• Odborný výcvik

     •  

      Rozdelenie žiakov školský rok 2018/2019

      od 01.02.2019/ 2. polrok

      odbor kuchár

       Hotel Grand Starý Smokovec,Bc.Miroslav Michaľák

      1.A

      Bartoš Tomáš, Šegla Sebastián

      Hlatký Tomáš, Baluch Dominik

      Surmaj Tomáš, Ivan Dávid

      Baluch Dominik,

      1.B

      Ševčik Matúš

      Gurecka Enriko Jozef

      2.A

      Blaščák Lukáš ( Slovan

      Fišer Patrik

      Šlosár Dárius

      2.B

      Benko Matúš( Horizont

      Neupauer Štefan Jozef

      Hlaváčová Mária, Kašický Dominik (duálne GHP /

      4.A

      Labuda Filip

       1.Ha

      Halčinová Simona

      Hnaš Nikolas

      Pjatak Peter

      Majerčák Andrej

      3.A

      Koščák Rastislav

      Vida Kristián

      Koky Andrej

      3.HA

      Andráš Jakub

      Ignacík Oliver

      Suchanovská  Kristína

      Hudáčeková Zuzana

       

      3.B

      Gabčová Kristína

      Gajdoš Erik

      Dubravský Dávid

       

      Hotel Kúpele Palace Nový Smokovec,Mgr.Michaela Smoleňáková

      1.B

      Stolár Daniel

      Špak Dominik

      Gallik Ján,

      2.A

      Pojedincová Barbora

      Príchocký Peter

      Sedláčková Radka

      Štefaňák Matúš

      Fišer Patrik

      4.A

      Halčinová Lenka

      Lizák Kristián 

      1.Ha

      Mináriková Mirella

      Navrátilová Viktória

      Galliková Ivana

      Smoleňáková Jana

      3.A

      Hudáček Lukáš

      Neupauer Dávid 

      3.HA

      Buvalová Alexandra

      Dobrovská Sandra

      Sebešová Patrícia

      Škovierová Diana

      3.B

      Nebus Gregor

      Budzák Vojtech

      Budzák Štefan

      Majerčák Marek

      Rybovič Daniel

       

      Hotel Atrium Nový Smokovec,Bc. Mov.Anna Kovačíková

       1.A

      Lizák František

      Hudáček Igor

      Olašin Kristíán

      Kalata Šimon

      2.A

      Šperková Natália

      Vida Vladimír

      Kolodzej Peter

      4.A

      Suchovský Dávid

      Šromovský Sebastián

      2.B

      Čonka Ján

      1.Ha

      Halčin Martin

      Hudáček Štefan

      Koščáková Paulína

      Majerčák Jozef

      Majerčáková Anna

      Špaková Sandra

      3.A

      Špak Dávid

      Špak Patrik

      Majerčáková Kristína

      Lizáková Iveta

      3.HA

      Breja Patrik

      Bekešová Andrea

      Jeleňová Kristína

       Kovalský Andrej

       Baran Matej

      3.B   

      Čonková Markéta

       

      Hotel Belewue Horný Smokovec,Bc. Mov.Ondrej Krak

      1.B

      Zadražil Stanislav

      Čonka Martin

      1.A

       Pavlikovský Emil

      Braxator Patrik

      2.A                                                                                  

      Kredatus Marek

      2.B

      Oravec Oliver

      Lizák Igor

      4.A

      Stupák Mário

      Siska Andrej

      1.Ha

      Čonková Klaudia

      Martinková Katarína

      Šarišská Katarína

      Žampa Teo

      Gurecký Rudolf

      Horvath František

      3.A

      Pitoňák Alex

      Faix Samuel

      Šugarek Mário

      Berežna Petra

      3.HA

       Gallik Štefan

      Pavelka Kristián

      Spišák Emanuel

      Polovková Valentína

       

      3.B

      Ševc Matej

      Čonka Rastislav

      Zoričák Marián

       

      Hotel Aqa City Poprad, Bc. Mov.Jolana Mušinská

      1.A

      Gallik Matúš

      1.B

      Lihoň Dávid

      Čonka Radoslav

      Kopkaš Kristián

      2.A

      Rezničák Zdenek 

      Fendek Daniel

      Ovčiarik Dalibor

      4.A

      Reľovský Patrik

      Karnafel Mare(Sobota

      Novotný Adrián

      Bonk Erik 

      1.Ha

      Jerdonek Ľubomír

      Kasenčák Filip

      Koky Patrik

      Šoltýsová Zuzana

      Krupová Magdaléna

      3.A

      Jurov Filip

      Karabinoš Ján

      3.HA                       

      Nahalka Andrej

      Pjechová Timea

      Repaská Natália

      Štefaňáková Miroslava

      Keryová Katarína

      Štureková Roberta 

      3.B

      Fendek František

      Petrilák Peter

       

