• Prečo študovať u nás ?

    • osvojenie si pracovných návykov a  upevňovanie zručností pod vedením majstrov odbornej výchovy priamo v gastronomických   prevádzkach,
    • aj naša škola je zapojená do systému duálneho vzdelávania,
    • ak si šikovný, vieš sa uplatniť po ukončení štúdia  v gastronómií a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí,
    • účasť na prestížnych gastronomických súťažiach doma aj v zahraničí,
    • sme ustretoví k žiakom ktorí sa venujú športu,
    • možnosť absolvovania certifikovaných odborných kurzov,
    • odborná prax v špičkových zariadeniach vo Vysokých Tatrách a Poprade