• profil verejného obstarávateľa

    V zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje na internetovej stránke svoj " Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j. predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie

    Profil verejného obstarávateľa

    Názov: Stredná odborná škola hotelová
    IČO: 00893552
    Kontaktná osoba: Ing. Lenka Kozárová

    Sídlo: Horný Smokovec 26
    Obec: Vysoké Tatry
    PSČ: 06201
    Číslo : 26

    Kontakt
    tel.: +421524422865, +421524422772 kl. 16
    e-mail: hotelovatatry@mail.telekom.sk
    Internetova adresa: sos-smokovec.edupage.org

    Zverejňovanie vyšlých faktúr a zmlúv do roku 2016 (tu)