Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia
Zmluva č. 9501505 Zmluva o dielo - dátová sieť SANET s DPH 27.09.2005 SANET - združenie používateľov RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva Zmluva č. 5100308071 Zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 22.12.2005 Východoslovenská energetika Holding a. s. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva č. VK/11/01/026 zmluva o poskytovaní služieb - virtuálna knižnica s DPH 17.01.2011 KOMENSKY, s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva zmluva o nájme bytu prenájom školského bytu 67,98 s DPH 21.12.2011 Anton Ilčík RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb zverejňovanie dokumentov na portáli eGov-Zmluvy s DPH 31.01.2012 eGov Systems spol. s r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva č. 195 - MsÚ/2012 zmluva o nájme nehnuteľnosti s DPH 21.02.2012 Mesto Vysoké Tatry RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nehnuteľnosti zmluva č. 195 - MsÚ/2012 s DPH 27.02.2014 Mesto Vysoké Tatry RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania stravné poukážky na rok 2015 s DPH 15.01.2015 VAŠA Slovensko, s. r.o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nehnuteľnosti zmluva č. 195 - MsÚ/2012 s DPH 24.02.2015 Mesto Vysoké Tatry RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva zmluva zo dňa 25.02.2015 rámcová dohoda na dodanie tovaru s DPH 25.02.2015 Školex, spol. s r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva Zmluva č. 10/2015 o realizácií odborného výcviku žiakov s DPH 24.08.2015 Kúpele Nový Smokovec, a. s. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva dohoda k zmluve č. 7/2015 dohoda o odb. výcviku žiakov na šk. rok 2015/2016 s DPH 24.08.2015 GRAND HOTEL BELLEVUE, a. s. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva Zmluva č. 7/2015 o realizácií odborného výcviku žiakov s DPH 24.08.2015 GRAND HOTEL BELLEVUE, a. s. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva Zmluva č. 3/2015 o realizácií odborného výcviku žiakov s DPH 24.08.2015 Hotel Poprad, s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva dohoda k zmluve č. 5/2015 dohoda o odb. výcviku žiakov na šk. rok 2015/2016 s DPH 24.08.2015 Tatry mountains resorts, s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva Zmluva č. 5/2015 o realizácií odborného výcviku žiakov s DPH 24.08.2015 Tatry mountains resorts, s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva dohoda k zmluve č. 4/2015 dohoda o odb. výcviku žiakov na šk. rok 2015/2016 s DPH 24.08.2015 Doména, s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva Zmluva č. 4/2015 o realizácií odborného výcviku žiakov s DPH 24.08.2015 Doména, s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva dohoda k zmluve č. 10/2015 dohoda o odb. výcviku žiakov na šk. rok 2015/2016 s DPH 24.08.2015 Kúpele Nový Smokovec, a. s. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva dohoda k zmluve č. 3/2015 dohoda o odb. výcviku žiakov na šk. rok 2015/2016 s DPH 24.08.2015 Hotel Poprad, s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
zobrazené záznamy: 1-20/205