• informácie

   Správa o vých.vzdel.činnosti za šk. rok 2017-2018                                                        

   rozdelenie tried do učební v školskom roku 2018/2019 - TU                       školský poriadok (*.doc)

    

   školský vzdelávací program

   duálne vzdelávanie vzdelávanie
     študijný odbor hotelová akadémia 6 323 K
   študijný odbor kuchár 6 445 K študijný odbor kuchár 6 445 K
   študijný odbor čašník, servírka 6 444 K študijný odbor čašník, servírka 6 444 K
   učebný odbor kuchár 6 445 H učebný odbor kuchár 6 445 H
   učebný odbor čašník, servírka 6 444 H učebný odbor čašník, servírka 6 444 H

    

    

   -----------------------------------------------------------------

   Duálny kuchár - študijný
   http://194.160.191.125/drupal/files/6445_K_nd.doc
   záloha   http://194.160.191.123/drupal/files/6445_K_nd.doc
   Duálny čašník, servírka - študijný
   http://194.160.191.125/drupal/files/6444_K_nd.doc
   záloha   http://194.160.191.123/drupal/files/6444_K_nd.doc

   Duálny kuchár - učebný
   http://194.160.191.125/drupal/files/64452nd.doc
   záloha   http://194.160.191.123/drupal/files/64452nd.doc
   Duálny čašník, servírka - učebný
   http://194.160.191.125/drupal/files/64442nd.doc
   záloha   http://194.160.191.123/drupal/files/64442nd.doc
   -----------------------------------------------------------------

   Platný od roku 2013/2014

   http://194.160.191.125/drupal/files/63236n.doc
   záloha http://194.160.191.123/drupal/files/63236n.doc
   http://194.160.191.125/drupal/files/64444n.doc
   záloha http://194.160.191.123/drupal/files/64444n.doc
   http://194.160.191.125/drupal/files/64454n.doc
   záloha http://194.160.191.123/drupal/files/64454n.doc
   http://194.160.191.125/drupal/files/64442n.doc
   záloha http://194.160.191.125/drupal/files/64442n.doc
   http://194.160.191.125/drupal/files/64452n.doc
   záloha http://194.160.191.125/drupal/files/64452n.doc
   ------------------------------------------------------------------
   Platný do roku 2012/2013
   http://194.160.191.125/drupal/files/63236.doc
   http://194.160.191.125/drupal/files/64444.doc
   http://194.160.191.125/drupal/files/64454.doc
   http://194.160.191.125/drupal/files/64452.doc
   http://194.160.191.125/drupal/files/64214.doc
   -------------------------------------------------------------------