• Novinky

      • Oznam k otvoreniu školského roka 2019/2020

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 v SOŠ hotelovej Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry bude pre prijatých žiakov do I. ročníkov dňa

       2. 9. 2019 (pondelok) o 8.30 hod. v KONGRESOVOM CENTRE KÚPEĽOV NOVÝ SMOKOVEC v Novom Smokovci .

       Žiaci vyšších ročníkov si zistia dňa 2. 9. 2019 (pondelok) pri hlavnom vchode do školy alebo na stránke školy www.sos-smokovec.sk , kde majú nastúpiť od 3. 9. 2019 (na odborný výcvik alebo do školy) podľa tejto organizácie začiatku školského roka (aktualizované "čítať viac"). 

        

       Vedenie školy si vyhradzuje právo na prípadné nutné zmeny v organizácii otvorenia, začiatku a chodu školského roka 2019/2020.

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                        

       Vážení rodičia, milí žiaci,

            Zároveň Vás pozývame na stretnutie s regionálnou koordinátorkou pre duálne vzdelávanie p. Ing. Andreou Ondovou a zamestnávateľmi poskytujúcimi duálne vzdelávanie, ktoré sa uskutoční dňa 2.9. 2019 o 10.00 hod. v hlavnej budove školy SOŠ hotelová Horný Smokovec 26, v učebni č. 1 ( po slávnostnom otvorení šk. roka 2019/2020).

         vedenie SOŠ hotelovej Horný Smokovec