• 19. - 25. marec

  Trieda:
  Typ:
  • Pon19. 03.
  • zatiaľ žiadne údaje
  • Uto20. 03.
  • IV.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár Celá trieda
   ·
   Písomka
   Potraviny a výživa
   :
   V pondelok 26.3.písomka z vína-vinohradnícke oblasti zloženie viniča delenie vína podľa akosti.Šumivé víno.
  • IV.B 6444(5)K čašník-servírka,kuchár Celá trieda
   ·
   Písomka
   Potraviny a výživa
   :
   V piatok písomka z vína -vinohradnícke oblasti, zloženie viniča, delenie vína podľa akosti,Šumivé víno.
  • V.HA 6323 K hotelová akadémia Celá trieda
   ·
   Ústne skúšanie
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   1. Súčasná lyrická poézia - M. Válek, M. Rúfus, J. Urban
   2. Veľká epická próza – román. (Druhy rozprávačov, pásmo postáv, pásmo rozprávača, monológ, dialóg) M. Kukučín: Dom v stráni, H. de Balzac: Otec Goriot, V. Hugo: Chrám Matky Božej v Paríži, Bedári
   3. Veľká epická próza – druhy románu. (Sociálny román, psychologický román) Martin Kukučín: Dom v stráni, Jozef Cíger Hronský: Jozef Mak, E. M. Remarque: Na západe nič nového, Lev Nikolajevič Tolstoj: Anna Kareninová
   4. Veľká epická próza – reťazový kompozičný postup. (Lyrizovaná próza) D. Chrobák: Drak sa vracia, J. C. Hronský: Jozef Mak, Margita Figuli – Tri gaštanové kone, M. Urban – Živý bič
   5. Veľká epická próza – retrospektívny kompozičný postup. A. Bednár – Kolíska, Sklený vrch, L. Mňačko: Ako chutí moc, J. D. Salinger – Kto chytá v žite
   1. Komunikácia, druhy komunikácie
   2. Štylistika, jazykové štýly, slohové postupy
   3. Zvuková rovina jazyka – fonetika a fonológia, hláska a fonéma, pravidlo o rytmickom krátení
   4. Lexikálna rovina jazyka – pojem a slovo, lexikálny a gramatický význam slova
   5. Ortoepia a ortografia
  • Str21. 03.
  • III.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár 1. Skupina
   ·
   Kratučký testík
   Anglický jazyk
   :
   Test - Past simple tense -question/negative
   Homework- workbook pg.11/1,2,3,4,5,6
  • V.HA 6323 K hotelová akadémia Celá trieda
   ·
   Písomka
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Opakovanie
  • Štv22. 03.
  • zatiaľ žiadne údaje
  • Pia23. 03.
  • V.HA 6323 K hotelová akadémia
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   opakovanie