• Novinky

      • OZNAM O TRIEDNYCH ZDRUŽENIACH RODIČOV

      • Predseda Združenia rodičov (ZR) pri SOŠ Horný Smokovec oznamuje rodičom resp. zákonným zástupcom žiakov, že dňa 8.2. 2018 o 15.30 hod. budú triedne ZR v budovách školy. Rozpis do učební na triedne ZR bude pri hlavných vchodoch do budov školy, rozpis je tiež k nahliadnutiu Čítať viac. Prípadné zmeny budú aktualizované.

       vedenie SOŠ

        

       SOŠ Horný Smokovec, Vysoké Tatry

       Rozpis tried do učební na triedne ZR dňa 8.2. 2018, štvrtok o 15.30 hod. 

        

       Trieda  Triedny učiteľ             Učebňa                       Miesto                            Poznámka

       I.HA       Hurajtová                      č.7 (INF)                       Hlavná budova SOŠ        2. poschodie

       I.A         Endresz                           č.1                                 Hlavná budova SOŠ       prízemie

       I.B         Kiššová                            č.11                               Budova na PC                prízemie

       II.HA      Jatiová                             č.6                                Hlavná budova SOŠ       2. poschodie    

       II.A        Doláková                         č.2 (IT)                          Hlavná budova SOŠ       prízemie   

       II.B        Kiššová                            č.11                               Budova na PC                prízemie

       III.HA     Andraš                            č.13                               Budova na PC               1. poschodie    

       III.A       Benko Bachledová         č. 9                                  Hlavná budova SOŠ     2. poschodie

       III.C       Ivanko                              č.10                               Budova na PC                prízemie

       IV.HA    Vaľko                                č. 5                                Hlavná budova SOŠ      1. poschodie   

       IV.A      Jurčíková                             -                                                 -                          iný termín                    

       IV.B      Jakubčová                        č.8                                 Hlavná budova SOŠ       2. poschodie    

       V.HA     Pitoňáková                      č.4                                 Hlavná budova SOŠ       1. poschodie  

       V uč. č. 3 (INF) v hlavnej budove SOŠ budú majstri odborného výcviku            1. poschodie

      • Čo sa udialo v januári 2018 na úseku teoretického vyučovania

      • 8.1.2018 - prihlásenie žiačky Barbory Kocúrovej (IV.HA) do súťaže o najlepšieho športovca roka PSK za úspechy vo florbale, ktoré vyvrcholili reprezentáciou SR na MS 2017 v Bratislave ziskom 5. miesta

       11.1. 2018 - inštalácia 2 nových interaktívnych tabúľ pre potreby teoretického i praktického vyučovania

       11.1. 2018 - obhajoby prác IV.HA v cudzom jazyku - 1. časť

       12.1. 2018 - obhajoby prác IV.HA v cudzom jazyku - 2. časť

       23.1. 2018 - školské kolo v stolnom tenise dievčat

       26.1. 2018 - veľtrh gastronómie DANUBIUS GASTRO – Bratislava, exkurzia tried z HA

       31.1. 2018 - exkurzia V.HA v rámci predmetu Geografia cestovného ruchu na  Hrebienok - ľadové výtvory

       31.1. 2018 - v tento deň sa uskutočnila prednáška o KRITICKOM MYSLENÍ - HOA x, lektorom bol

       p. Ondrej Gažovič. Organizátorom  a garantom akcie bola Mg. Darina Jatiová.

                                                                                                                                                                                 mh

       Prednáška o KRITICKOM MYSLENÍ - HOA x

       Exkurzia V.HA v rámci predmetu Geografia cestovného ruchu na  Hrebienok - ľadové výtvory

     • Vianočná akadémia
      • Vianočná akadémia

      • Čas vianočný, čas sviatočný, čas výnimočný, čas rozdávania radosti a lásky, čas stretnutí. Tieto slová sa stali realitou v Hornom Smokovci, kde to Vianocami skutočne žilo.

