• COVID opatrenia

    • Návrat do škôl od 10. 5. 2021

    • Od 10. 5. 2021 sa v okrese Poprad obnovuje prezenčná výučba pre všetky ročníky stredných škôl. Pre vstup do školy je potrebné čestné vyhlásenie.

     https://www.minedu.sk/data/att/19695.docx

     Vyhlásenia je možné podať aj elektronicky prostredníctvom edupage. Plnoletý žiak podáva vyhlásenie samostatne, za neplnoletého žiaka podáva čestné prehlásenie zákonný zástupca prostredníctvom rodičovského konta.

      

      

      

      

      

      

     Školy proti COVID 19 bulletin

      

   •  

    OZNAM

     

    Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva a pandemickej komisie stredné školy od zajtra, t.j. 12. 10. 2020 až do odvolania prechádzajú na dištančné vzdelávanie. 

    Na základe tohto nariadenia bude prebiehať dištančné vzdelávanie v SOŠ hotelová Horný Smokovec   od 12. 10. 2020 až do odvolania. Vyučujúci budú kontaktovať jednotlivé triedy prostredníctvom Edupage a e-mailom. 

    Sledujte webové sídlo školy a fb profil školy. 

    PaedDr. Pavol Hudáček

    riaditeľ školy SOŠ hotelová