• Samosprávne orgány školy

  • Vedenie školy

    • PaedDr. Pavol Hudáček
    • PaedDr. Pavol Hudáčekriaditeľ školy, sosvt.hudacek@gmail.com
    • Mgr. Ľubica Glodžáková
    • Mgr. Ľubica Glodžákováhlavný majster pre Odborný Výcviksosvt.glodzakova@gmail.com
    • PhDr. Jana Pitoňáková
    • PhDr. Jana Pitoňákovázastupkyňa riaditeľa školy pre teoretické vyučovaniesosvt.pitonakova@gmail.com
    • Ing. Lenka Kozárová
    • Ing. Lenka Kozárová vedúci úseku pre technicko-ekonomické činnostísosvt.kozarova@gmail.com
  • životopis riaditeľa školy

  • Rada školy 

    • Tomáš Regitko
    • Tomáš Regitkopredseda Rady školy
    • Mgr. Zuzana Tokolyová
    • Mgr. Zuzana Tokolyovápodpredseda Rady školy
    • Ing. Pavol Gašper
    • Ing. Pavol Gašperposlanec PSK
    • Ing. Anna Schlosserová
    • Ing. Anna Schlosserováposlanec PSK
    • Mgr. Darina Jatiová
    • Mgr. Darina Jatiovázamestnanec školy
    • Mgr.Juraj Kredatus,PhD.
    • Mgr.Juraj Kredatus,PhD.delegovaný za zriaďovateľa
    • PaedDr. Ján Furman
    • PaedDr. Ján Furmandelegovaný za zriaďovateľa
    • Zuzana Alexyová
    • Zuzana Alexyovázástupca rodičov
    • Mgr. Zuzana Hrivíková
    • Mgr. Zuzana Hrivíkovázástupca rodičov
    • Štefan Alexander Blaško
    • Štefan Alexander Blaškozástupca žiakov
    • Mgr. Katarína Demianičová
    • Mgr. Katarína Demianičovázástupca nepedagogických zamestnancov