• Čo sa udialo v januári 2018 na úseku teoretického vyučovania

      8.1.2018 - prihlásenie žiačky Barbory Kocúrovej (IV.HA) do súťaže o najlepšieho športovca roka PSK za úspechy vo florbale, ktoré vyvrcholili reprezentáciou SR na MS 2017 v Bratislave ziskom 5. miesta

      11.1. 2018 - inštalácia 2 nových interaktívnych tabúľ pre potreby teoretického i praktického vyučovania

      11.1. 2018 - obhajoby prác IV.HA v cudzom jazyku - 1. časť

      12.1. 2018 - obhajoby prác IV.HA v cudzom jazyku - 2. časť

      23.1. 2018 - školské kolo v stolnom tenise dievčat

      26.1. 2018 - veľtrh gastronómie DANUBIUS GASTRO – Bratislava, exkurzia tried z HA

      31.1. 2018 - exkurzia V.HA v rámci predmetu Geografia cestovného ruchu na  Hrebienok - ľadové výtvory

      31.1. 2018 - v tento deň sa uskutočnila prednáška o KRITICKOM MYSLENÍ - HOA x, lektorom bol

      p. Ondrej Gažovič. Organizátorom  a garantom akcie bola Mg. Darina Jatiová.

                                                                                                                                                                                mh

      Prednáška o KRITICKOM MYSLENÍ - HOA x

      Exkurzia V.HA v rámci predmetu Geografia cestovného ruchu na  Hrebienok - ľadové výtvory