• Aktivity

     • Oblastná recitačná súťaž v prednese poézie ,,Piráti krásy"a naša Sandra ako víťaz...

      Dňa 5.11.2018 sa naša žiačka Alexandra Špaková z I.HA triedy zúčastnila oblastnej recitačnej súťaže, v prednese poézie s názvom Piráti krásy v Spišskej Novej Vsi. Organizátorom  súťaže je Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy . Cieľom súťaže je pomôcť žiakom spoznávať vlastnú kultúru a hodnoty literárnej tvorby slovenských autorov,   prehlbovať tvorivosť, kultivovanú reč, vzťah k slovu ako kultúrnej, náboženskej a umeleckej hodnote.

      Súťaž bola o to náročnejšia, že Alexandra súťažila v rámci III., najnáročnejšej,  kategórie – vlastná tvorba za stredné školy. Pravidlá boli prísne a účastníci museli dodržať tému, ktorou bola čistota, láska a mladosť. Mladosť a nezištná láska sú súčasťou života mladých ľudí a práve ich pohľad na túto problematiku obohacuje náš svet..  Naša žiačka preukázala tvorivého ducha a využila svoj recitačný talent. V konkurencii tridsiatich súťažiacich jej kvality ocenila aj odborná porota. Alexandra obsadila fantastické prvé miesto a postúpila do diecézneho kola, ktoré sa bude konať v Spišskom Podhradí. Alexandre k úspechu srdečne blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy. Veríme, že svojím talentom presvedčí aj porotu v diecéznom kole.