• Novinky

      • OZNAM - SAMOTESTY

      • Milí žiaci,

       za účelom udržania bezpečného prostredia v škole, má škola možnosť zabezpečiť antigénové samostesty.

       Pokiaľ máte záujem o samotesty svoj záujem vyjadrite prostedcníctvom Edupage alebo kontaktujte svojho triedneho učiteľa.

      • OZNAM

      • Milí študenti,

       slávnostné otvorenie šk. r. 2021/2022 sa uskutoční 2. septembra 2021 o 8.00 hod. vo vonkajšom areáli školy na Peknej Vyhliadke.

       Po slávnostnom otvorení sa uskutočnia triednické hodiny podľa priloženého rozpisu. Podmienkou pre vstup do školy je priložené písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

       Tešíme na Vás

      • SOŠ hotelová na Vyšných Hágoch

      • Opäť po roku sa vo Vyšných Hágoch stretli nadšenci volejbalu na antuke pri najvyššie položenej základnej škole. Príjemnú atmosféru vytvárali moderátori - Gregor Mareš a Miroslav Kasprzyk s množstvom súťaží a veríme, že svojou troškou prispela aj SOŠ hotelová Horný Smokovec. Aj tento rok sme pre všetkých účastníkov pripravili parádny guláš, aby nik neostal hladný.

       Ďakujeme všetkým žiakom a majstrom odbornej výchovy, ktorí sa podieľali na príprave guláše a v neposlednom rade usporiadateľom za úžasnú atmosféru.