Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia
Zmluva zmluva č. HS 17/2021/DV o duálnom vzdelávaní s DPH 01.02.2021 Libertin Gastro, s. r. o. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie s DPH 18.12.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva č. 1131222 zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodp. s DPH 08.12.2020 Energie2, a. s. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva 1-791500642698 dodatok k zmluve o poskytovaní služieb s DPH 27.11.2020 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva 1-791501341706 dodatok k zmluve o poskytovaní služieb s DPH 27.11.2020 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva mandátna zmluva zo dňa 16.11.2020 za výkon požiarneho technika a BOZP s DPH 16.11.2020 Tatrahasil servis, s. r. o. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
VO: Súhrnná správa 3Q 2020 §117 ods 6, §10 ods 10 a 11 zákona č. 343/2015 164 488,67 s DPH 21.10.2020
Zmluva 158/2020 zmluva o predaji motorového vozidla 49 712,00 s DPH 19.10.2020 DOVE, s. r. o. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva dodatok č. 005 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie s DPH 12.10.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva dohoda k zmluve č. 2/2020 dohoda o poskytovaní služieb k šk. r. 2020/2021 s DPH 25.09.2020 HREBIENOK RESORT, s. r. o. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva zmluva č. 2/2020 o realizácií odborného výcviku zmluva o realizácií odborného výcviku žiakov s DPH 25.09.2020 HREBIENOK RESORT, s. r. o. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva Kúpno-predajná zmluva predaj služobného motorového vozidla 1 500,00 s DPH 25.09.2020 Ján Pajer PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva dohoda k zmluve č. 17/2015 dohoda o poskytovaní služieb k šk. r. 2020/2021 s DPH 18.09.2020 Tankbar s. r. o. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 20356/2020 dodatočné práce k rekonštrukcii vykurovania školy 7 823,88 s DPH 07.09.2020 RUMIT SLOVAKIA, spol. s r. o. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva dohoda k zmluve č. 6/2019 dohoda o poskytovaní služieb k šk. r. 2020/2021 s DPH 31.08.2020 Slowenska Gastro s. r. o. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva poistná zmluva č. 11-416888 poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 758,48 s DPH 31.08.2020 Union poisťovňa, a. s. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva dohoda k zmluve č. 4/2019 dohoda o poskytovaní služieb k šk. r. 2020/2021 s DPH 31.08.2020 TATRA TRADING INTERNATIONAL, s. r. o. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva zmluva č. 2020_MPC_NP_PoP_SŠ_042 o vzájomnej spolupráci a implementácii projektových aktivít s DPH 07.08.2020 Metodicko-pedagogické centrum PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva dodatok č. 1 k zmluve č. HS 6/2019/DV o duálnom vzdelávaní s DPH 27.07.2020 APLEND, s. r. o. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva príloha č. 5 k HS 13/2020/DV odborná prax žiakov s DPH 27.07.2020 AQUAPARK Poprad, s. r. o. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
zobrazené záznamy: 1-20/210