Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia
VO: Súhrnná správa 2Q 2019 §117 ods 6, §10 ods 10 a 11 zákona č. 343/2015 s DPH 09.07.2019
VO: Súhrnná správa 4Q 2017 v zmysle § 117, odst. 2 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 53 508,64 bez DPH 31.12.2017
VO: Súhrnná správa 1Q 2018 v zmysle § 117, odst. 2 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 7 280,00 bez DPH 31.03.2018
VO: Súhrnná správa 4Q 2019 §117 ods 6, §10 ods 10 a 11 zákona č. 343/2015 s DPH 03.01.2020
VO: Súhrnná správa 2Q 2018 v zmysle § 117, odst. 2 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 8 456,00 bez DPH 30.06.2018
VO: Súhrnná správa 3Q 2018 v zmysle § 117, odst. 2 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 11 994,75 bez DPH 30.09.2018
VO: Súhrnná správa 1Q 2019 §117 ods 6, §10 ods 10 a 11 zákona č. 343/2015 s DPH 26.04.2019
VO: Súhrnná správa 4Q 2018 v zmysle § 117, odst. 2 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 7 660,00 bez DPH 02.01.2019
VO: Súhrnná správa 3Q 2019 §117 ods 6, §10 ods 10 a 11 zákona č. 343/2015 s DPH 30.09.2019
VO: Súhrnná správa 1Q 2017 v zmysle § 117, odst. 2 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 29 511,51 bez DPH 31.03.2017
VO: Súhrnná správa 2Q 2020 §117 ods 6, §10 ods 10 a 11 zákona č. 343/2015 26 636,60 s DPH 16.07.2020
VO: Súhrnná správa 3Q 2017 v zmysle § 117, odst. 2 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 66 714,82 bez DPH 30.09.2017
VO: Súhrnná správa 2Q 2017 v zmysle § 117, odst. 2 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 6 640,20 bez DPH 30.06.2017
VO: Súhrnná správa 1Q 2020 §117 ods 6, §10 ods 10 a 11 zákona č. 343/2015 7 751,76 s DPH 24.04.2020
Zmluva Dohoda o ukončení Zmluvy Zmluva k 31.05.2019, Dodatok č. 1 k 30.4.2019 s DPH 30.04.2019 Marek Verbovský - TATRY CLEANING SERVIS RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva Kolektívna zmluva na rok 2016 Kolektívna zmluva na rok 2016 s DPH 05.01.2016 ZO OZ PŠaV na Slovensku pri Strednej odbornej škole RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve na rok 2016 dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve na rok 2016 s DPH 22.08.2016 ZO OZ PŠaV na Slovensku pri Strednej odbornej škole RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva dodatok č. 2 ku kolektívnej zmluve na rok 2016 dodatok č. 2 ku kolektívnej zmluve na rok 2016 s DPH 21.11.2016 ZO OZ PŠaV na Slovensku pri Strednej odbornej škole RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva Zmluva č. 04/2018 o realizácií odborného výcviku žiakov s DPH 30.11.2018 OMEGA CLUB s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva dohoda k zmluve č. 04/2018 dohoda o odb. výcviku žiakov na šk. rok 2018/2019 s DPH 30.11.2018 OMEGA CLUB s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
zobrazené záznamy: 1-20/175