Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia
Zmluva Kolektívna zmluva na rok 2016 Kolektívna zmluva na rok 2016 s DPH 05.01.2016 ZO OZ PŠaV na Slovensku pri Strednej odbornej škole RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva Kolektívna zmluva na rok 2017 Kolektívna zmluva na rok 2017 s DPH 09.01.2017 ZO OZ PŠaV na Slovensku pri Strednej odbornej škole RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva Kolektívna zmluva na rok 2018 Kolektívna zmluva na rok 2018 s DPH 02.01.2018 ZO OZ PŠaV na Slovensku pri Strednej odbornej škole RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva Kolektívna zmluva na rok 2019 Kolektívna zmluva na rok 2019 s DPH 02.01.2019 ZO OZ PŠaV na Slovensku pri SOŠ hotelová RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva Nájomná zmluva zo dňa 30.08.2018 Nájomná zmluva na potravinový/nápojový automat s DPH 30.08.2018 Delikomat Slovensko, spol. s r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva poistná zmluva č. 72901796 PZP 90,00 s DPH 14.02.2020 Union poisťovňa, a. s. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva Dohoda o ukončení Zmluvy Zmluva k 31.05.2019, Dodatok č. 1 k 30.4.2019 s DPH 30.04.2019 Marek Verbovský - TATRY CLEANING SERVIS RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva č. 9501505 Zmluva o dielo - dátová sieť SANET s DPH 27.09.2005 SANET - združenie používateľov RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva zmluva zo dňa 16.10.2018 Zmluva o spolupráci - ISIC systém s DPH 16.10.2018 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva zmluva zo dňa 16.10.2018 Zmluva o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov s DPH 16.10.2018 TransData s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom s DPH 25.05.2018 KOMENSKY, s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva č. 493/2018 Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl s DPH 04.09.2018 Centrum vedecko-technických informácií SR RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva Zmluva č. 5100308071 Zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 22.12.2005 Východoslovenská energetika Holding a. s. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva 1/2017/DV Zmluva č. 1/2017DV/ o duálnom vzdelávaní s DPH 21.03.2017 Tatry mountain resort, a. s. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva HS 1/2018/DV Zmluva č. HS 1/2018/DV o duálnom vzdelávaní s DPH 13.03.2018 SOREA, spol. s r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva HS 2/2018/DV Zmluva č. HS 2/2018/DV o duálnom vzdelávaní s DPH 03.09.2018 GOLF INTERNATIONAL, s r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva HS 3/2018/DV Zmluva č. HS 3/2018/DV o duálnom vzdelávaní bez DPH 03.09.2018 HOTEL Solisko, s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva HS 5/2018/DV Zmluva č. HS 3/2018/DV o duálnom vzdelávaní5 s DPH 03.09.2018 TATRA HOTEL SLOVAKIA, a. s. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva HS 4/2018/DV Zmluva č. HS 4/2018/DV o duálnom vzdeláva s DPH 03.09.2018 SILVER SPOON s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o dielo aktualizácia GDPR 180,00 s DPH 15.06.2020 CUBS plus, s. r. o. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
zobrazené záznamy: 1-20/205