Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia
VO: Súhrná správa 2Q 2019 §117 ods 6, §10 ods 10 a 11 zákona č. 343/2015 s DPH 09.07.2019
Zmluva Dohoda o ukončení Zmluvy Zmluva k 31.05.2019, Dodatok č. 1 k 30.4.2019 s DPH 30.04.2019 Marek Verbovský - TATRY CLEANING SERVIS RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
VO: Súhrná správa 1Q 2019 §117 ods 6, §10 ods 10 a 11 zákona č. 343/2015 s DPH 26.04.2019
Zmluva Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve zo dňa 30.08.2018 zmena zmluvných podmienok s DPH 17.04.2019 Delikomat Slovensko, spol. s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o spracúvaní osobných údajov k zmluve č. SC/19/03/046 s DPH 17.04.2019 KOMENSKY VIRAL, s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva Dodatok č. 1 k zmluvy zo dňa 31.08.2018 dodatok k zmluve o upratovacích službách s DPH 29.03.2019 Marek Verbovský - TATRY CLEANING SERVIS RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva č. SC/19/03/046 zmluva o poskytovaní služieb - časopis elektronicky s DPH 11.03.2019 KOMENSKY VIRAL s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva zmluva č. 1/2019 o realizácií odborného výcviku žiakov s DPH 31.01.2019 FIRES, s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva dohoda k zmluve č. 1/2019 dohoda o odb. výcviku žiakov na šk. rok 2018/2019 s DPH 31.01.2019 FIRES, s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva Kolektívna zmluva na rok 2019 Kolektívna zmluva na rok 2019 s DPH 02.01.2019 ZO OZ PŠaV na Slovensku pri SOŠ hotelová RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
VO: Súhrná správa 4Q 2018 v zmysle § 117, odst. 2 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 7 660,00 bez DPH 02.01.2019
Zmluva Dodatok č. 004 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie s DPH 18.12.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 30.08.2018 dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 30.08.2018 s DPH 17.12.2018 Delikomat Slovensko, spol. s r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva dohoda k zmluve č. 04/2018 dohoda o odb. výcviku žiakov na šk. rok 2018/2019 s DPH 30.11.2018 OMEGA CLUB s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva Zmluva č. 04/2018 o realizácií odborného výcviku žiakov s DPH 30.11.2018 OMEGA CLUB s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva dohoda k zmluve č. 3/2018 dohoda o odb. výcviku žiakov na šk. rok 2018/2019 s DPH 08.11.2018 ESIN facility, s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva Zmluva č. 3/2018 o realizácií odborného výcviku žiakov s DPH 08.11.2018 ESIN facility, s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva zmluva zo dňa 16.10.2018 Zmluva o spolupráci - ISIC systém s DPH 16.10.2018 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva zmluva zo dňa 16.10.2018 Zmluva o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov s DPH 16.10.2018 TransData s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
VO: Súhrná správa 3Q 2018 v zmysle § 117, odst. 2 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 11 994,75 bez DPH 30.09.2018
zobrazené záznamy: 1-20/130