• Oznam k otvoreniu školského roka 2018/2019

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 v SOŠH Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry bude pre prijatých žiakov do I. ročníkov dňa

      3. 9. 2018 (pondelok) o 9.00 hod. v KONGRESOVOM CENTRE KÚPEĽOV NOVÝ SMOKOVEC v Novom Smokovci .

      Žiaci vyšších ročníkov si, zistia dňa 3. 9. 2018 (pondelok) pri hlavnom vchode školy, alebo TU, kde majú nastúpiť od 4. 9. 2018 (na odborný výcvik alebo do školy) podľa organizácie začiatku  školského roka.

      Vedenie školy si vyhradzuje právo na prípadné nutné zmeny v organizácii otvorenia, začiatku a chodu školského roka 2018/2019.                                                         

      vedenie SOŠH Horný Smokovec

    • Hurá prázdniny...
     • Hurá prázdniny...

     • Taaaaak a je to tu :) Skončil sa ruch na chodbách školy a žiaci s nadšením a úsmevom vkročili do dvojmesačnej prestávky a začali si užívať prázdniny. Niektorí ich budú tráviť pri mori, v horách, na brigádach a poniektorí skúsili šťastie za hranicami. Aj keď sme všetci iní, cieľ sme mali rovnaký, prežiť školský rok čo najúspešnejšie, dobrými známkami, dosiahnúť, čo najlepšie výsledky v súťažiach, získať nové vedomostí a skúsenosti, nájsť si nových kamarátov a zažiť nové nezabudnuteľné zážitky počas roka. Namáhavá práca bola nakoniec odmenená úspechom.

      Poďakovanie patrí všetkým učiteľom teoretického aj praktického vyučovania, rodičom, žiakom, ktorí prispeli k úspechu žiakov na rôznych súťažiach a tiež za skvelú reprezentáciu školy. Je čas, aby sme si oddýchli od školských povinnosti, načerpali nové sily a s radosťou a optimizmom sa stretli 3.septembra v novom školskom roku 2018/2019. :) Užite si prázdniny naplno.

       

       

       

       

     • OZNAM PRE ŽIAKOV III.C TRIEDY K ÚSTNYM ZS 2018

     • Ústne ZS sa budú konať dňa 21.6. 2018 v budove na PC v učebni č.13 podľa tohto rozpisu.

     • OZNAM K TRIEDNYM ZR

     • Predseda ZR pri SOŠ v Hornom Smokovci oznamuje rodičom resp. zákonnym zástupcom žiakov, že dňa 5.6. 2018 (utorok) o 15.30 hod. sa uskutočnia triedne ZR v hlavnej budove školy v týchto učebniach a kabinetoch:

      SOŠ Horný Smokovec, Vysoké Tatry

      Rozpis tried do učební na triedne ZR

      dňa 5.6. 2018, utorok o 15.30 hod.

      Trieda                Tr. uč.                              Učebňa                   Miesto                            Poznámka

      I.HA                     Hurajtová                         učebňa č. 7 (IT)       Hlavná budova SOŠ        2 .poschodie

      I.A                       Endresz                            učebňa č. 1             Hlavná budova SOŠ        prízemie

      I.B                       Kiššová                             učebňa č. 8             Hlavná budova SOŠ        2. poschodie

      II.HA                    Jatiová                              učebňa č. 6             Hlavná budova SOŠ        2. poschodie

      II.A                       Doláková                         učebňa č. 2 (IT)       Hlavná budova SOŠ         prízemie

      II.B                       Kiššová                            učebňa č. 8             Hlavná budova SOŠ         2. poschodie

      III.HA                    Andraš                             učebňa č. 4             Hlavná budova SOŠ         1. poschodie

      III.A                       Benko Bachledová          učebňa č. 9             Hlavná budova SOŠ         2. poschodie

      III.C                       Ivanko                             kabinet TEV            Hlavná budova SOŠ         1. poschodie

      IV.HA                    Vaľko                               učebňa č. 5             Hlavná budova SOŠ         1. poschodie

      V uč. č. 3(INF) v hlavnej budove SOŠ budú majstri odborného výcviku    

    • Slávnostne otvorenie školy v prírode Detský raj 24.05.201
     • Slávnostne otvorenie školy v prírode Detský raj 24.05.201

     • Nielen svojimi zručnosťami, ale aj zaujímavým folklórným vystúpením sa naši žiaci spolupodieľali na slávnostnom znovuotvorení školy v prírode Viac...

    • Slávnostná recepcia žiakov 3.Ha pre rodičov
     • Slávnostná recepcia žiakov 3.Ha pre rodičov

     • Žiaci 3.Ha triedy, odbor hotelová akadémia dňa 15.05.2018 pripravili slávnostnu recepciu pre svojich rodičov, a to  v krásnom prostredí ,,Školy v prírode - Detský raj "v Tatranskej Lesnej Viac..

     • Čo sa udialo v máji 2018 na úseku teoretického vyučovania

     • 4.5 2018 - OČAP, KOČAP 1. - 3. ročníky

      7.5. 2018 - Kladenie vencov ku Dňu víťazstva nad fašizmom v Starom Smokovci

      11.5. 2018 - OČAP, KOČAP 1. - 3. ročníky

      16.5. 2018 - Pg rada pre maturitné ročníky

      18.5. 2018 - Obhajoba projektov IV. HA

      21.-25. 2018 - Maturitný akademický týždeň

      23.5. 2018 - Keramické dielne pre I.HA, 1. časť

      25.5. 2018 - Písomné záverečné skúšky III.C

      28.5. - 1.6. - Ústne maturitné skúšky

      28.5. - 1.6. 2018 - Exkurzie a školské výlety

     • OZNAM PRE ŽIAKOV MATURUJÚCICH V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

     • Ústne maturitné skúšky sa budú konať v dňoch 28. 5.- 1.6. 2018. Začína sa hneď pracovnou časťou podľa tohto rozpisu.

