• Prečo študovať práve u nás?...

   • osvojenie si pracovných návykov a  upevňovanie zručností pod vedením majstrov odbornej výchovy priamo v gastronomických   prevádzkach,
   • aj naša škola je zapojená do systému duálneho vzdelávania,
   • ak si šikovný, vieš sa uplatniť po ukončení štúdia  v gastronómií a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí,
   • účasť na prestížnych gastronomických súťažiach doma aj v zahraničí,
   • sme ustretoví k žiakom ktorí sa venujú športu,
   • možnosť absolvovania certifikovaných odborných kurzov,
   • odborná prax v špičkových zariadeniach vo Vysokých Tatrách a Poprade