Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia
VO: Súhrná správa 3Q 2018 v zmysle § 117, odst. 2 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 11 994,75 bez DPH 30.09.2018
Zmluva Zmluva uzatvorená podľa §269 Obch. zákonníka zmluva o zabezpečení upratovacích služieb s DPH 31.08.2018 Marek Verbovský - Tatry cleaning servis RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva Nájomná zmluva zo dňa 30.08.2018 Nájomná zmluva na potravinový/nápojový automat s DPH 30.08.2018 Delikomat Slovensko, spol. s r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
VO: Súhrná správa 2Q 2018 v zmysle § 117, odst. 2 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 8 456,00 bez DPH 30.06.2018
Zmluva zmluva o dielo vstupný audit a vypracovanie dokumentácie 350,00 bez DPH 06.04.2018 CUBS plus, s r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o poskytnutí služieb funkcia zodpovednej osoby podľa čl. 39 GDPR s DPH 06.04.2018 CUBS plus, s r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
VO: Súhrná správa 1Q 2018 v zmysle § 117, odst. 2 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 7 280,00 bez DPH 31.03.2018
Zmluva Dodatok č. 01/2018 k zmluve č. 10043959/2018 zabezpečenie stravovania sprostredkovaním strav. služieb s DPH 19.03.2018 Edenred Slovakia, s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva Zmluva č. 10043959/2018 zmluva o zabezpečení stravovania /stravné lístky/ s DPH 19.03.2018 Edenred Slovakia, s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva Mandátna zmluva zabezpečenie PO a BOZP 60,00 bez DPH 19.03.2018 Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva Zmluva č. HS 1/2018/DV o duálnom vzdelávaní zmluva o duálnom vzdelávaní s DPH 13.03.2018 SOREA, spol. s r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu z 21.12.2011 úprava výšky nájomného na rok 2018 s DPH 28.02.2018 Anton Ilčík RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu z 21.12.2011 úprava výšky nájomného na rok 2018 bez DPH 23.02.2018 Anton Ilčík RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva zmluva č. 1/2018 zmluva o realizácii odborného výcviku žiakov s DPH 09.01.2018 PALMA PLUS, s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
VO: Súhrná správa 4Q 2017 v zmysle § 117, odst. 2 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 53 508,64 bez DPH 31.12.2017
Zmluva dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 40617 oprava odvodňovacieho rigolu 959,44 s DPH 20.10.2017 ELUXA, s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 40617 realizácia prác naviac 2 669,89 s DPH 20.10.2017 ELUXA, s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
VO: Súhrná správa 3Q 2017 v zmysle § 117, odst. 2 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 66 714,82 bez DPH 30.09.2017
Zmluva Zmluva č. 02/2017 zmluva o realizácii odborného výcviku žiakov s DPH 30.08.2017 PRAKTIK PJ s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva mandátna zmluva výkon stav. dozoru a odb. poradenstva 940,00 bez DPH 15.08.2017 Ing. Michaela Chráščová RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | >> zobrazené záznamy: 1-20/42