• Odborný výcvik vykonávajú žiaci v špičkových zariadeniach cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách pod vedením majstrov odbornej výchovy v hoteloch.

     zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie: Ing. Jozef Čekovský
     hlavný majster: PaedDr.Pavol Hudáček

     1. Grandhotel – Starý Smokovec - www.grandhotel.sk
     Majster odbornej výchovy - kuchár: Bc.Miroslav Michaľák
     Majster odbornej výchovy – čašník: Bc. Magdaléna Kaprálová

     2. Grandhotel Bellevue – Horný Smokovec - www.hotelbellevue.sk
     Majster odbornej výchovy - kuchár: Bc. Ondrej Krak
     Majster odbornej výchovy – čašník: Bc. Mária Pitoňáková

     3. Hotel Atrium – Nový Smokovec - www.atriumhotel.sk
     Majster odbornej výchovy - kuchár: Bc. Anna Kováčiková
     Majster odbornej výchovy – čašník: Mgr.Helena Bieľaková

     4. Hotel Poprad – Poprad - www.hotel-poprad.sk
     Majster odbornej výchovy - kuchár: Mgr. Miroslava Miháliková

     5. AquaCity Poprad -  www.aquacity.sk
     Majster odbornej výchovy - kuchár: Bc. Jolana Mušinská
     Majster odbornej výchovy – čašník: Mgr.Ľubica Glodžáková

     6. Kúpele Palace, Nový Smokovec - www.hotel-palace-novy-smokovec.com/sk
     Majster odbornej výchovy - kuchár: Mgr.Michaela Smoleňáková
     Majster odbornej výchovy – čašník: Mgr. Beáta Sisková 

     Vysunuté strediská:
     7. HORIZONT Hotel - Stará Lesná – www.horizontresort.sk
     8. Hotel Sobota - Spišská Sobota – www.hotelsobota.sk
     9. Hotel Villa Siesta - Nový Smokovec – www.villasiesta.com
     10. Hotel Slovan *** - Tatranská Lomnica – www.hotelslovan.sk

     Žiaci sa vzdelávajú pod vedením skúsených pedagógov, ktorí sa podieľajú na formovaní budúcich odborníkov v oblasti gastronómie a v cestovnom ruchu. Úroveň našich absolventov je dobrá, o čom svedčí aj ich vysoká zamestnannosť, viac ako 90 %, či už na Slovensku alebo v zahraničí. Mnohí z našich študentov absolvovali vysokoškolské štúdium, najčastejšie ekonomické, pedagogické ale aj právnické a zastávajú významné miesta, napríklad ako riaditelia hotelov,vedúci hotelových stredísk, v bankovníctve a podobne. Mnohí sú úspešní v oblasti športu, sú účastníci Olympijských hier, Majstrovstiev sveta, hlavne v zimných športoch. Sme ústretoví k žiakom, ktorí počas štúdia sú aktívni vo vrcholovom športe, pracujú v umeleckých súboroch atď.Okrem výchovy k profesii nezabúdame na zvyšovanie úrovne vedomostí v cudzích jazykoch z dôvodu komunikatívnosti so zahraničnými návštevníkmi hotelov vo Vysokých Tatrách, tiež v príprave na pobyt žiakov na zahraničnú prax, ale aj uplatnenie v zjednotenej Európe. Dôraz kladieme na nemecký a anglický jazyk.