• OZNAM PRE ŽIAKOV MATURUJÚCICH V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

     • Ústne maturitné skúšky sa budú konať v dňoch 28. 5.- 1.6. 2018. Začína sa hneď pracovnou časťou podľa tohto rozpisu.

     • OZNAM PRE PRIJATÝCH ŽIAKOV DO NAŠEJ ŠKOLY V ŠK. ROKU 2018/2019

     • V pridanom ozname od riaditeľky Školského internátu v Poprade je tu ponuka pre prijatých žiakov, ktorí majú problém s cestovaním do našej školy zo vzdialenejších bydlísk. Ide o možnosť ubytovania a stravovania sa v tomto zariadení.

     • OZNAM k prijímacím skúškam na školský rok 2018/2019

     • Prijímacie skúšky 2018 (PS 2018) sa konajú v našej škole (termíny sú stanovené MŠ SR) v dňoch 14.5. a 17.5 2018 o 8.00 hod. Žiaci budú u nás robiť PS 2018 v hlavnej budove školy (na hore uvedenej adrese). Zoznamy žiakov, v ktorej učebni budú vykonávať PS 2018 budú zverejnené pri hlavnom vchode školy. Rodičom resp. zákonným zástupcom nebude vstup do budovy školy UMOŽNENÝ !!! Ukončenie PS 2018 je 10.15 hod.

      Na vyplnenie času počas konania PS 2018 Vás naša škola pozýva  na malé občerstvenie v budove na Popradskej ceste, kde si môžete pozrieť naše odborné učebne, pozrieť si krátke praktické ukážky našich žiakov, posedieť si s inými rodičmi a vypočuť informácie o škole od výchovnej poradkyne a členov vedenia školy, prípadne starších žiakov našej školy.

      Bližšie budete informovaní a nasmerovaní na miesto, kde sa toto uskutoční pred hlavnou budovou školy o 8.00 hod.

      Pozvánky na PS boli odoslané, prosíme Vás nezabudnite si ich, v prihláške majú žiaci napísaný KÓD.

       

       

                                                                                                                              Vedenie školy   

       

     • Duálne vzdelávanie

     • Národný projekt Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity  a kvality odborného vzdelávania a prípravy 

       

       

       

      V školskom roku 2017/2018 sme zaviedli na SOŠ v Hornom Smokovci systém duálneho vzdelávania v učebných odboroch 6445 H  kuchár a 6444 H  čašník, servírka.

       

      V školskom roku 2018/2019  majú žiaci možnosť od 1. ročníka študovať nielen v trojročných učebných odboroch ale aj vo štvorročných  študijných odboroch kuchár a čašník, servírka  a tak využívať všetky výhody, ktoré im táto forma štúdia poskytuje.

       

      SOŠ v Hornom Smokovci má uzatvorené zmluvy o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľmi:

      Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina

      Kontakt:  PhDr. Václav Hudeček : 0904 972 223, hudecek@tmr.sk

      Učebné,  3 - ročné odbory ukončené výučným listom:

      6445 H kuchár 8 žiakov

      6444 H čašník, servírka  8 žiakov

      Praktické vyučovanie bude prebiehať v prevádzkach:

      Hotel FIS***, K Vodopádom 4028/6, 059 85 Štrbské Pleso
      Samoobslužná reštaurácia Skalnaté Pleso, Tatranská Lomnica 7, 059 60 Vysoké Tatry
      Grandhotel****, Starý Smokovec 38, 062 01 Vysoké Tatry
      Grandhotel Praha****, Tatranská Lomnica 6, 059 60 Vysoké Tatry
      Humno reštaurácia & Music Pub, Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry
      Hotel Kukučka****, Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry

      Viac info:

      SOREA spol. s.r.o. Bratislava

      Kontakt: Janka Buganová - poverená zastupovaním riaditeľa hotela
      mobil: 0918 665 454

      Študijné, 4 - ročné odbory ukončené matur. vysvedčením:

      6445 K kuchár 8 žiakov

      6444 K čašník, servírka  8 žiakov

      Učebné,  3 - ročné odbory ukončené výučným listom:

      6445 H kuchár 8 žiakov

      6444 H čašník, servírka  8 žiakov

      Praktické vyučovanie bude prebiehať v prevádzkach:

