• Novinky

      • Návšteva Pápeža Františka

      • Pápež František a jeho posolstvo:

       ,,NIKTO BY SA NEMAL CÍTIŤ VYČLENENÍ, NA OKRAJI...´´

       Príchod pápeža Františka priniesol so sebou množstvo výziev. Vystúpiť z konfortnej zóny a

       prijať ju ako dobrovoľníčka sa rozhodla aj naša učiteľka Mgr. Iveta Jurčíková.

       ,, Keď som započula v televízii, že sa ešte hľadajú dobrovoľníci na Luníku IX. v Košiciach u Saleziánov, okamžite som zareagovala. Isté obavy tu určite boli. Inštruktáž hovorila jasne:

       Pripravte sa na pľuvance, kamene, buďte úctiví, všetkým vrátane teenagerov vykajte, nedávajte peniaze ani nijaké jedlo a hlavne nikoho nefoťte. Našťastie sa nič z toho nenaplnilo. Rómovia nás privítali s rešpektom a nadšením.

       Po zaradení do tímu ZAHRANIČNí NOVINÁRI a absolvovaní školenia sme na tomto sídlisku pomáhali cudzojazyčným novinárom pochopiť, prečo sa pápež František rozhodol navštíviť práve túto rómsku komunitu.

       Najväčší záujem bol o sprevádzanie po sídlisku, kde sa mohli novinári pohybovať iba v sprievode dobrovoľníka. Tu dostali šancu klásť otázky miestnym obyvateľom. Naša úloha spočívala v doslovnom preklade toho, čo bolo povedané, bez vkladania osobných názorov a pohľadov. Životná skúsenosť ako táto sa človeku naskytne snáď iba raz za život, rovnako ako vypočuť si posolstvo pápeža z bezprostrednej blízkosti. Určite som za túto šancu nesmierne vďačná.´´

      • Príjemný deň v škole....

      • Žiaci SOŠ hotelová si v dnešný deň pripomenuli 60. výročie vzniku školy. V triednom kolektíve si pochutnali na guláši. Rôznymi aktivitami rozvíjali pozitívne myslenie, keďže 13. september patrí Dňu pozitivneho myslenia.

      • Nezabudnutí susedia ...

      • 9. 9. 2021 sme sa pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia zúčastnili so študentmi Vanesou Toporcerovou II.A, Patríciou Britaňákovou a Kevinom Horváthom III.A celoslovenskej spomienkovej tryzny Nezabudnutí susedia v Spišskej Novej Vsi. Príhovormi vzácnych hostí, svedectvom prof. MUDr. Pavla Traubnera, listom pána gen. biskupa ECAV na Slovensku Ivana Eľka, čítaním mien obeti šoa, ale aj ľudí, ktorí prenasledovaným pomáhali pri záchrane, riskujúc neraz vlastný život, ale aj život svojich najbližších a modlitbou Kadiš sme si pripomenuli 80-te výročie od vydania Židovského kódexu, ktorý svojimi 270 paragrafmi na základe rasového pôvodu diskriminoval židovské obyvateľstvo vtedajšej spoločnosti.

       Program pokračoval odhalením pamätnej tabule venovanej pamiatke synagógy a židovských obyvateľov mesta Spišská Nová Ves, obetí holokaustu. Je umiestnená na mieste, kde kedysi stála majestátna synagóga.

       Premiestnili sme sa na obnovený židovský cintorín, kde sme sa cez rozprávanie študentov novoveského gymnázia na Školskej ulici pod vedením pani učiteľky Ruženy Kormošovej z OZ Pro memory a Mariany Čujovej dozvedeli príbehy niektorých židovských rodín. Na pomníku rodiny už zosnulého MUDr. Valtera Bauera, ktorého obaja strýkovia zahynuli v koncentračnom tábore Auschwitz, sme nakoniec položili hebrejskú modlitbu za mučeníkov a kamienky. Odzneli aj židovské melódie v podaní pána učiteľa V. Andraša. Spoločne sme sa vyfotili s pánom veľvyslancom SR Ľubomírom Rehákom.

       Každý sme iný a predsa jedinečný. Príbehmi ľudí v rámci projektu DSH Susedia, na ktorých sme nezabudli, spracovávajú aj naši študenti, oživujeme židovské dejiny podtatranského regiónu a mesta Poprad, kde ľudia stáročia nažívali bok po boku vo vzájomnej symbióze bez rozdielu pôvodu náboženstva či národnosti.

       Write to Janka Benko Bachledová

       Aa

      • Súčasť prírodovedných hier

      • V Poprade, v miestnej časti Kvetnica, sa dnes realizol 1. ročník PRÍRODOVEDNÝCH HIER, ktoré organizoval Banícky cech Horného Spiša. Žiaci základných škôl z okresu Poprad spoznávali minerály, huby, venovali sa ochrane prírody. Taktiež sa dozvedeli niečo o baníctve, včelárstve, poľovníctve a mnoho ďalšieho.

       Naši žiaci pod vedením majstrov odbornej výchovy všetkým účastníkom pripravili chutný guláš, ktorý sa podával priamo v prírode.

      • 60. výročie SOŠ hotelovej Vysoké Tatry

      • 60. výročie SOŠ hotelovej Vysoké Tatry sme oslávili slávnostne, srdečne a úctou, teda tak, ako sa na tento vek patrí. Na chvíľu sme sa vrátili do minulosti, zamysleli nad prítomnosťou a zahľadeli do budúcna.

       Slávnostná akadémia prebiehala v Škole prírode Detský raj. Program otvorila a sprevádzala speváčka Janais, vystúpila aj FS Magura. Súčasťou programu bol krátky dokument s názvom Príbeh školy. Pri tejto príležitosti bola uvedená do života aj monografia školy, o ktorej prezradíme viac v ďalšom príspevku. Pre hostí bolo pripravené pohostenie v podobe rautu.

      • 📣📣OZNAM📣📣

      • Milí žiaci,

       dňa 13. 9. 2021 t.j. pondelok sa uskutoční na školskom dvore športový deň. Súčasťou bude aj guláš zadarmo. Je potrebné si PRINIESŤ MISKU a LYŽICU.

       Bližšie informácie u triednych učiteľov a majstrov odbornej výchovy.

      • Príjemné stretnutie

      • Spoločné stretnutie bývalých a terajších zamestnancov SOŠ hotelovej Vysoké Tatry pri príležitosti 60. výročia vzniku školy.

       Príjemné popoludnie počas ktorého sme si zaspomínali na časy nie tak dávno minulé aj pomocou exponátov a fotografií, ktoré sa zachovali a odzrkadľujú existenciu školy.

       Zároveň pán riaditeľ venoval slová vďaky všetkým, ktorí sa podieľali/podieľajú na tvorbe dobrého mena školy.

       Tešíme sa na ďalšie stretnutie v príjemnej a pohostinnej atmosfére.