• ŠVP a správa o vých.vzdel.činnosti

   • informácie

    Správa o vých.vzdel.činnosti za šk. rok 2018-2019                                                        

    rozdelenie tried do učební v školskom roku 2019/2020 - TU                       školský poriadok (*.doc)

     

    školský vzdelávací program

     

    duálne vzdelávanie vzdelávanie
      študijný odbor hotelová akadémia 6 323 K  + popis
    študijný odbor kuchár 6 445 K  + popis študijný odbor kuchár 6 445 K  + popis
    študijný odbor čašník, servírka 6 444 K  + popis študijný odbor čašník, servírka 6 444 K  + popis
    učebný odbor kuchár 6 445 H  + popis učebný odbor kuchár 6 445 H  + popis
    učebný odbor čašník, servírka 6 444 H  + popis učebný odbor čašník, servírka 6 444 H  + popis

     

    -----------------------------------------------------------------

    Duálny kuchár - študijný
    http://194.160.191.125/drupal/files/6445_K_nd.doc
    záloha   http://194.160.191.123/drupal/files/6445_K_nd.doc
    Duálny čašník, servírka - študijný
    http://194.160.191.125/drupal/files/6444_K_nd.doc
    záloha   http://194.160.191.123/drupal/files/6444_K_nd.doc

    Duálny kuchár - učebný
    http://194.160.191.125/drupal/files/64452nd.doc
    záloha   http://194.160.191.123/drupal/files/64452nd.doc
    Duálny čašník, servírka - učebný
    http://194.160.191.125/drupal/files/64442nd.doc
    záloha   http://194.160.191.123/drupal/files/64442nd.doc
    -----------------------------------------------------------------

    Platný od roku 2013/2014

    http://194.160.191.125/drupal/files/63236n.doc
    záloha http://194.160.191.123/drupal/files/63236n.doc
    http://194.160.191.125/drupal/files/64444n.doc
    záloha http://194.160.191.123/drupal/files/64444n.doc
    http://194.160.191.125/drupal/files/64454n.doc
    záloha http://194.160.191.123/drupal/files/64454n.doc
    http://194.160.191.125/drupal/files/64442n.doc
    záloha http://194.160.191.125/drupal/files/64442n.doc
    http://194.160.191.125/drupal/files/64452n.doc
    záloha http://194.160.191.125/drupal/files/64452n.doc
    ------------------------------------------------------------------
    Platný do roku 2012/2013
    http://194.160.191.125/drupal/files/63236.doc
    http://194.160.191.125/drupal/files/64444.doc
    http://194.160.191.125/drupal/files/64454.doc
    http://194.160.191.125/drupal/files/64452.doc
    http://194.160.191.125/drupal/files/64214.doc
    -------------------------------------------------------------------