• Profil VO

    • profil verejného obstarávateľa

     V zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje na internetovej stránke svoj " Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j. predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie

     Profil verejného obstarávateľa

     Názov: Stredná odborná škola hotelová
     IČO: 00893552
     Kontaktná osoba: Ing. Lenka Kozárová

     Sídlo: Horný Smokovec 26
     Obec: Vysoké Tatry
     PSČ: 06201
     Číslo : 26

     Kontakt
     tel.: +421524422865, +421524422772 kl. 16
     e-mail: hotelovatatry@mail.telekom.sk
     Internetova adresa: sos-smokovec.edupage.org

     Zverejňovanie vyšlých faktúr a zmlúv do roku 2016 (tu)