• Ponuka štúdia

    • 6323 K hotelová akadémia 5 ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou
     6445 K kuchár/ kuchárka 4 ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou
     6444 K čašník/ servírka 4 ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou
     6444 H čašník/ servírka 3 ročné štúdium učebný odbor
     6445 H kuchár/ kuchárka 3 ročné štúdium učebný odbor
    • Dlhoročná tradícia kvality školy,
     odborná prax v špičkových hoteloch
     - Grand hotel Belevue
     - Grand hotel Starý Smokovec
     - Atrium hotel Nový Smokovec
     - Kúpele Palace Nový Smokovec
     - Aqua City hotel Poprad
     - Hotel Poprad
     bohaté uplatnenie na trhu práce po skončení štúdia
    • -osvojenie si pracovných návykov a upevňovanie zručností pod vedením majstrov odbornej výchovy priamo v gastronomických prevádzkach,
     -účasť na prestížnych gastronomických súťažiach doma aj v zahraničí,
     -možnosť absolvovania certifikovaných odborných kurzov,
    • Zastávka Tatranskej elektrickej železnice sa nachádza neďaleko našej školy
  • Zvonenia

   Streda 26. 9. 2018
  • Fotogaléria

   • Guláš Cup 2018
   • Koláč Rádia Regina
   • Slávnostné otvorenie školy v prírode Detský raj
   • Slávnostná recepcia žiakov 3.Ha triedy pre rodičov
   • Tatranský kuchár 2018
   • Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky 2017/2018
   • Barista Cup Námestovo 2018
   • 20.3. 2018 - okresné kolo vo florbale D - 3. miesto
   • Tematická exkurzia Praha