• Novinky

     • Slávnostne otvorenie školy v prírode Detský raj 24.05.201
      • Slávnostne otvorenie školy v prírode Detský raj 24.05.201

      • Nielen svojimi zručnosťami, ale aj zaujímavým folklórným vystúpením sa naši žiaci spolupodieľali na slávnostnom znovuotvorení školy v prírode Viac...

     • Slávnostná recepcia žiakov 3.Ha pre rodičov
      • Slávnostná recepcia žiakov 3.Ha pre rodičov

      • Žiaci 3.Ha triedy, odbor hotelová akadémia dňa 15.05.2018 pripravili slávnostnu recepciu pre svojich rodičov, a to  v krásnom prostredí ,,Školy v prírode - Detský raj "v Tatranskej Lesnej Viac..

      • Čo sa udialo v máji 2018 na úseku teoretického vyučovania

      • 4.5 2018 - OČAP, KOČAP 1. - 3. ročníky

       7.5. 2018 - Kladenie vencov ku Dňu víťazstva nad fašizmom v Starom Smokovci

       11.5. 2018 - OČAP, KOČAP 1. - 3. ročníky

       16.5. 2018 - Pg rada pre maturitné ročníky

       18.5. 2018 - Obhajoba projektov IV. HA

       21.-25. 2018 - Maturitný akademický týždeň

       23.5. 2018 - Keramické dielne pre I.HA, 1. časť

       25.5. 2018 - Písomné záverečné skúšky III.C

       28.5. - 1.6. - Ústne maturitné skúšky

       28.5. - 1.6. 2018 - Exkurzie a školské výlety

      • OZNAM PRE ŽIAKOV MATURUJÚCICH V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

      • Ústne maturitné skúšky sa budú konať v dňoch 28. 5.- 1.6. 2018. Začína sa hneď pracovnou časťou podľa tohto rozpisu.

      • OZNAM PRE PRIJATÝCH ŽIAKOV DO NAŠEJ ŠKOLY V ŠK. ROKU 2018/2019

      • V pridanom ozname od riaditeľky Školského internátu v Poprade je tu ponuka pre prijatých žiakov, ktorí majú problém s cestovaním do našej školy zo vzdialenejších bydlísk. Ide o možnosť ubytovania a stravovania sa v tomto zariadení.

      • OZNAM k prijímacím skúškam na školský rok 2018/2019

      • Prijímacie skúšky 2018 (PS 2018) sa konajú v našej škole (termíny sú stanovené MŠ SR) v dňoch 14.5. a 17.5 2018 o 8.00 hod. Žiaci budú u nás robiť PS 2018 v hlavnej budove školy (na hore uvedenej adrese). Zoznamy žiakov, v ktorej učebni budú vykonávať PS 2018 budú zverejnené pri hlavnom vchode školy. Rodičom resp. zákonným zástupcom nebude vstup do budovy školy UMOŽNENÝ !!! Ukončenie PS 2018 je 10.15 hod.

       Na vyplnenie času počas konania PS 2018 Vás naša škola pozýva  na malé občerstvenie v budove na Popradskej ceste, kde si môžete pozrieť naše odborné učebne, pozrieť si krátke praktické ukážky našich žiakov, posedieť si s inými rodičmi a vypočuť informácie o škole od výchovnej poradkyne a členov vedenia školy, prípadne starších žiakov našej školy.

       Bližšie budete informovaní a nasmerovaní na miesto, kde sa toto uskutoční pred hlavnou budovou školy o 8.00 hod.

       Pozvánky na PS boli odoslané, prosíme Vás nezabudnite si ich, v prihláške majú žiaci napísaný KÓD.

        

        

                                                                                                                               Vedenie školy   

        

      • Čo sa udialo v apríli 2018 na úseku teoretického vyučovania

      • 4.-7.4. 2018 - DOD VŠH Praha + historická exkurzia v Prahe IV. HA a III.A

       5.4. 2018 - Okresné kolo vo florbale CH

       9.4. 2018 - 3/4 ročná PG rada

       9.4. 2018 - Brigádnická výpomoc Vysokým Tatrám

       11.4. 2018 - Okresné kolo vo futbale CH

       11.4. 2018 - Brigádnická výpomoc Vysokým Tatrám

       12.4 2018 - Brigádnická výpomoc Vysokým Tatrám

       13.4. 2018 - Beseda so spisovateľmi – Vila Ilona Starý Smokovec

       17.4. 2018 - Medzinárodné testovanie PISA