Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia
Zmluva Mandátna zmluva zo dňa 17.07.2020 stavebný dozor k rekonštrukcii vykurovania 3 500,00 s DPH 17.07.2020 Michal Dzugas - DO-Mi-STAV PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva zmluva o dielo č. 20356/2020 stavebné práce - rekonštrukcia vykurovania 99 063,85 s DPH 17.07.2020 RUMIT SLOVAKIA, spol. s r. o. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
VO: Súhrnná správa 2Q 2020 §117 ods 6, §10 ods 10 a 11 zákona č. 343/2015 26 636,60 s DPH 16.07.2020
Zmluva Dodatok č. 2 k Zmluve 10043959/2018 zabezpečenie stravovania - karty s DPH 22.06.2020 Ticket Servvice, s. r. o. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o dielo aktualizácia GDPR 180,00 s DPH 15.06.2020 CUBS plus, s. r. o. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva zmluva o dielo č. 07/2020 rekonštrukcia priestorov školy 39 708,18 s DPH 09.06.2020 B- komplet, s. r. o. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva Mandátna zmluva zo dňa 08.06.2020 stavebný dozor k rekonštrukcii priestorov školy 291,82 s DPH 08.06.2020 Michal Dzugas - DO-Mi-STAV PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o dielo - projektová dokumentácia §536 Obchodného zákonníka 10 920,00 s DPH 29.05.2020 Ing. Peter Bendík - THERMGAS PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva poistná zmluva č. 78901061 havarijné poistenie motorových vozidiel 371,00 s DPH 29.04.2020 Union poisťovňa, a. s. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
VO: Súhrnná správa 1Q 2020 §117 ods 6, §10 ods 10 a 11 zákona č. 343/2015 7 751,76 s DPH 24.04.2020
Zmluva poistná zmluva č. 78901062 úraz. poistenie osôb prepravovaných v mot. vozidle 75,00 s DPH 14.02.2020 Union poisťovňa, a. s. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva poistná zmluva č. 72901796 PZP 90,00 s DPH 14.02.2020 Union poisťovňa, a. s. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva Zmluva č. 1/2020 o realizácií odborného výcviku žiakov odborná prax žiakov s DPH 31.01.2020 TATRA GASTRO GROUP, s. r. o. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva dohoda k zmluve č. 1/2020 dohoda o poskytovaní služieb k šk. r. 2019/2020 s DPH 31.01.2020 TATRA GASTRO GROUP, s. r. o. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
VO: Súhrnná správa 4Q 2019 §117 ods 6, §10 ods 10 a 11 zákona č. 343/2015 s DPH 03.01.2020
Zmluva zmluva č. HS 11/2019/DV o duálnom vzdelávaní odborná prax žiakov s DPH 20.12.2019 Doména s. r. o. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva zmluva č. 7/2019 o realizácií odborného výcviku žiakov odborná prax žiakov s DPH 01.10.2019 Marián Lukáč PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva dohoda k zmluve č. 7/2019 dohoda o poskytovaní služieb k šk. r. 2019/2020 s DPH 01.10.2019 Marián Lukáč PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva zmluva č. 8/2019 o realizácií odborného výcviku žiakov odborná prax žiakov s DPH 01.10.2019 APLEND, s. r. o. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
Zmluva dohoda k zmluve č. 8/2019 dohoda o poskytovaní služieb k šk. r. 2019/2020 s DPH 01.10.2019 APLEND, s. r. o. PaedDr. Pavol Hudáček riaditeľ školy
zobrazené záznamy: 1-20/175