      Hotel SOREA ĽUBOVŇA**, Ľubovnianské kúpele, 064 01 Stará Ľubovňa
      Hotel SOREA TITRIS***, Tatranská Lomnica 266, 059 60 Vysoké Tatry
      Hotel SOREA TRIGAN***,  059 58 Štrbské Pleso
      Hotel SOREA URÁN***, Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry
      Hotel SOREA  HUTNÍK***, Tatranské Matliare, 059 60 Vysoké Tatry

     • Čo sa udialo v apríli 2018 na úseku teoretického vyučovania

     • 4.-7.4. 2018 - DOD VŠH Praha + historická exkurzia v Prahe IV. HA a III.A

      5.4. 2018 - Okresné kolo vo florbale CH

      9.4. 2018 - 3/4 ročná PG rada

      9.4. 2018 - Brigádnická výpomoc Vysokým Tatrám

      11.4. 2018 - Okresné kolo vo futbale CH

      11.4. 2018 - Brigádnická výpomoc Vysokým Tatrám

      12.4 2018 - Brigádnická výpomoc Vysokým Tatrám

      13.4. 2018 - Beseda so spisovateľmi – Vila Ilona Starý Smokovec

      17.4. 2018 - Medzinárodné testovanie PISA

       

       

       

       

       

    • Barista Cup Junior Námestovo 2018
     • Barista Cup Junior Námestovo 2018

     • Posledná tohtoročna baristická súťaž sa završila dňa 20.04.2018 v Námestove.Čítať viac ​​​​​​​

     • Čo sa udialo v marci 2018 na úseku teoretického vyučovania

     • 8.3. 2018 -  príprava žiačok na okresné kolo vo florbale     čítať viac

       

    • Workshop Slovenský Grob
     • Workshop Slovenský Grob

     • Asociácia somelérov SR v dňoch 12. 2. - 13. 2. 2018 organizovala Workshop. Čítať viac 

    • Someliérský kurz
     • Someliérský kurz

     •  

       Prvý februárový týždeň, konkrétne v dňoch 07.02 -09.02.2018 sa u nás v SOŠ v Hornom Smokovci konal Someliérský kurz . Čítať viac....

       

     • MATURITA 2018

     • Milí naši študenti - maturanti,

      blíži sa 1. tretina skúšok dospelosti v rámci MS 2018, na ktorú čakáte v našej škole 4 resp. 5 rokov. 

      Aby ste nezablúdili v sieťach informáciíí, vedenie školy na tomto mieste pripomína ako tú 1. tretinu začať.

      Vo svojej škole začínate 13.3. 2018 (utorok) EČ a PFIČ z vyučovacieho jazyka (SJL) a 14.3. 2018 (streda) pokračujete EČ a PFIČ z cudzieho jazyka, ktorý ste si vybrali podpísaním prihlášky ešte v septembri 2017.

      Do školy príďte v utorok a v stredu tak, aby ste najneskôr o 9.00 hod. boli v budove SOŠ. Budova bude potom uzamknutá.

       

      Na pripomenutie, kde budete vykonávať (veríme, že úspešne) túto časť MS 2018 pozrite si toto:

      SOŠ H o r n ý   S m o k o v e c, V. Tatry Maturita 2018

      Z O Z N A M   Ž I A K O V   N A   13. 3.  2018

      Kód skupiny : 04, učebňa č. 4    Administrátor : .....................

      Maturitný predmet : EČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry 

      Kód školy : 673029  

      1. Bekešová Lívia V.HA

      2. Budzák Blažej V.HA  

      3. Cintula Kristián V.HA  

      4. Hudáčeková Mária V.HA  

      5. Jaš Patrik V.HA  

      6. Jerdonek Kristián V.HA  

      7. Kačurová Helena V.HA  

      8. Komarová Karmen V.HA  

      9. Koščaková Simona V.HA  

      10. Koššárová Bibiána V.HA  

      11. Kovalčíková Andrea V.HA

          

      SOŠ H o r n ý   S m o k o v e c, Vysoké Tatry Maturita 2018

      Z O Z N A M   Ž I A K O V   N A   13. 3.  2018

      Kód skupiny : 05, učebňa č. 5    Administrátor : ...................

      Maturitný predmet : EČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry 

      Kód školy : 673029   

      1. Kručay Andrej V.HA  

      2. Kruljac Stanislav V.HA  

      3. Kruppová Miroslava V.HA  

      4. Lešková Júlia V.HA  

      5. Maniková Nikola V.HA  

      6. Paračková Barbora V.HA  

      7. Pavličková Tímea V.HA  

      8. Regecová Monika V.HA  

      9. Schostok Alex V.HA  

      10. Suchanovská Klaudia V.HA  

      11. Tomala Tomáš V.HA

       

      SOŠ H o r n ý   S m o k o v e c, Vysoké Tatry Maturita 2018

      Z O Z N A M   Ž I A K O V   N A   13. 3.  2018

      Kód skupiny : 06, učebňa č. 6    Administrátor : .....................

