• Odborný výcvik

     • Odborný výcvik vykonávajú žiaci v špičkových hoteloch vo Vysokých Tatrách pod vedením  majstrov odbornej výchovy.

      Hlavný majster pre praktické vyučovanie: Mgr. Ľubica Glodžáková

      • Grand Hotel Praha Tatranská Lomnicawww.ghpraha.sk
       Majster odbornej výchovy – odbor kuchár: Mgr. Michaela Smoleňáková
      • Grand Hotel Starý Smokovec https://www.tmrhotels.com/grandhotel-stary-smokovec/sk/
      • Majter odbornej výchovy - odbor kuchár: p.Vladimír Koč
      • Grand hotel Bellevue – Horný Smokovec - www.hotelbellevue.sk
       Majster odbornej výchovy –odbor kuchár:  p.  Marek Pajer
       Majster odbornej výchovy – odbor čašník, servírka: p. Tomáš Regitko
      • Hotel Atrium – Nový Smokovec - www.atriumhotel.sk
       Majster odbornej výchovy –odbor kuchár: Bc. Miroslav Michaľák
       Majster odbornej výchovy – odbor čašník, servírka: Mgr. Helena Bielaková
      • Hotel Lesná – Stará Lesná- www.hotellesna.sk
       Majster odbornej výchovy –odbor kuchár: Bc. Ružena Hudaček
      • AquaCity Poprad -  www.aquacity.sk
       Majster odbornej výchovy –odbor kuchár: Bc. Jolana Mušinská
       Majster odbornej výchovy – odbor čašník, servírka:  Mgr. Beata Sisková
      • Kúpele Palace, Nový Smokovec - www.hotel-palace-novy-smokovec.com/sk
        

      Vysunuté strediská praktického vyučovanie:

       

      Žiaci sa na odbornom výcviku vzdelávajú pod vedením skúsených pedagógov, ktorí sa podieľajú na formovaní budúcich odborníkov v oblasti gastronómie a v cestovnom ruchu. Úroveň našich absolventov je veľmi dobrá, o čom svedčí aj ich vysoká zamestnanosť, viac ako 90 %, či už na Slovensku alebo v zahraničí. Mnohí z našich študentov po ukončení štúdia na našej škole pokračujú v ďalšom vzdelávaní, absolvovali vysokoškolské štúdium, najčastejšie ekonomické, pedagogické ale aj právnické a zastávajú rôzne významné miesta, ako riaditelia hotelov, vedúci hotelových stredísk, v bankovníctve a pod.  Počas štúdia sme ústretoví k žiakom,  ktorí sú úspešní vo vrcholovom športe, umeleckých súboroch  a iných aktivitách.   Máme  úspešných  žiakov z  oblasti športu ako sú účastníci Olympijských hier, Majstrovstiev sveta, najmä v zimných športoch. Okrem výchovy k profesii nezabúdame na zvyšovanie úrovne vedomostí v cudzích jazykoch. Dôraz kladieme na nemecký a anglický jazyk.