• Krúžky

   • seminár zo SJL - Jakubčová Ľudmila, Mgr.
   • konverzácia z ANJ - Jurčíková Iveta, Mgr.
   • Deutsh mit Spass - Andraš Vladimír, Mgr.
   • zdravotnícky krúžok - Endresz Vladimír, Ing.
   • krúžok športovej všestrannosti - Vaľko Vladislav, Mgr.
   • počítačový krúžok - Weszter Juraj, Ing.

    

  • zatiaľ žiadne údaje