Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia
Zmluva dohoda k zmluve č. 4/2019 dohoda o poskytovaní služieb k šk. r. 2021/2022 s DPH 08.09.2021 TATRA TRADING INTERNATIONAL, s. r. o. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva dohoda k zmluve č. 8/2015 dohoda o poskytovaní služieb k šk. r. 2021/2022 s DPH 31.08.2021 TATRA HOTEL SLOVAKIA, s. r. o. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva Zmluva č. 22/2021 o realizácií odborného výcviku žiakov duálne vzdelávanie šk. rok 2021/2022 s DPH 31.08.2021 Slowenska Gastro s. r. o. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva dohoda k zmluve č. 10/2015 dohoda o poskytovaní služieb k šk. r. 2021/2022 s DPH 31.08.2021 Kúpele Nový Smokovec, a. s. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva dohoda k zmluve č. 2/2021 dohoda o poskytovaní služieb k šk. r. 2021/2022 s DPH 24.08.2021 STRACHAN, s. r. o. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva dohoda k zmluve č. 5/2015 dohoda o poskytovaní služieb k šk. r. 2021/2022 s DPH 23.08.2021 Tatry mountains resort, a. s. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva príloha č. 5 k HS 11/2019 DV aktualizovaná duálne vzdelávanie šk. rok 2021/2022 s DPH 23.08.2021 Doména s. r. o. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva dohoda k zmluve č. 7/2015 dohoda o poskytovaní služieb k šk. r. 2021/2022 bez DPH 23.08.2021 Grand Hotel Bellevue, a. s. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva dohoda k zmluve č. 2/2019 dohoda o poskytovaní služieb k šk. r. 2021/2022 s DPH 23.08.2021 Tatry mountains resort, a. s. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva dohoda k zmluve č. 1/2019 dohoda o poskytovaní služieb k šk. r. 2021/2022 s DPH 23.08.2021 FIRES, s. r. o. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva dohoda k zmluve č. 4/2015 dohoda o poskytovaní služieb k šk. r. 2021/2022 s DPH 23.08.2021 Doména s. r. o. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva dohoda k zmluve č. 3/2019 dohoda o poskytovaní služieb k šk. r. 2021/2022 s DPH 23.08.2021 Finerg International s r. o. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva dohoda k zmluve č. 11/2016 dohoda o poskytovaní služieb k šk. r. 2021/2022 s DPH 23.08.2021 AQUAPARK Poprad, s. r. o. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva dohoda k zmluve č. 4/2016 dohoda o poskytovaní služieb k šk. r. 2021/2022 s DPH 23.08.2021 Škola v prírode Detský raj PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
VO: Súhrnná správa 2Q 2021 §117 ods 6, §10 ods 10 a 11 zákona č. 343/2015 30 532,96 s DPH 14.07.2021
Zmluva dohoda k dodatku č. 1 k zmluve č. 4/2019 odborná prax žiakov s DPH 09.07.2021 TATRA TRADING INTERNATIONAL, s. r. o. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva dodatok č. 1 k zmluve č. 4/2019 zmluva o realizácií odborného výcviku žiakov s DPH 09.07.2021 TATRA TRADING INTERNATIONAL, s. r. o. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva č. 122/2021 Zmluva o poskytovaní fin. prostriedkov na tehotenské štipendiá s DPH 30.06.2021 Centrum vedecko-technických informácií SR PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva dodatok č. 2 k zmluve č. HS 6/2019/DV duálne vzdelávanie šk. rok 2020/2021 s DPH 21.06.2021 APLEND, s. r. o. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva dodatok č. 1 k zmluve č. HS 12/2020/DV duálne vzdelávanie šk. rok 2020/2021 s DPH 21.06.2021 BHP Tatry, s. r. o. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
zobrazené záznamy: 1-20/246