        Čítať viac

      • Aktivity v decembri 2017 na úseku teoretického vyučovania

      • 1. 12. 2017 - školenie IT- čkárov k medzinárodnému testovaniu PISA v Košiciach

       4. 12. 2017 - okresné kolo vo futsale dievčatá - 2. miesto

       12. a 13. 12. 2017 - Deň zdravej výživy v ZŠ Tatranská Lomnica

       13. 12. 2017 - exkurzia v rodinnej firme KARLOFF v Kežmarku - likérka

       14. 12. 2017 - prednáška riaditeľa protidrogovej prevencie z BA p. Ľ. Okrúhlicu v našej škole

       15. 12. 2017 - výchovné poradenstvo v PP 

                                                                                                                                                                              mh

       Exkurzia v likérke v rodinnej firme KARLOFF v Kežmarku - triedy III.HA a IV.A

        

        

        

        

        

        

      • Futsal

      • 4.12. 2017 sme získali v Poprade 2. miesto na okresnom kole vo futsale dievčat

     • Mikulášska gastro prednáška
      • Mikulášska gastro prednáška

      • Žiakom štvrtého ročníka sme na Mikuláša dňa 06.12.2017 pripravili milé prekvapenie. Pred blížiacou sa skúškou zručností, ktorá pozostáva  z  prípravy exponátu   sme k nám do školy prizvali špičkového odborníka. Čítať viac.....

        

      • Aktivity v novembri 2017 na úseku teoretického vyučovania

      • 6. a 7. 11. 2017 - zapojenie žiakov do súťaže iBobor v rámci IT. V pondelok 20.11. 2017 prišli výsledky, v silnej konkurencii SOŠ a gymnázií sa medzi úspešných riešiteľov zaradili aj žiaci našej školy. V kat. JUNIOR študent Andrej Nahalka z II.HA dosiahol percentil 92 (súťažilo 7775 študentov), v kat. SENIOR boli najúspešnejší Kristián Cintula z V.HA - percentil 80 a Andrea Friedmanská z IV.HA - percentil 76 (súťažilo 4716 študentov). Menovaným za reprezentáciu školy ďakujeme a blahoželáme.

       10. 11. 2017 - účasť hostesiek z tried našich HA na akcii v Grandhoteli Bellevue v Hornom Smokovci, kongres Slovenskej lekárnickej komory - 230 účastníkov

       14. 11. 2017 - prezentácia školy v ZŠ Pod lesom, D. Smokovec (výchovná poradkyňa a zást. riaditeľa)

       15. 11. 2017 - výchovný koncert agentúry Valentín Čekovský v Poprade (zúčastnilo sa 95 žiakov)

       15. 11. 2017 - okresné kolo v stolnom tenise CH (v skupine 2. miesto)

       18. 11. 2017 - stužková slávnosť triedy V. HA

     • Carving kurz 2017
      • Carving kurz 2017

      • V odbornej učebni stolovania  SOŠ Horný Smokovec  sa v dňoch 17.10. až 19.10.2017    realizoval Carving kurz - vykrajovanie do ovocia a zeleniny. Kurzu sa zúčastnilo 11 žiakov odboru kuchár pod vedením pána lektora Jána Vdovjaka.

      • Aktivity v októbri 2017 na úseku teoretického vyučovania

      • 3.10. 2017- okresné kolo v cezpoľnom behu, družstvo dievčat 3. miesto

       7. a 21. 10. 2017 - stretnutie absolventov po 40. rokoch

       16. 10. 2017 - okresné kolo vo futsale CH

       17. 10. 2017 - divadelné predstavenie MAŠKARÁDA v Košiciach

       19. 10. 2017 - divadelné predstavenie v anglickom jazyku v Poprade

       20. 10. 2017 - beseda so spisovateľmi vo vile ILONA v S. Smokovci

       25.10. 2017 - divácka účasť na barmanskej súťaži Eurocap v Prešove

     • Svetový deň zdravej výživy 2017
      • Svetový deň zdravej výživy 2017

      • Pri príležitosti ,, Svetového dňa  zdravej výživy “  v  dňoch 16.10. a 17.10. 2017  sa zúčastnili žiaci  SOŠ Horný Smokovec  akcie v  ZŠ a MŠ Tajovského  v Poprade.