• Národný projekt Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity  a kvality odborného vzdelávania a prípravy 

     

     

    V školskom roku 2017/2018 sme zaviedli na SOŠ v Hornom Smokovci systém duálneho vzdelávania v učebných odboroch 6445 H  kuchár a 6444 H  čašník, servírka.

     

    V školskom roku 2018/2019  majú žiaci možnosť od 1. ročníka študovať nielen v trojročných učebných odboroch ale aj vo štvorročných  študijných odboroch kuchár a čašník, servírka  a tak využívať všetky výhody, ktoré im táto forma štúdia poskytuje.

     

    SOŠ v Hornom Smokovci má uzatvorené zmluvy o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľmi:

    Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina

    Kontakt:  PhDr. Václav Hudeček : 0904 972 223, hudecek@tmr.sk

    Učebné odbory:

    6445 H kuchár 8 žiakov

    6444 H čašník, servírka  8 žiakov

    Praktické vyučovanie bude prebiehať v prevádzkach:

    Hotel FIS***, K Vodopádom 4028/6, 059 85 Štrbské Pleso
    Samoobslužná reštaurácia Skalnaté Pleso, Tatranská Lomnica 7, 059 60 Vysoké Tatry
    Grandhotel****, Starý Smokovec 38, 062 01 Vysoké Tatry
    Grandhotel Praha****, Tatranská Lomnica 6, 059 60 Vysoké Tatry
    Humno reštaurácia & Music Pub, Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry
    Hotel Kukučka****, Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry

    Viac info: http://www.tmr.sk/ine-informacie/pridaj-sa-k-nasmu-timu/dualne-vzdelavanie/

    SOREA spol. s.r.o. Bratislava

    Kontakt: Janka Buganová - poverená zastupovaním riaditeľa hotela
    mobil: 0918 665 454

    Študijné odbory:

    6445 K kuchár 8 žiakov

    6444 K čašník, servírka  8 žiakov

    Učebné odbory:

    6445 H kuchár 8 žiakov

    6444 H čašník, servírka  8 žiakov

    Praktické vyučovanie bude prebiehať v prevádzkach:

    Hotel SOREA ĽUBOVŇA**, Ľubovnianské kúpele, 064 01 Stará Ľubovňa
    Hotel SOREA TITRIS***, Tatranská Lomnica 266, 059 60 Vysoké Tatry
    Hotel SOREA TRIGAN***,  059 58 Štrbské Pleso
    Hotel SOREA URÁN***, Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry
    Hotel SOREA  HUTNÍK***, Tatranské Matliare, 059 60 Vysoké Tatry