• Štúdium popri zamestnaní v šk. roku 2020/2021

     • Zápis do prvého ročníka sa uskutoční v dňoch 26. a 27. augusta v čase od 08,00 do 13,00 hod.

      Prineste si so sebou nasledujúce doklady:

      - rodný líst,

      - doklady o poslednom ukončenom vzdelaní,

      - občiansky preukaz,

      - administratívny poplatok 30,- eur.

       

      Štúdium popri zamestnaní - pre získanie výučného listu

      Štúdium na získanie výučného listu je určené pre absolventov akéhokoľvek ukončeného štúdia (nestačí ukončená základná školská dochádzka), t. z., že žiadateľ musí mať dosiahnuté vzdelanie minimálne na úrovni výučného listu. 

      Štúdium trvá dva roky, organizuje sa formou konzultácií, rozpis konzultácií určí vedenie školy. Štúdium je ukončené záverečnou skúškou. Podmienkou prijatia na štúdium je ukončené stredné odborné vzdelanie s výučným listom alebo úplné stredné vzdelanie. Uchádzači budú prijatí bez prijímacieho konania.

      Názov a číslo odboru:  6445 H kuchár,

                                           6444 H čašník, servírka                  Prihláška na externé štúdium