      Maturitný predmet : EČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry 

      Kód školy : 673029

      1. Badžo Stanislav IV

      2. Bednarčíková SáraIV.A  

      3. Brondoš Samuel IV.A  

      4. Budzák Michal IV.A  

      5. Cvanciger Richard IV.A  

      6. Gvoždiaková Kristína IV.A  

      7. Húska Dominik IV.A  

      8. Jerdonek Matúš IV.A  

      9. Károlyi Kristián IV.A  

      10. Kasterková Anna IV.A  

      11. Kicová Silvia IV.A  

      12. Kovaľová Miriam IV.A

          

      SOŠ H o r n ý   S m o k o v e c, Vysoké Tatry Maturita 2018

      Z O Z N A M   Ž I A K O V   N A   13. 3. 2018

      Kód skupiny : 08, učebňa č. 8    Administrátor : ......................

      Maturitný predmet : EČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry 

      Kód školy : 673029   

      1. Kriššáková Simona IV.A  

      2. Leščák ErikIV.A  

      3. Lizák Roman IV.A  

      4. Neupauer Patrik IV.A  

      5. Neupauerová Marianna IV.A  

      6. Regitková Zuzana IV.A  

      7. Solárová Annamária IV.A  

      8. Bachledová Mária IV.B  

      9. Kratochvílová Veronika IV.B  

      10. Lazaráková Slavomíra IV.B  

      11. Leszkó Lukáš IV.B  

      12. Lúčanský Marián IV.B

       

      SOŠ H o r n ý   S m o k o v e c, Vysoké Tatry Maturita 2018

      Z O Z N A M   Ž I A K O V   N A   13. 3. 2018

      Kód skupiny : 09, učebňa č. 9    Administrátor : ......................

      Maturitný predmet : EČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry 

      Kód školy : 673029    

      1. Mačák Adrián IV.B  

      2. Mačok Dominik IV.B  

      3. Majerčák Peter IV.B  

      4. Makovský Martin IV.B  

      5. Mešár Marco IV.B  

      6. Neupauer František IV.B  

      7. Noga Martin IV.B  

      8. Rečičárová Simona IV.B  

      9. Šavelová Slávka IV.B  

      10. Šoltésová Michaela IV.B  

      11. Šugarek Jakub IV.B  

      12. Zavacká Anna Mária IV.B

       

      SOŠ H o r n ý   S m o k o v e c, Vysoké Tatry Maturita 2018

      Z O Z N A M   Ž I A K O V   N A   14. 3.  2018

      Kód skupiny : 02, učebňa č. 2 Administrátor : ........................

      Maturitný predmet : EČ a PFIČ z anglického jazyka - úroveň B1 

      Kód školy : 673029   

      1. Badžo Stanislav IV.A B1 

      2. Brondoš Samuel IV.A B1 

      3. Budzák Michal IV.A B1 

      4. Cvanciger Richard IV.A B1 

      5. Húska Dominik IV.A B1 

      6. Jerdonek Matúš IV.A B1 

      7. Károlyi Kristián IV.A B1 

      8. Kasterková Anna IV.A B1 

      9. Kriššáková Simona IV.A B1 

      10. Leščák ErikIV.A B1 

      11. Regitková Zuzana IV.A B1 

      12. Solárová Annamária IV.A B1

       

      SOŠ H o r n ý   S m o k o v e c, Vysoké Tatry Maturita 2018

      Z O Z N A M   Ž I A K O V   N A   14. 3.  2018

      Kód skupiny : 05, učebňa č. 5 Administrátor : ........................

      Maturitný predmet : EČ a PFIČ z anglického jazyka - úroveň B1 

      Kód školy : 673029    

      1. Bekešová Lívia V.HA B1 

      2. Budzák Blažej V.HA B1 

      3. Jaš Patrik V.HA B1 

      4. Jerdonek Kristián V.HA B1 

      5. Pavličková Tímea V.HA B1 

      6. Schostok Alex V.HA B1 

      7. Tomala Tomáš V.HA B1 

      8. Bachledová Mária IV.B B1 

      9. Lúčanský Marián IV.B B1 

      10. Mačok Dominik IV.B B1 

      11. Mešár Marco IV.B B1 

      12. Rečičárová Simona IV.B B1 

      13. Šavelová Slávka IV.B B1 

      14. Šoltésová Michaela IV.B B1 

      15. Šugarek Jakub IV.B B1

       

      SOŠ H o r n ý   S m o k o v e c, Vysoké Tatry Maturita 2018

      Z O Z N A M   Ž I A K O V   N A   14. 3.  2018

      Kód skupiny : 07, učebňa č. 7 Administrátor : ........................

