• Aktivity

     • HISTORICKÝ ÚSPECH

      Žiačke  IV. HA SOŠ hotelovej v Hornom Smokovci Márii Danielovej bol udelený

      Pamätný list svätého Gorazda

       

      Už viac ako 20 rokov pri príležitosti Dňa študentov odovzdáva ministerstvo školstva Pamätné listy sv. Gorazda - najvyššie rezortné ocenenie pre slovenských žiakov a študentov  základných, stredných a vysokých škôl. Zlatí medailisti z domácich aj medzinárodných predmetových olympiád i majstrovstiev Európy a sveta vo viacerých športoch, ako aj ďalších súťaží si toto ocenenie prevzali dňa 22.11.2019 z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej, ktorá sa vo svojom príhovore taktiež poďakovala školám, pedagógom, rodičom i trénerom za to, že vytvorili oceneným mladým ľuďom vhodné podmienky, aby mohli dosahovať také vynikajúce výsledky.

      Spolu bolo tento rok ocenených tridsať úspešných reprezentantov Slovenska v oblasti vedy, športu i umenia. A práve preto sme hrdí na našu žiačku Máriu Danielovú, ktorá toto ocenenie dostala v jubilejnom roku – 30 rokov od nežnej revolúcie. Je to mimoriadny úspech  pre SOŠ hotelovú v Hornom Smokovci, ale aj jej pedagógov, kde Mária navštevuje  IV. ročník hotelovej triedy. Ocenenie jej bolo udelené za dosiahnutie vynikajúcich študijných a športových výsledkov a úspešnú reprezentáciu školy v behu na lyžiach, pričom Mária v behu na lyžiach už reprezentuje aj Slovensko za čo patrí poďakovanie aj jej trénerovi Stanislavovi Holienčíkovi. Máriu na ocenenie navrhla jej triedna učiteľka Mgr. Darina Jatiová a nakoľko Mária bola na sústredení v Taliansku, prevziať ocenenie bola  jej triedna učiteľka. Na pôde našej školy odovzdal ocenenie Márii riaditeľ školy PaedDr. Pavol Hudaček v prítomnosti jej trénera Stanislava Holienčíka.Viac fotogaléria...

      Tešíme sa z dosiahnutého úspechu a Márii srdečne blahoželáme !