• -osvojenie si pracovných návykov a  upevňovanie zručností pod vedením majstrov odbornej výchovy priamo v gastronomických   prevádzkach,
      -účasť na prestížnych gastronomických súťažiach doma aj v zahraničí,
      -možnosť absolvovania certifikovaných odborných kurzov,