• Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 26, 062 01  Vysoké Tatry - RADA ŠKOLY

   Členovia:

   Ing. Marián Foltinský - predseda

   Ondrej Majerčák - podpredseda

   Mgr. Jana Miláčková - tajomníčka

   Kristína Galliková - žiačka školy

   Ing. Pavol Gašper - poslanec PSK

   Ing. Peter Hamrák - zamestnanec PSK

   PaedDr. Pavol Hudáček - pedagóg školy

   Lucia Kravčáková - rodič žiaka školy

   Mgr. Juraj Kredatus, PhD. - zamestnanec PSK

   Anna Schlosserová - poslanec PSK

   Bronislav Šperka - rodič žiaka školy


   Zasadnutia Rady školy v šk. roku 2018/2019:

   1. dňa 03.10.2018 o 13,00 hod v budove na Popradskej ceste 12, Starý Smokovec

   2.