• profil verejného obstarávateľa

    V zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje na internetovej stránke svoj " Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j. predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zakázky a ďalšie všeobecné informácie

    Profil verejného obstarávateľa

    Názov: Stredná odborná škola
    IČO: 00893552
    Kontaktná osoba: Ing. Lenka Kozárová

    Sídlo:
    Obec: Horný Smokovec, Vysoké Tatry
    PSČ: 06201
    Číslo : 26

    Kontakt:
    tel.: +421524422865, +421524422772 kl. 16
    fax.: +421524422772 kl. 18
    e-mail: ekonom@sos-hsmokovec.vucpo.sk
    Internetova adresa: www.sos-smokovec.sk

    Zverejňovanie vyšlých faktúr a zmlúv do roku 2016 (tu)