• Textová podstrana

  • Stredná odborná škola Horný Smokovec 26, 062 01  Vysoké Tatry - RADA ŠKOLY

   Členovia:

   Ing. Marián Foltinský - predseda

   Mgr. Jana Miláčková - tajomníčka

   Mgr. A. Havrančíková

   PaedDr. Pavol Hudáček - pedagóg školy

   Michal Sýkora - poslanec Prešovského samosprávneho kraja

   Ing. Peter Lišiak - riaditeľ Hotel Poprad

   Ing. Peter Líška - ŠL TANAP

   Lucia Kravčáková - rodič študenta školy

   Bronislav Šperka - rodič študenta školy

   Kristína Galliková - študent školy

   Ondrej Majerčák - predseda ZRPŠ pri SOŠ Horný Smokovec 26

    

   Zasadnutia Rady školy v šk. roku 2017/2018:

   1. dňa 12.10.2017 o 14,30 hod v budove na Popradskej ceste 12, Starý Smokovec

   2. dňa 27.03.2018 o 13,00 hod v budove na Popradskej ceste 12, Starý Smokovec