      Maturitný predmet : EČ a PFIČ z anglického jazyka - úroveň B2 

      Kód školy : 673029    

      1.Cintula KristiánV.HA B2 

      2.Kruljac StanislavV.HA B2 

       

      SOŠ H o r n ý   S m o k o v e c, Vysoké Tatry Maturita 2018

      Z O Z N A M   Ž I A K O V   N A   14. 3.  2018

      Kód skupiny : 01, učebňa č. 1 Administrátor : ........................

      Maturitný predmet : EČ a PFIČ z nemeckého jazyka - úroveň B1 

      Kód školy : 673029   

      1. Bednarčíková SáraIV.A B1 

      2. Gvoždiaková Kristína IV.A B1 

      3. Kicová Silvia IV.A B1 

      4. Kovaľová Miriam IV.A B1 

      5. Lizák Roman IV.A B1 

      6. Neupauer Patrik IV.A B1 

      7. Neupauerová Marianna IV.A B1 

      8. Kratochvílová Veronika IV.B B1 

      9. Lazaráková Slavomíra IV.B B1 

      10. Leszkó Lukáš IV.B B1 

      11. Mačák Adrián IV.B B1 

      12. Majerčák Peter IV.B B1 

      13. Makovský Martin IV.B B1 

      14. Neupauer František IV.B B1 

      15. Noga Martin IV.B B1 

      16. Zavacká Anna Mária IV.B B1 

       

      SOŠ H o r n ý   S m o k o v e c, Vysoké Tatry Maturita 2018

      Z O Z N A M   Ž I A K O V   N A   14. 3.  2018

      Kód skupiny : 06, učebňa č. 6 Administrátor : ........................

      Maturitný predmet : EČ a PFIČ z nemeckého jazyka - úroveň B1 

      Kód školy : 673029    

      1. Hudáčeková Mária V.HA B1 

      2. Kačurová Helena V.HA B1 

      3. Komarová Karmen V.HA B1 

      4. Koščaková Simona V.HA B1 

      5. Koššárová Bibiána V.HA B1 

      6. Kovalčíková Andrea V.HA B1 

      7. Kručay Andrej V.HA B1 

      8. Kruppová Miroslava V.HA B1 

      9. Lešková Júlia V.HA B1 

      10. Maniková Nikola V.HA B1 

      11. Paračková Barbora V.HA B1 

      12. Regecová Monika V.HA B1 

      13. Suchanovská Klaudia V.HA B1 

       

           

       

           

           

           

       

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

         

           

           

           

        

           

     • Čo sa udialo vo februári 2018 na úseku teoretického vyučovania

     • 8.2. 2018 - triedne ZR

      12.2. 2018 - prezentácia školy v ZŠ Dostojevského Poprad

      13.2. 2018 - DOD na Ekonomickej fakulte UMB v Poprade, V. HA (hotelová akadémia)

      14.2. 2018 - návšteva a informácie rodičom o chode školy z dôvodu záujmu detí o štúdium u nás

      15.2. 2018 - okresné kolo v basketbale chlapcov

      20.2. 2018 - okresné kolo v basketbale dievčat

      22.2. 2018 - okresné kolo v stolnom tenise dievčat

      23.2. 2018 - prezentovanie súkromnej Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy z Bratislavy - kvestor doc. Ing. Ľuboš CIBÁK, PhD., MBA, ako aj prvý prorektor a (zároveň) prorektor pre zahraničné vzťahy a PR doc. Ing. Stanislav FILIP, PhD.

      Okresné kolo v basketbale dievčat

     • OZNAM O TRIEDNYCH ZDRUŽENIACH RODIČOV

     • Predseda Združenia rodičov (ZR) pri SOŠ Horný Smokovec oznamuje rodičom resp. zákonným zástupcom žiakov, že dňa 8.2. 2018 o 15.30 hod. budú triedne ZR v budovách školy. Rozpis do učební na triedne ZR bude pri hlavných vchodoch do budov školy, rozpis je tiež k nahliadnutiu Čítať viac. Prípadné zmeny budú aktualizované.

      vedenie SOŠ

       

      SOŠ Horný Smokovec, Vysoké Tatry

      Rozpis tried do učební na triedne ZR dňa 8.2. 2018, štvrtok o 15.30 hod. 

