Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia
VO: Súhrnná správa 1Q 2018 v zmysle § 117, odst. 2 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 7 280,00 bez DPH 31.03.2018
VO: Súhrnná správa 2Q 2019 §117 ods 6, §10 ods 10 a 11 zákona č. 343/2015 s DPH 09.07.2019
VO: Súhrnná správa 3Q 2018 v zmysle § 117, odst. 2 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 11 994,75 bez DPH 30.09.2018
VO: Súhrnná správa 3Q 2019 §117 ods 6, §10 ods 10 a 11 zákona č. 343/2015 s DPH 30.09.2019
VO: Súhrnná správa 4Q 2019 §117 ods 6, §10 ods 10 a 11 zákona č. 343/2015 s DPH 03.01.2020
VO: Súhrnná správa 4Q 2018 v zmysle § 117, odst. 2 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 7 660,00 bez DPH 02.01.2019
VO: Súhrnná správa 4Q 2017 v zmysle § 117, odst. 2 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 53 508,64 bez DPH 31.12.2017
VO: Súhrnná správa 2Q 2018 v zmysle § 117, odst. 2 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 8 456,00 bez DPH 30.06.2018
VO: Súhrnná správa 1Q 2020 §117 ods 6, §10 ods 10 a 11 zákona č. 343/2015 7 751,76 s DPH 24.04.2020
VO: Súhrnná správa 2Q 2020 §117 ods 6, §10 ods 10 a 11 zákona č. 343/2015 26 636,60 s DPH 16.07.2020
VO: Súhrnná správa 1Q 2019 §117 ods 6, §10 ods 10 a 11 zákona č. 343/2015 s DPH 26.04.2019
VO: Súhrnná správa 1Q 2017 v zmysle § 117, odst. 2 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 29 511,51 bez DPH 31.03.2017
VO: Súhrnná správa 2Q 2017 v zmysle § 117, odst. 2 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 6 640,20 bez DPH 30.06.2017
VO: Súhrnná správa 3Q 2017 v zmysle § 117, odst. 2 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 66 714,82 bez DPH 30.09.2017
Zmluva zmluva č. 7/2019 o realizácií odborného výcviku žiakov odborná prax žiakov s DPH 01.10.2019 Marián Lukáč PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva dohoda k zmluve č. 4/2019 dohoda o poskytovaní služieb k šk. r. 2019/2020 s DPH 27.08.2019 TATRA TRADING INTERNATIONAL, s. r. o. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva zmluva č. 4/2019 o realizácií odborného výcviku žiakov odborná prax žiakov s DPH 27.08.2019 TATRA TRADING INTERNATIONAL, s. r. o. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva zmluva č. HS 9/2019/DV o duálnom vzdelávaní odborná prax žiakov s DPH 02.09.2019 Tankbar s. r. o. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva dohoda k zmluve č. 7/2019 dohoda o poskytovaní služieb k šk. r. 2019/2020 s DPH 01.10.2019 Marián Lukáč PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva Mandátna zmluva zo dňa 17.07.2020 stavebný dozor k rekonštrukcii vykurovania 3 500,00 s DPH 17.07.2020 Michal Dzugas - DO-Mi-STAV PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
zobrazené záznamy: 1-20/175