• Nadstavbové štúdium v šk. roku 2021/2022

     •  

       

      Prihlášku si môžte podať do 31.7.2021                                   

      ---------------------------------------------------------------------------------------------

      dvojročné denné nadstavbové štúdium s maturitou v študijnom odbore spoločné stravovanie, kde si môže absolvent učebného odboru doplniť vzdelanie a ukončiť ho maturitnou skúškou.


      Názov  a číslo odboru:  6421 L spoločné stravovanie

      Prihláška na nadstavbové štúdium , pdf