• Maturita

 • Maturity › Rozpis triedy: V.HA

  Predmet Dátum Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
  Alexandra Dicová
  Anglický jazyk 
  Praktická časť odbornej zložky 
  Slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 

  © aScAgenda 2020.0.1204 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 31.03.2020