• Novinky

      • Milí naši priaznivci,

      • v septembri 2021 ubehne 60 rokov od prvého zvonenia v SOŠ hotelovej v Hornom Smokovci. Pri tejto príležitosti sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu. Dovoľte nám nazrieť do minulosti školy Vašimi spomienkami. Ak máte akékoľvek spomienky či zážitky, budeme radi, ak sa s nami o ne podelíte. Stačí ich spísať v rozsahu A4 a odoslať emailom do 15. decembra 2020 na adresu: sosvt.vyrocieskoly@gmail.com.  Potešíme sa aj fotografiám!

       Veríme, že v školskom roku 2021/2022 naším spoločným úsilím ožijú spomienky na 60 rokov Strednej odbornej školy hotelovej v Hornom Smokovci aj vo forme knižnej publikácie.

       Veľká vďaka!

        

           PaedDr. Pavol Hudáček

                    riaditeľ školy

      • Úspech nášho kolegu

      • Nášmu kolegovi Mgr. Vladimírovi Andrašovi, ktorý sa venuje okrem nemeckého jazyka aj židovskej tematike srdcom aj dušou, vyšiel článok o uvedení knihy Zachraňovaný záchranca v decembrovom čísle nemeckého časopisu Karpatských Nemcov na Slovensku Karpatenblatt.