s hosťami v hotelových zariadeniach,

     rušíme od 10.3.2020 - 13.3.2020 praktické vyučovanie vo všetkých zmluvných hotelových prevádzkach aj v prevádzkach v systéme duálneho vzdelávania. Teoretické vyučovanie ostáva v štandardnom režime.

    • Čítať viac
  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Výročie školy

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4