Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia
Zmluva 2707001636 majetok a efekt s DPH 01.11.2019 UNIQA poisťovňa, a. s. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva dohoda k zmluve č. 4/2015 dohoda o poskytovaní služieb k šk. r. 2019/2020 s DPH 17.06.2019 Doména s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva zmluva č. 1/2019 o realizácií odborného výcviku žiakov s DPH 31.01.2019 FIRES, s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva č. SC/19/03/046 zmluva o poskytovaní služieb - časopis elektronicky s DPH 11.03.2019 KOMENSKY VIRAL s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva Dodatok č. 1 k zmluvy zo dňa 31.08.2018 dodatok k zmluve o upratovacích službách s DPH 29.03.2019 Marek Verbovský - TATRY CLEANING SERVIS RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o spracúvaní osobných údajov k zmluve č. SC/19/03/046 s DPH 17.04.2019 KOMENSKY VIRAL, s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
VO: Súhrnná správa 1Q 2019 §117 ods 6, §10 ods 10 a 11 zákona č. 343/2015 s DPH 26.04.2019
Zmluva Dohoda o ukončení Zmluvy Zmluva k 31.05.2019, Dodatok č. 1 k 30.4.2019 s DPH 30.04.2019 Marek Verbovský - TATRY CLEANING SERVIS RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve zo dňa 30.08.2018 zmena zmluvných podmienok s DPH 17.04.2019 Delikomat Slovensko, spol. s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
VO: Súhrnná správa 2Q 2019 §117 ods 6, §10 ods 10 a 11 zákona č. 343/2015 s DPH 09.07.2019
Zmluva dohoda k zmluve č. 11/2016 dohoda o poskytovaní služieb k šk. r. 2019/2020 s DPH 17.06.2019 AQUAPARK Poprad, s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva dohoda k zmluve č. 04/2016 dohoda o odb. výcviku žiakov na šk. rok 2017/2018 s DPH 25.08.2017 Škola v prírode Detský raj RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva dohoda k zmluve č. 7/2015 dohoda o poskytovaní služieb k šk. r. 2019/2020 s DPH 01.08.2019 Grand Hotel Bellevue, a. s. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva Zmluva č. 2/2019 o realizácií odborného výcviku žiakov zmluva o realizácií odborného výcviku žiakov s DPH 17.06.2019 Tatry mountains resort, a. s. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva dohoda k zmluve č. 2/2019 dohoda o poskytovaní služieb k šk. r. 2019/2020 s DPH 17.06.2019 Tatry mountains resort, a. s. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva dohoda k zmluve č. 10/2015 dohoda o poskytovaní služieb k šk. r. 2019/2020 s DPH 17.06.2019 Kúpele Nový Smokovec, a. s. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva dohoda k zmluve č. 1/2019 dohoda o poskytovaní služieb k šk. r. 2019/2020 s DPH 17.06.2019 FIRES, s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva dohoda k zmluve č. 4/2016 dohoda o poskytovaní služieb k šk. r. 2019/2020 s DPH 17.06.2019 Škola v prírode Detský raj RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva zmluva o poskytovaní praktického vyučovania odborná prax žiakov s DPH 02.08.2019 Mores Resort, a.s. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva zmluva č. 5/2019 o realizácii odborného výcviku odborná prax žiakov s DPH 02.09.2019 Hotel Mamut s. r. o. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
zobrazené záznamy: 1-20/205