• Zoznam žiakov

   • Adam Andráš
   • Adam AndrášI.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár
   • Natália Babičová
   • Natália BabičováI.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár
   • Dominik Baluch
   • Dominik BaluchI.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár
   • Tomáš Bartoš
   • Tomáš BartošI.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár
   • Renáta Bednárová
   • Renáta BednárováI.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár
   • Vanesa Boržíková
   • Vanesa BoržíkováI.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár
   • Patrik Braxator
   • Patrik BraxatorI.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár
   • Ivan David
   • Ivan DavidI.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár
   • Matúš Gallík
   • Matúš GallíkI.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár
   • Dominik Halčin
   • Dominik HalčinI.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár
   • Miroslav Haluščák
   • Miroslav HaluščákI.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár
   • Damián Hutník
   • Damián HutníkI.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár
   • Šimon Kalata
   • Šimon KalataI.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár
   • Dominik Kašický
   • Dominik KašickýI.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár
   • František Lizák
   • František LizákI.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár
   • Nikola Magerová
   • Nikola MagerováI.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár
   • Milan Majerčák
   • Milan MajerčákI.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár
   • Zuzana Mazurková
   • Zuzana MazurkováI.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár
   • Kristián Olašin
   • Kristián OlašinI.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár
   • Emil Pavlikovský
   • Emil PavlikovskýI.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár
   • Matúš Petruľa
   • Matúš PetruľaI.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár
   • Marek Pitoňák
   • Marek PitoňákI.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár
   • Samuel Pňakovič
   • Samuel PňakovičI.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár
   • Ondrej Sebeš
   • Ondrej SebešI.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár
   • Natália Smolárova
   • Natália SmolárovaI.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár
   • Tomáš Surmaj
   • Tomáš SurmajI.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár
   • Sebastiám Šegla
   • Sebastiám ŠeglaI.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár
   • Patrik Zavacký
   • Patrik Zavacký I.A 6444(5)K čašník-servírka,kuchár
   • Majo Čonka
   • Majo ČonkaI.B 6444(5)H čašník-servírka,kuchár
   • Martin Čonka
   • Martin ČonkaI.B 6444(5)H čašník-servírka,kuchár
   • Pavol Čonka
   • Pavol ČonkaI.B 6444(5)H čašník-servírka,kuchár
   • Radoslav Čonka
   • Radoslav ČonkaI.B 6444(5)H čašník-servírka,kuchár
   • Katarína Čonková
   • Katarína ČonkováI.B 6444(5)H čašník-servírka,kuchár
   • Soňa Čonková
   • Soňa ČonkováI.B 6444(5)H čašník-servírka,kuchár
   • Ján Gallik
   • Ján GallikI.B 6444(5)H čašník-servírka,kuchár
   • Kristián Kopkáš
   • Kristián KopkášI.B 6444(5)H čašník-servírka,kuchár
   • Drahomír Justin Kroščen
   • Drahomír Justin KroščenI.B 6444(5)H čašník-servírka,kuchár
   • Dávid Lihoň
   • Dávid LihoňI.B 6444(5)H čašník-servírka,kuchár
   • Slávka Schmalová
   • Slávka SchmalováI.B 6444(5)H čašník-servírka,kuchár
   • Daniel Stolár
   • Daniel StolárI.B 6444(5)H čašník-servírka,kuchár
   • Pavol Suchovský
   • Pavol SuchovskýI.B 6444(5)H čašník-servírka,kuchár
   • Erik Ševčík
   • Erik ŠevčíkI.B 6444(5)H čašník-servírka,kuchár
   • Dominik Špak
   • Dominik ŠpakI.B 6444(5)H čašník-servírka,kuchár
   • Ladislav Tetemonda
   • Ladislav TetemondaI.B 6444(5)H čašník-servírka,kuchár
   • Katarína Vojčáková
   • Katarína VojčákováI.B 6444(5)H čašník-servírka,kuchár
   • Viktória Wisniovska
   • Viktória WisniovskaI.B 6444(5)H čašník-servírka,kuchár
   • Stanislav Zadražil
   • Stanislav ZadražilI.B 6444(5)H čašník-servírka,kuchár
   • Klaudia Čonková
   • Klaudia ČonkováI.HA6323K hotelová akadémia
   • Ivana Galliková
   • Ivana GallikováI.HA6323K hotelová akadémia
   • Marek Gurecký
   • Marek GureckýI.HA6323K hotelová akadémia