     • OZNAM PRE PRIJATÝCH ŽIAKOV DO NAŠEJ ŠKOLY V ŠK. ROKU 2018/2019

     • V pridanom ozname od riaditeľky Školského internátu v Poprade je tu ponuka pre prijatých žiakov, ktorí majú problém s cestovaním do našej školy zo vzdialenejších bydlísk. Ide o možnosť ubytovania a stravovania sa v tomto zariadení.

     • OZNAM k prijímacím skúškam na školský rok 2018/2019

     • Prijímacie skúšky 2018 (PS 2018) sa konajú v našej škole (termíny sú stanovené MŠ SR) v dňoch 14.5. a 17.5 2018 o 8.00 hod. Žiaci budú u nás robiť PS 2018 v hlavnej budove školy (na hore uvedenej adrese). Zoznamy žiakov, v ktorej učebni budú vykonávať PS 2018 budú zverejnené pri hlavnom vchode školy. Rodičom resp. zákonným zástupcom nebude vstup do budovy školy UMOŽNENÝ !!! Ukončenie PS 2018 je 10.15 hod.

      Na vyplnenie času počas konania PS 2018 Vás naša škola pozýva  na malé občerstvenie v budove na Popradskej ceste, kde si môžete pozrieť naše odborné učebne, pozrieť si krátke praktické ukážky našich žiakov, posedieť si s inými rodičmi a vypočuť informácie o škole od výchovnej poradkyne a členov vedenia školy, prípadne starších žiakov našej školy.

      Bližšie budete informovaní a nasmerovaní na miesto, kde sa toto uskutoční pred hlavnou budovou školy o 8.00 hod.

      Pozvánky na PS boli odoslané, prosíme Vás nezabudnite si ich, v prihláške majú žiaci napísaný KÓD.

       

       

                                                                                                                              Vedenie školy   

       

     • Duálne vzdelávanie

     • Národný projekt Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity  a kvality odborného vzdelávania a prípravy 

       

       

       

      V školskom roku 2017/2018 sme zaviedli na SOŠ v Hornom Smokovci systém duálneho vzdelávania v učebných odboroch 6445 H  kuchár a 6444 H  čašník, servírka.

       

      V školskom roku 2018/2019  majú žiaci možnosť od 1. ročníka študovať nielen v trojročných učebných odboroch ale aj vo štvorročných  študijných odboroch kuchár a čašník, servírka  a tak využívať všetky výhody, ktoré im táto forma štúdia poskytuje.

       

      SOŠ v Hornom Smokovci má uzatvorené zmluvy o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľmi:

      Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina

      Kontakt:  PhDr. Václav Hudeček : 0904 972 223, hudecek@tmr.sk

      Učebné,  3 - ročné odbory ukončené výučným listom:

      6445 H kuchár 8 žiakov

      6444 H čašník, servírka  8 žiakov

      Praktické vyučovanie bude prebiehať v prevádzkach:

      Hotel FIS***, K Vodopádom 4028/6, 059 85 Štrbské Pleso
      Samoobslužná reštaurácia Skalnaté Pleso, Tatranská Lomnica 7, 059 60 Vysoké Tatry
      Grandhotel****, Starý Smokovec 38, 062 01 Vysoké Tatry
      Grandhotel Praha****, Tatranská Lomnica 6, 059 60 Vysoké Tatry
      Humno reštaurácia & Music Pub, Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry
      Hotel Kukučka****, Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry

      Viac info:

      SOREA spol. s.r.o. Bratislava

      Kontakt: Janka Buganová - poverená zastupovaním riaditeľa hotela
      mobil: 0918 665 454

      Študijné, 4 - ročné odbory ukončené matur. vysvedčením:

      6445 K kuchár 8 žiakov

      6444 K čašník, servírka  8 žiakov

      Učebné,  3 - ročné odbory ukončené výučným listom:

      6445 H kuchár 8 žiakov

      6444 H čašník, servírka  8 žiakov

      Praktické vyučovanie bude prebiehať v prevádzkach:

      Hotel SOREA ĽUBOVŇA**, Ľubovnianské kúpele, 064 01 Stará Ľubovňa
      Hotel SOREA TITRIS***, Tatranská Lomnica 266, 059 60 Vysoké Tatry
      Hotel SOREA TRIGAN***,  059 58 Štrbské Pleso
      Hotel SOREA URÁN***, Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry
      Hotel SOREA  HUTNÍK***, Tatranské Matliare, 059 60 Vysoké Tatry

     • Čo sa udialo v apríli 2018 na úseku teoretického vyučovania

     • 4.-7.4. 2018 - DOD VŠH Praha + historická exkurzia v Prahe IV. HA a III.A

      5.4. 2018 - Okresné kolo vo florbale CH

      9.4. 2018 - 3/4 ročná PG rada

      9.4. 2018 - Brigádnická výpomoc Vysokým Tatrám

      11.4. 2018 - Okresné kolo vo futbale CH

      11.4. 2018 - Brigádnická výpomoc Vysokým Tatrám

      12.4 2018 - Brigádnická výpomoc Vysokým Tatrám

      13.4. 2018 - Beseda so spisovateľmi – Vila Ilona Starý Smokovec

      17.4. 2018 - Medzinárodné testovanie PISA

       

       

       

       

       

    • Barista Cup Junior Námestovo 2018
     • Barista Cup Junior Námestovo 2018

     • Posledná tohtoročna baristická súťaž sa završila dňa 20.04.2018 v Námestove.Čítať viac ​​​​​​​