• Zamestnanci školy

    • Mgr. Vladimír Andraš
    • Mgr. Vladimír AndrašUčiteľ
     Triedny učiteľ: II.A
    • Mgr. Jana Benko Bachledová
    • Mgr. Jana Benko BachledováUčiteľka
     Triedna učiteľka: III.B
    • Mgr. Helena Bieľaková
    • Mgr. Helena BieľakováMajsterka
    • Ing. Tatiana Cuníková
    • Ing. Tatiana CuníkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: III.C
    • Ing. Stanislava Doláková
    • Ing. Stanislava DolákováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.B
    • Ing. Vladimír Endresz
    • Ing. Vladimír EndreszUčiteľ
     Triedny učiteľ: I.C
    • Mgr. Ľubica Glodžáková
    • Mgr. Ľubica GlodžákováMajsterka
    • PaedDr. Pavol Hudáček
    • PaedDr. Pavol HudáčekRiaditeľ
    • MVDr. Silvia Hurajtová
    • MVDr. Silvia HurajtováUčiteľka
     Triedna učiteľka: V.HA
    • Mgr. Andrea Hvizdošová
    • Mgr. Andrea HvizdošováUčiteľka
    • Mgr. Ľudmila Jakubčová
    • Mgr. Ľudmila JakubčováUčiteľka
     Triedna učiteľka: III.A
    • Mgr. Darina Jatiová
    • Mgr. Darina JatiováUčiteľka
     Triedna učiteľka: I.B
    • Mgr. Iveta Jurčíková
    • Mgr. Iveta JurčíkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: IV.A
    • Mgr. Valerián Kuffa
    • Mgr. Valerián KuffaUčiteľ
    • Mgr. Miroslava Mihaliková
    • Mgr. Miroslava MihalikováMajsterka
     Triedna učiteľka: II.ŠPZ
    • Bc. Miroslav Michaľák
    • Bc. Miroslav MichaľákMajster
    • Bc. Jolana Mušinská
    • Bc. Jolana MušinskáMajsterka
    • PhDr. Jana Pitoňáková
    • PhDr. Jana PitoňákováZástupkyňa
     Triedna učiteľka: IV.HA
    • Mgr. Beáta Sisková
    • Mgr. Beáta SiskováMajsterka
    • Mgr. Michaela Smoleňáková
    • Mgr. Michaela SmoleňákováMajsterka
    • Ing. Juraj Weszter
    • Ing. Juraj WeszterUčiteľ
    • Mgr. Gabriela Hudáčeková
    • Mgr. Gabriela HudáčekováUčiteľka
     Triedna učiteľka: I.A
    • Tomáš Regitko
    • Tomáš RegitkoMajster
    • Mgr. Pavol Garbiar
    • Mgr. Pavol GarbiarUčiteľ
    • Marek Pajer
    • Marek PajerMajster
    • Ružena Hudaček
    • Ružena HudačekMajsterka
    • Mgr. Zuzana Kostolníková
    • Mgr. Zuzana KostolníkováSociálna pedagogička
    • Mgr. Jaroslav Michalko
    • Mgr. Jaroslav MichalkoUčiteľ
     Triedny učiteľ: I.NŠ, II.C
    • Bc. Veronika Cehulová
    • Bc. Veronika CehulováPedagogická asistentka
    • Ing. Ivana Horská
    • Ing. Ivana HorskáUčiteľka
     Triedna učiteľka: I.D
    • Vladimír Koč
    • Vladimír KočMajster
    • Mgr. Peter Pružinský
    • Mgr. Peter PružinskýUčiteľ
    • Bc. Anton Seman
    • Bc. Anton SemanPedagogický asistent
    • Mgr. Róbert Tokár
    • Mgr. Róbert TokárUčiteľ
    • Jana Bednarovská
    • Jana BednarovskáUpratovačka
    • Mgr. Katarína Demianičová
    • Mgr. Katarína DemianičováEkonómka
    • Milan Dolinka
    • Milan DolinkaŠkolník
    • PaedDr. Silvia Kiššová
    • PaedDr. Silvia KiššováUčiteľka
    • Ing. Lenka Kozárová
    • Ing. Lenka KozárováEkonómka
    • Silvia Lichvárová
    • Silvia LichvárováEkonómka
    • Helena Mareková
    • Helena MarekováUpratovačka
    • Mgr. Viktória Merčáková
    • Mgr. Viktória MerčákováUčiteľka
    • Ing. juraj Weszter
    • Ing. juraj WeszterIný nepedagogický zamestnanec