• COVID opatrenia

   •  

    OZNAM

     

    Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva a pandemickej komisie stredné školy od zajtra, t.j. 12. 10. 2020 až do odvolania prechádzajú na dištančné vzdelávanie. 

    Na základe tohto nariadenia bude prebiehať dištančné vzdelávanie v SOŠ hotelová Horný Smokovec   od 12. 10. 2020 až do odvolania. Vyučujúci budú kontaktovať jednotlivé triedy prostredníctvom Edupage a e-mailom. 

    Sledujte webové sídlo školy a fb profil školy. 

    PaedDr. Pavol Hudáček

    riaditeľ školy SOŠ hotelová