• Novinky

      • OZNAM PRE ŽIAKOV III.C TRIEDY K ÚSTNYM ZS 2018

      • Ústne ZS sa budú konať dňa 21.6. 2018 v budove na PC v učebni č.13 podľa tohto rozpisu.

      • OZNAM K TRIEDNYM ZR

      • Predseda ZR pri SOŠ v Hornom Smokovci oznamuje rodičom resp. zákonnym zástupcom žiakov, že dňa 5.6. 2018 (utorok) o 15.30 hod. sa uskutočnia triedne ZR v hlavnej budove školy v týchto učebniach a kabinetoch:

       SOŠ Horný Smokovec, Vysoké Tatry

       Rozpis tried do učební na triedne ZR

       dňa 5.6. 2018, utorok o 15.30 hod.

       Trieda                Tr. uč.                              Učebňa                   Miesto                            Poznámka

       I.HA                     Hurajtová                         učebňa č. 7 (IT)       Hlavná budova SOŠ        2 .poschodie

       I.A                       Endresz                            učebňa č. 1             Hlavná budova SOŠ        prízemie

       I.B                       Kiššová                             učebňa č. 8             Hlavná budova SOŠ        2. poschodie

       II.HA                    Jatiová                              učebňa č. 6             Hlavná budova SOŠ        2. poschodie

       II.A                       Doláková                         učebňa č. 2 (IT)       Hlavná budova SOŠ         prízemie

       II.B                       Kiššová                            učebňa č. 8             Hlavná budova SOŠ         2. poschodie

       III.HA                    Andraš                             učebňa č. 4             Hlavná budova SOŠ         1. poschodie

       III.A                       Benko Bachledová          učebňa č. 9             Hlavná budova SOŠ         2. poschodie

       III.C                       Ivanko                             kabinet TEV            Hlavná budova SOŠ         1. poschodie

       IV.HA                    Vaľko                               učebňa č. 5             Hlavná budova SOŠ         1. poschodie

       V uč. č. 3(INF) v hlavnej budove SOŠ budú majstri odborného výcviku