• Samosprávne orgány školy

  • Vedenie školy

    • PaedDr.Pavol Hudáček
    • PaedDr.Pavol Hudáčekriaditeľ školy, pavol.hudacek82@gmail.com
    • Mgr.Marián Hrebík
    • Mgr.Marián Hrebíkzástupca riaditeľa školy pre teoretické vyučovaniemahre@azet.sk
    • Mgr. Ľubica Glodžáková
    • Mgr. Ľubica Glodžákováhlavný majster pre Odborný Výcvikglodzakova.l@azet.sk
    • Ing.Lenka Kozárová
    • Ing.Lenka Kozárovázástupca riaditeľa školy pre technicko-ekonomické činnostisosvt.kozarova@gmail.com
  • Rada školy 

    • PhDr. Jana Pitoňáková
    • PhDr. Jana Pitoňákovápredseda rady školypitonakovajana@centrum.sk
    • Mgr. Zuzana Tokolyová
    • Mgr. Zuzana Tokolyovárodič žiaka školy
    • Mgr. Jana Miláčková
    • Mgr. Jana Miláčkovátajomníčka rady školy
    • Ing. Pavol Gašper
    • Ing. Pavol Gašperposlanec PSK
    • Ing. Anna Schlosserová
    • Ing. Anna Schlosserováposlanec PSK
    • Mgr. Ľubica Glodžáková
    • Mgr. Ľubica Glodžákovázamestnanec školy
    • Mgr.Juraj Kredatus,PhD.
    • Mgr.Juraj Kredatus,PhD.delegovaný za zriaďovateľa
    • PaedDr. Ján Furman
    • PaedDr. Ján Furmandelegovaný za zriaďovateľa
    • Lucia Krafčáková
    • Lucia Krafčákovárodič žiaka školy
    • Bronislav Šperka
    • Bronislav Šperkarodič žiaka školy
    • Alexandra Špaková
    • Alexandra Špakovážiak školy
   • zatiaľ žiadne údaje