Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia
VO: Súhrnná správa 2Q 2018 v zmysle § 117, odst. 2 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 8 456,00 bez DPH 30.06.2018
Zmluva zmluva o dielo č. 2017/03 príprava a realizácie prác - projekt interiéru 3 180,00 bez DPH 31.05.2017 Mgr. akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
VO: Súhrnná správa 4Q 2018 v zmysle § 117, odst. 2 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 7 660,00 bez DPH 02.01.2019
Zmluva Mandátna zmluva zabezpečenie PO a BOZP 60,00 bez DPH 19.03.2018 Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
VO: Súhrnná správa 3Q 2018 v zmysle § 117, odst. 2 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 11 994,75 bez DPH 30.09.2018
VO: Súhrnná správa 4Q 2017 v zmysle § 117, odst. 2 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 53 508,64 bez DPH 31.12.2017
Zmluva dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu z 21.12.2011 úprava výšky nájomného na rok 2018 bez DPH 23.02.2018 Anton Ilčík RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva zmluva o dielo vstupný audit a vypracovanie dokumentácie 350,00 bez DPH 06.04.2018 CUBS plus, s r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva mandátna zmluva výkon stav. dozoru a odb. poradenstva 940,00 bez DPH 15.08.2017 Ing. Michaela Chráščová RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva zmluva zo dňa 29.03.2017 zabezpečenie poskytovania stravovania zamestnancov 3.40/ks bez DPH 29.03.2017 VAŠA Slovensko, s. r.o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva HS 3/2018/DV Zmluva č. HS 3/2018/DV o duálnom vzdelávaní bez DPH 03.09.2018 HOTEL Solisko, s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva zmluva č. 006/17/A20 príprava a vykonanie vyraď. konania registr. záznamov 2 867.00 bez DPH 27.03.2017 ARCHOBS 20, s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva zmluva o dielo zo dňa 06.03.2017 vypracovanie projektovej dokumentácie budovy školy 4 800.00 bez DPH 06.03.2017 ARCHPROJEKT POPRAD, s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
VO: Súhrnná správa 1Q 2017 v zmysle § 117, odst. 2 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 29 511,51 bez DPH 31.03.2017
VO: Súhrnná správa 2Q 2017 v zmysle § 117, odst. 2 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 6 640,20 bez DPH 30.06.2017
VO: Súhrnná správa 3Q 2017 v zmysle § 117, odst. 2 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 66 714,82 bez DPH 30.09.2017
VO: Súhrnná správa 1Q 2018 v zmysle § 117, odst. 2 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 7 280,00 bez DPH 31.03.2018
Zmluva dohoda k zmluve č. 4/2016 dohoda o poskytovaní služieb k šk. r. 2019/2020 s DPH 17.06.2019 Škola v prírode Detský raj RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva zmluva č. HS 6/2019/DV o duálnom vzdelávaní odborná prax žiakov s DPH 02.09.2019 APLEND, s. r. o. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva zmluva o poskytovaní praktického vyučovania odborná prax žiakov s DPH 02.08.2019 Mores Resort, a.s. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
zobrazené záznamy: 1-20/205