• Čo sa udialo v máji 2018 na úseku teoretického vyučovania

      4.5 2018 - OČAP, KOČAP 1. - 3. ročníky

      7.5. 2018 - Kladenie vencov ku Dňu víťazstva nad fašizmom v Starom Smokovci

      11.5. 2018 - OČAP, KOČAP 1. - 3. ročníky

      16.5. 2018 - Pg rada pre maturitné ročníky

      18.5. 2018 - Obhajoba projektov IV. HA

      21.-25. 2018 - Maturitný akademický týždeň

      23.5. 2018 - Keramické dielne pre I.HA, 1. časť

      25.5. 2018 - Písomné záverečné skúšky III.C

      28.5. - 1.6. - Ústne maturitné skúšky

      28.5. - 1.6. 2018 - Exkurzie a školské výlety

     • OZNAM k prijímacím skúškam na školský rok 2018/2019

      Prijímacie skúšky 2018 (PS 2018) sa konajú v našej škole (termíny sú stanovené MŠ SR) v dňoch 14.5. a 17.5 2018 o 8.00 hod. Žiaci budú u nás robiť PS 2018 v hlavnej budove školy (na hore uvedenej adrese). Zoznamy žiakov, v ktorej učebni budú vykonávať PS 2018 budú zverejnené pri hlavnom vchode školy. Rodičom resp. zákonným zástupcom nebude vstup do budovy školy UMOŽNENÝ !!! Ukončenie PS 2018 je 10.15 hod.

      Na vyplnenie času počas konania PS 2018 Vás naša škola pozýva  na malé občerstvenie v budove na Popradskej ceste, kde si môžete pozrieť naše odborné učebne, pozrieť si krátke praktické ukážky našich žiakov, posedieť si s inými rodičmi a vypočuť informácie o škole od výchovnej poradkyne a členov vedenia školy, prípadne starších žiakov našej školy.

      Bližšie budete informovaní a nasmerovaní na miesto, kde sa toto uskutoční pred hlavnou budovou školy o 8.00 hod.

      Pozvánky na PS boli odoslané, prosíme Vás nezabudnite si ich, v prihláške majú žiaci napísaný KÓD.

       

       

                                                                                                                              Vedenie školy   

       

     • Čo sa udialo v apríli 2018 na úseku teoretického vyučovania

      4.-7.4. 2018 - DOD VŠH Praha + historická exkurzia v Prahe IV. HA a III.A

      5.4. 2018 - Okresné kolo vo florbale CH

      9.4. 2018 - 3/4 ročná PG rada

      9.4. 2018 - Brigádnická výpomoc Vysokým Tatrám

      11.4. 2018 - Okresné kolo vo futbale CH

      11.4. 2018 - Brigádnická výpomoc Vysokým Tatrám

      12.4 2018 - Brigádnická výpomoc Vysokým Tatrám

      13.4. 2018 - Beseda so spisovateľmi – Vila Ilona Starý Smokovec

      17.4. 2018 - Medzinárodné testovanie PISA