      Hotel PopradMgr. Miroslava Mihalíková

       

       1.B

      Čonková Katarína

      2.B

      Hromzeková Sára

      Kočková Simona/ čašník

      Lita Antonieta Rodriguez Lopez

      Lezsko Tomáš

      4.A

      Ďurica Pavol

      Ambróz René

      Polomčák Daniel 

      1.Ha

      Heldák Dušan

      Matejka Boris

      3.HA

       Legátová Zuzana

      PoradováKatarína

      Danielová Mária

      3.A

      Komárová Ema

      3.B

      Koky Tomáš

      Lešková Júlia

      Pompa René

      Pivko Roman

      Krojer Pavol

       Duál žiaci

      GHL: Kašický Dominik

      GHS:

      Bartoš Tomáš, Šegla Sebastián

      Hlatký Tomáš, Baluch Dominik

      Surmaj Tomáš, Ivan Dávid

      Baluch Dominik,

      Slovan:

      Majerčák Milan, Pitoňák Marek,

      Haluščák Miroslav,

      Internationál :

      Pňakovič Samuel

      Odbor čašník:

      Solisko: 

      Wisniovská Viktória

      Patria:

      Smolárová Natália. Magerová Nikola 

      Slovan:

      Kroščen Drahomír, Halčin Dominik, Sebeš Ondrej

        GHS:

      Závacky Patrik,

      Andráš Adam, Babičová Natália

      Bednárová Renáta,

       

       

      Rozdelenie  žiakov odbor čašník, servírka od 01.02.2019 / 2.polrok

      Hotel Grand Starý Smokovec,Bc.Magdaléna Kaprálová

      1.A

       Závacky Patrik,

      Andráš Adam, Babičová Natália

      Bednárová Renáta,

      4.A

      Čarnogurská Viktória

      Nebusová Mária Rozália

      Regitková Adriana

        4.Ha.

      Halčinová Monika

      Kravčák Filip   

      Zúrik Erik

      Vernarecová Natália

      2.HA

      Lizáková Mária

      Pešta Marko

      Straka Dávid

      3.A

      Hohol Alexander

      Lizáková Pavlína

       

      Hotel Kúpele Palace Nový Smokovec,Mgr.Beáta Sisková

      1.B

      Schmálová Slávka

      Vojčáková Katarína

      Galliková Nikola

      Čonková Soňa

      2.A

      Uporská Lucia

      4.A

      Monková Monika

       4.HA

      Dicová Alexandra

      Kosturáková Denisa

      2.B

      Jacková Michaela

      2.HA

      Jašňáková Jana

      Koščák Matej

      Kráľovič Martin

      Vlach Viktor

      3.A

      Slodičáková Sára

      Marfiaková Šarlota

      3.B

      Strišovský Sebastián

      Jenča Oliver

       

      Hotel Belewue Horný Smokovec,Bc.Mária Pitoňáková

      1.A

      Zelinová Kristína

      2.A

      Husár Matúš

      Kollár Dominik

      Glevaňáková Gabriela

      4.A                                              

      Britaňáková Timea

      Maniková Kristína

      Džadoňová Soňa

       

      4.HA

      Gálliková Patrícia

      Harnišová Radka

      Oprendeková Valentína Marta

       Vidová Katarína 

      2.HA

      Cachajová Natália

      Koločajová  Frederika

      Kriššáková Michaela

      3.A

      Kredatus Martin

       

      Hotel Atrium Nový Smokovec,Mgr.Helena Bieľaková

      1.A

      Milý Marián

      Budzáková Barbora

      2.A

      Mlynárová Veronika 

      2.B

      Moravčíková Romana

      4.A

      Koščáková Alexandra

      Stupáková Annna

      4.HA

      Bieľaková Barbora

      Božoňová Monika

      Majerčáková Karolína

      Majerčáková Kristína

      Fedorová Nikola

      Selveková Nikola

      2.HA

      Čonková Darina

      Galliková Zuzana

      Kratochvílová Dominika

      Stolárová Anna

      Sebešová Natália

      3.A

      Gálliková Natália

      Sokoli Erik

      Lizáková Paulína

      3.B

      Nagy Frederik

       

      Hotel Aqua  CityPoprad Mgr.Ľubica Glodžáková

      1.B

      Tetemonda Ladislav

      2.B

      Kočková Simona

      Palfyová Klaudia

      4.A

      Bobková Veronika (Sobota

      Brejčáková Aneta Mária

      Čížik Gregor

       4.HA

      Gurovičová Veronika

      Hrablay Samuel sobota

      Slebodník Matúš

      Baláž Dávid

      Ďuricová Daniela

      Kokyová Viktória