Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia
Zmluva dohoda k zmluve č. 13/2015 dohoda o odb. výcviku žiakov na šk. rok 2016/2017 s DPH 05.09.2016 Róbert Mačák AQUATERM RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva Zmluva č. 5100308071 Zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 22.12.2005 Východoslovenská energetika Holding a. s. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva č. SOŠ 01/2016 zmluva o dielo - revízie elektrických zariadení s DPH 29.12.2016 REVMONTEL spol. s r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva č. 9501505 Zmluva o dielo - dátová sieť SANET s DPH 27.09.2005 SANET - združenie používateľov RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o poskytovaní verejných služieb internet s DPH 02.09.2016 Slovak Telekom, a. s. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva č. VK/11/01/026 zmluva o poskytovaní služieb - virtuálna knižnica s DPH 17.01.2011 KOMENSKY, s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom s DPH 25.05.2018 KOMENSKY, s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva zmluva zo dňa 25.02.2015 rámcová dohoda na dodanie tovaru s DPH 25.02.2015 Školex, spol. s r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva dodatok č. 1 k zmluve č. 5100308071C k zmluve o združenej dodávke elektriny s DPH 07.04.2017 Východoslovenská energetika a. s. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva dohoda k zmluve č. 3/2018 dohoda o odb. výcviku žiakov na šk. rok 2018/2019 s DPH 08.11.2018 ESIN facility, s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva Dodatok č. 004 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie s DPH 18.12.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva dohoda k zmluve č. 2/2017 dohoda o odb. výcviku žiakov na šk. rok 2017/2018 s DPH 31.08.2017 PRAKTIK PJ s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva Kolektívna zmluva na rok 2019 Kolektívna zmluva na rok 2019 s DPH 02.01.2019 ZO OZ PŠaV na Slovensku pri SOŠ hotelová RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva Kolektívna zmluva na rok 2018 Kolektívna zmluva na rok 2018 s DPH 02.01.2018 ZO OZ PŠaV na Slovensku pri Strednej odbornej škole RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva Kolektívna zmluva na rok 2017 Kolektívna zmluva na rok 2017 s DPH 09.01.2017 ZO OZ PŠaV na Slovensku pri Strednej odbornej škole RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva Kolektívna zmluva na rok 2016 Kolektívna zmluva na rok 2016 s DPH 05.01.2016 ZO OZ PŠaV na Slovensku pri Strednej odbornej škole RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve na rok 2016 dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve na rok 2016 s DPH 22.08.2016 ZO OZ PŠaV na Slovensku pri Strednej odbornej škole RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva č. 493/2018 Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl s DPH 04.09.2018 Centrum vedecko-technických informácií SR RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva Zmluva č. 3/2018 o realizácií odborného výcviku žiakov s DPH 08.11.2018 ESIN facility, s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva Zmluva č. 04/2018 o realizácií odborného výcviku žiakov s DPH 30.11.2018 OMEGA CLUB s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
zobrazené záznamy: 1-20/175