• Maturita

 • Maturity › Maturitné predmety žiakov v triede V.HA

  Študent Predmet Úroveň
  Alexandra Dicová Slovenský jazyk a literatúra
  Anglický jazyk
  teoretická časť odbornej zložky
  Praktická časť odbornej zložky

  © aScAgenda 2020.0.1204 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 31.03.2020