• Odborný výcvik

     •                      

      Praktické vyučovanie

      Žiakov Hotelovej akadémie, žiakov 3-ročného učebného a 4-ročného študijného odboru kuchár a čašník - servírka má formu odborného výcviku (OV). Výučba OV sa zabezpečuje v školských odborných učebniach stolovania a technológie prípravy pokrmov. Pre upevnenie a precvičovanie zručností, ako aj získavanie poznatkov pri  rôznych špeciálnych gastronomických podujatiach má škola uzatvorené zmluvy s hotelmi kategórie troj- a štvor- hviezdičkových. Na získavanie zručností a pracovných návykov sú žiaci v priamom kontakte s hosťom a   pracujú pod kontrolou majstrov odbornej výchovy.

      OV v školskom roku 2021/22 vyučujú Majstri odbornej  výchovy a inštruktori z radov pracovníkov organizácie, ktorí sú menovaní riaditeľom organizácie a riaditeľom školy. Organizačne zabezpečuje a praktické vyučovanie riadi hlavný majster odbornej výchovy. 

      Cieľom OV v školskom  roku 2021/22 je naďalej zvyšovať požiadavky
      na odbornú úroveň žiakov so zameraním na moderné trendy v oblasti gastronómie a obsluhe. V odbore čašník - servírka zvyšovať nároky na spoločenské vystupovanie a správanie sa žiakov, prehlbovať komunikačné schopnosti žiakov pri práci s hosťom, pričom zvýšená pozornosť sa aj naďalej upriamuje na komunikáciu v cudzom jazyku. V odbore kuchár naučiť žiakov samostatne pracovať s receptúrami a prípravou pokrmov teplej a studenej kuchyne. Pravidelne sa využíva učebňa technológie prípravy pokrmov, kde je prioritou naučiť žiakov aplikovať moderné trendy v gastronómii. Pre záujemcov zabezpečujeme rôzne kurzy: carving kurz -vyrezávania do ovocia a zeleniny, kurz molekulárnej kuchyne, práca s čokoládou a  výroba praliniek. V spolupráci so Slovenskou barmanskou asociáciou realizujeme barmanský kurz, kde úspešní absolventi získajú medzinárodne platný certifikát. Podobne zabezpečujeme aj baristický someliersky kurz v spolupráci s Vinárskym Inštitútom Bratislava.