• Aktivity v decembri 2017 na úseku teoretického vyučovania

     • 1. 12. 2017 - školenie IT- čkárov k medzinárodnému testovaniu PISA v Košiciach

      12. a 13. 12. 2017 - Deň zdravej výživy v ZŠ Tatranská Lomnica

      13. 12. 2017 - exkurzia v rodinnej firme KARLOFF v Kežmarku - likérka

      14. 12. 2017 - prednáška riaditeľa protidrogovej prevencie z BA p. Ľ. Okrúhlicu v našej škole

      15. 12. 2017 - výchovné poradenstvo v PP 

       

       

       

       

       

       

      Exkurzia v likérke v rodinnej firme KARLOFF v Kežmarku - triedy III.HA a IV.A

    • Príchod Vianoc do Vysokých Tatier
     • Príchod Vianoc do Vysokých Tatier

     • S príchodom Vianoc do Vysokých Tatier sa v dnoch 11.12. a 12.12.2017 v Tenis centre v Tatranskej Lomnici konala Vianočná kapustnica. ČÍTAŤ VIAC

    • Mikulášska gastro prednáška
     • Mikulášska gastro prednáška

     • Žiakom štvrtého ročníka sme na Mikuláša dňa 06.12.2017 pripravili milé prekvapenie. Pred blížiacou sa skúškou zručností, ktorá pozostáva  z  prípravy exponátu   sme k nám do školy prizvali špičkového odborníka. Čítať viac.....

       

     • Futsal

     • 4.12. 2017 sme získali v Poprade 2. miesto na okresnom kole vo futsale dievčat

    • Baristický kurz
     • Baristický kurz

     • V mesiaci november sme sa okrem súťaží, či reprezentácií na burzách SOŠ aj odborne vzdelávali. Čítať viac

       

       

       

     • Aktivity v novembri 2017 na úseku teoretického vyučovania

     • 6. a 7. 11. 2017 - zapojenie žiakov do súťaže iBobor v rámci IT. V pondelok 20.11. 2017 prišli výsledky, v silnej konkurencii SOŠ a gymnázií sa medzi úspešných riešiteľov zaradili aj žiaci našej školy. V kat. JUNIOR študent Andrej Nahalka z II.HA dosiahol percentil 92 (súťažilo 7775 študentov), v kat. SENIOR boli najúspešnejší Kristián Cintula z V.HA - percentil 80 a Andrea Friedmanská z IV.HA - percentil 76 (súťažilo 4716 študentov). Menovaným za reprezentáciu školy ďakujeme a blahoželáme.

      10. 11. 2017 - účasť hostesiek z tried našich HA na akcii v Grandhoteli Bellevue v Hornom Smokovci, kongres Slovenskej lekárnickej komory - 230 účastníkov

      14. 11. 2017 - prezentácia školy v ZŠ Pod lesom, D. Smokovec (výchovná poradkyňa a zást. riaditeľa)

      15. 11. 2017 - výchovný koncert agentúry Valentín Čekovský v Poprade (zúčastnilo sa 95 žiakov)

      15. 11. 2017 - okresné kolo v stolnom tenise CH (v skupine 2. miesto)

      18. 11. 2017 - stužková slávnosť triedy V. HA

    • Prezentácia na burzách SOŠ
     • Prezentácia na burzách SOŠ

     • Stredná odborná škola Horný Smokovec sa aj tento rok zúčastnila burzy SOŠ. 

      ČÍTAŤ VIAC

    • Carving kurz 2017
     • Carving kurz 2017

     • V odbornej učebni stolovania  SOŠ Horný Smokovec  sa v dňoch 17.10. až 19.10.2017    realizoval Carving kurz - vykrajovanie do ovocia a zeleniny. Kurzu sa zúčastnilo 11 žiakov odboru kuchár pod vedením pána lektora Jána Vdovjaka.

     • Aktivity v októbri 2017 na úseku teoretického vyučovania

     • 3.10. 2017- okresné kolo v cezpoľnom behu, družstvo dievčat 3. miesto

      7. a 21. 10. 2017 - stretnutie absolventov po 40. rokoch

      16. 10. 2017 - okresné kolo vo futsale CH

      17. 10. 2017 - divadelné predstavenie MAŠKARÁDA v Košiciach

      19. 10. 2017 - divadelné predstavenie v anglickom jazyku v Poprade

      20. 10. 2017 - beseda so spisovateľmi vo vile ILONA v S. Smokovci

      25.10. 2017 - divácka účasť na barmanskej súťaži Eurocap v Prešove

       

       

    • Svetový deň zdravej výživy 2017
     • Svetový deň zdravej výživy 2017

     • Pri príležitosti ,, Svetového dňa  zdravej výživy “  v  dňoch 16.10. a 17.10. 2017  sa zúčastnili žiaci  SOŠ Horný Smokovec  akcie v  ZŠ a MŠ Tajovského  v Poprade. 

    • Barmanský kurz
     • Barmanský kurz

     • Barmanský kurz

      V dňoch  09. 10. až 13. 10. 2017 sa v priestoroch Strednej odbornej školy Horný Smokovec, v odbornej učebni stolovania uskutočnil barmanský kurz pod vedením pána Milana Ševca z Barmanskej asociácie SR. 

    • Baristický kurz
     • Baristický kurz

     • .Kedy? 07.11.- 10.11.2017,     21.11.- 24.11.2017

      Kde? Odborná učebňa stolovania                

      Dlžka kurzu: 4 dni (celkom 24-30 hodin)

      Kontaktná osoba: PaedDr.Pavol Hudáček

    • Špica guláš 2017
     • Špica guláš 2017

     • Vo Vysokých Tatrách sa opäť varil guláš

    • Oznam pre žiakov maturujúcich na opr. MS za školsky rok 2016/2017
     • Oznam pre žiakov maturujúcich na opr. MS za školsky rok 2016/2017

     • Ústne opravné maturitné skúšky sa budú konať  dňa 14.9. 2017 od 7.30 hod. v hlavnej budove školy. Začína sa hneď pracovnou časťou, rozpis bude oznámený v deň opravnej MS.

      Pozn. MŠ SR ešte nedodalo výsledky opravnej EČ MS 2017.

       

      Vedenie SOŠ