       

      Trieda  Triedny učiteľ             Učebňa                       Miesto                            Poznámka

      I.HA       Hurajtová                      č.7 (INF)                       Hlavná budova SOŠ        2. poschodie

      I.A         Endresz                           č.1                                 Hlavná budova SOŠ       prízemie

      I.B         Kiššová                            č.11                               Budova na PC                prízemie

      II.HA      Jatiová                             č.6                                Hlavná budova SOŠ       2. poschodie    

      II.A        Doláková                         č.2 (IT)                          Hlavná budova SOŠ       prízemie   

      II.B        Kiššová                            č.11                               Budova na PC                prízemie

      III.HA     Andraš                            č.13                               Budova na PC               1. poschodie    

      III.A       Benko Bachledová         č. 9                                  Hlavná budova SOŠ     2. poschodie

      III.C       Ivanko                              č.10                               Budova na PC                prízemie

      IV.HA    Vaľko                                č. 5                                Hlavná budova SOŠ      1. poschodie   

      IV.A      Jurčíková                             -                                                 -                          iný termín                    

      IV.B      Jakubčová                        č.8                                 Hlavná budova SOŠ       2. poschodie    

      V.HA     Pitoňáková                      č.4                                 Hlavná budova SOŠ       1. poschodie  

      V uč. č. 3 (INF) v hlavnej budove SOŠ budú majstri odborného výcviku            1. poschodie

    • "Xpert v umení čapovať
     • "Xpert v umení čapovať

     • V dňoch 27.02.-28.02.2018 sa žiačky SOŠ Horný Smokovec zúčastnili odbornej súťaže v čapovaní piva.Čitať viac...

     • OZNAM PRE ŽIAKOV K NÁSTUPU PO JARNÝCH PRÁZDNINÁCH

     • Vedenie SOŠ v Hornom Smokovci oznamuje svojim žiakom, že po ukončení jarných prázdnin nastupujú do pedagogického procesu nasledovne:

      - nabiehame na DOLNÝ TÝŽDEŇ dňa 5.3. 2018,

      - v pondelok 5.3.2018 prídu do školy triedy - I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, IV.HA, IV.A, V,HA,

      - ostatné triedy idú na OVY.

     • Čo sa udialo v januári 2018 na úseku teoretického vyučovania

     • 8.1.2018 - prihlásenie žiačky Barbory Kocúrovej (IV.HA) do súťaže o najlepšieho športovca roka PSK za úspechy vo florbale, ktoré vyvrcholili reprezentáciou SR na MS 2017 v Bratislave ziskom 5. miesta

      11.1. 2018 - inštalácia 2 nových interaktívnych tabúľ pre potreby teoretického i praktického vyučovania

      11.1. 2018 - obhajoby prác IV.HA v cudzom jazyku - 1. časť

      12.1. 2018 - obhajoby prác IV.HA v cudzom jazyku - 2. časť

      23.1. 2018 - školské kolo v stolnom tenise dievčat

      26.1. 2018 - veľtrh gastronómie DANUBIUS GASTRO – Bratislava, exkurzia tried z HA

      31.1. 2018 - exkurzia V.HA v rámci predmetu Geografia cestovného ruchu na  Hrebienok - ľadové výtvory

      31.1. 2018 - v tento deň sa uskutočnila prednáška o KRITICKOM MYSLENÍ - HOA x, lektorom bol

      p. Ondrej Gažovič. Organizátorom  a garantom akcie bola Mg. Darina Jatiová.

                                                                                                                                                                                mh

      Prednáška o KRITICKOM MYSLENÍ - HOA x

      Exkurzia V.HA v rámci predmetu Geografia cestovného ruchu na  Hrebienok - ľadové výtvory

    • Barista Junior Cup 2018
     • Barista Junior Cup 2018

     • V celoslovenskej súťaži Barista Junior Cup 2018 sa náš žiak, Peter Marek, umiestnil na vynikajúcom 5. mieste. Čitať viac

    • Vianočná akadémia
     • Vianočná akadémia

     • Čas vianočný, čas sviatočný, čas výnimočný, čas rozdávania radosti a lásky, čas stretnutí. Tieto slová sa stali realitou v Hornom Smokovci, kde to Vianocami skutočne žilo.

       Čítať viac