Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia
Zmluva dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu z 21.12.2011 úprava výšky nájomného na rok 2018 68,90 bez DPH 23.02.2018 Anton Ilčík RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
VO: Súhrná správa 4Q 2017 v zmysle § 117, odst. 2 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov s DPH 31.12.2017
Zmluva dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 40617 oprava odvodňovacieho rigolu 959,44 s DPH 20.10.2017 ELUXA, s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 40617 realizácia prác naviac 2 669,89 s DPH 20.10.2017 ELUXA, s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
VO: Súhrná správa 3Q 2017 v zmysle § 117, odst. 2 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov s DPH 30.09.2017
Zmluva mandátna zmluva výkon stav. dozoru a odb. poradenstva 940,00 bez DPH 15.08.2017 Ing. Michaela Chráščová RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva zmluva o dielo č. 15.07.2017 rekonštrukcia kancelárskych priestorov školy 34 026,01 s DPH 15.07.2017 TATRAMETAL PP s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva zmluva o dielo č. 40617 príprava a realizácie prác - zateplenie fasády školy 73 590,11 s DPH 14.07.2017 ELUXA, s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
VO: Súhrná správa 2Q 2017 v zmysle § 117, odst. 2 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov s DPH 30.06.2017
Zmluva zmluva o dielo č. 2017/03 príprava a realizácie prác - projekt interiéru 3 180,00 bez DPH 31.05.2017 Mgr. akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
VO: Súhrná správa 1Q 2017 v zmysle § 117, odst. 2 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov s DPH 31.03.2017
Zmluva zmluva zo dňa 29.03.2017 zabezpečenie poskytovania stravovania zamestnancov 3.40/ks bez DPH 29.03.2017 VAŠA Slovensko, s. r.o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva zmluva č. 006/17/A20 príprava a vykonanie vyraď. konania registr. záznamov 2 867.00 bez DPH 27.03.2017 ARCHOBS 20, s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva nájomná zmluva zo dňa 15.03.2017 prenájom priestorov školy 250/m2 bez DPH 15.03.2017 Delikomat Slovensko, spol. s r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva zmluva o dielo zo dňa 06.03.2017 vypracovanie projektovej dokumentácie budovy školy 4 800.00 bez DPH 06.03.2017 ARCHPROJEKT POPRAD, s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva Z201647442_Z nákup osobného automobilu 26 500,00 s DPH 20.12.2016 AUTONOVA, s. r. o. RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy
Zmluva zmluva o nájme bytu prenájom školského bytu 67,98 s DPH 21.12.2011 Anton Ilčík RNDr. Peter Slančo riaditeľ školy