• Novinky

      • ZACHRAŇOVANÝ ZÁCHRANCA

      • Dňa 23. septembra 2020 sme v priestoroch Podtatranskej knižnice v Poprade uviedli do života knihu nášho kolegu Vladimíra Andraša, ktorá vyšla pod názvom Zachraňovaný záchranca. Na pozadí príbehu dievčatka menom Dudka autor zachytáva osudy rodiny Lichtensteinovej z obdobia pred druhou svetovou vojnou až po súčasnosť a je venovaný tematike holokaustu. Programu sa zúčastnili vzácni pozvaní hostia, potomkovia ľudí, ktorí sa museli pred režimom fašizmu ukrývať v bunkri v Slovenskom raji ale aj študenti našej školy, ktorí vystúpili v programe. Poďakovanie patrí sponzorom, ktorí vydanie útlej knižočky podporili, vedeniu školy za podporu tohto projektu a kolegom majstrom za chutné občerstvenie.

      • HÁGY FEST

      •  

       Foto spomienky na vydarený HÁGY FEST, ktorý sa konal 12.9.2020 v areály najvyššie položenej ZŠ na Slovensku vo Vyšných Hágoch.

        

       Súčasťou bol spomienkový volejbalový turnaj, bohatý zábavný program a sprievodné podujatia.

       Bolo možné si vybrať aj zo širokej ponuky suvenírov a gastro stánkov, z ktorých najväčším lákadlom boli nepochybne tie s gulášom zadarmo od nás.

       Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zapojili a ich majstrom odbornej výchovy za chutný guláš a šírenie dobrej nálady medzi hosťami.

       Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s  osadou Vyšné  Hágy a Mestom Vysoké Tatry.

      • Oznam

      • Vážení rodičia,

       zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné Vyhlásenie o bezinfekčnosti, o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.